Zaujímavosť: Koľko inteligencie má štvorročné dieťa?

Redakcia | 17. Jan 2017
Zaujímavosť: Koľko inteligencie má štvorročné dieťa?

Možno budete prekvapení, ale otázka inteligencie vo veku 4 rokov má odpoveď jasnejšiu, než by ste si predstavili.

Viete, koľko inteligencie má 4 ročné dieťa?

4-ročné dieťa má inteligencie takmer toľko, ako 18-ročný dospievajúci. Šesťdesiat percent inteligencie je vrodenej a zostávajúcich štyridsať percent získava dieťa z prostredia a jeho podnetov, z činností, ktoré robí, zo situácií, v ktorých sa nachádza. 

Samozrejme, v 4. roku života ešte nedokáže uplatniť a využiť inteligenciu, ktorú má v sebe tak, ako 18-ročný dospievajúci. Potrebuje prejsť ďalším vývojovým obdobím, jeho nervový systém musí ďalej vyzrievať, aby sa mohlo učiť novým zručnostiam. Musí dosiahnuť vždy vyššiu vývinovú úroveň, v ktorej sa bude vždy inak prejavovať jeho vrodená inteligencia. 
Prečítajte si: Zvedavé otázky detí
Ak nebude mať dieťa dobré vývinové podmienky, nebude mať príležitosť rozvíjať svoj inteligenčný potenciál a nikdy nedokáže využiť ani to, čo v sebe má. Pri zlej výchove môže zasa v neskoršom veku využívať svoj inteligenčný potenciál zlým smerom (antisociálne správanie). 
Teda aj tu, tak ako vo všetkom, čo sa týka psychiky človeka, existujú individuálne rozdiely. Znamená to, že sa deti odlišujú, zjednodušene povedané aj v tom, koľko inteligencie v sebe majú. Je to otázka dedičnosti, prostredia (výchova) a samotného dieťaťa (ako dokáže využiť a ďalej rozvíjať to, čo dostalo do daru). 

Prečítajte si: Ako vychovať dieťa k samostatnosti?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: