Ktoré rutinné činnosti sú pred spaním vhodné a ako vplývajú na pohodu dieťaťa?

Redakcia | 9. december 2020
Koľko má dieťa spať

Venujete sa aspoň jednej z nich?

Rutiny pred ukladaním dieťaťa na spánok sú dôležité. Ale prečo?

Čas pred ukladaním dieťaťa na spánok je časom, kedy rodičia a deti spolu trávia čas pri rôznych rituáloch. Pre väčšinu rodín sa večierka točí okolo série aktivít od umývania zubov po čítanie príbehov. Je ľahké si tieto rutiny predstaviť iba ako ďalšiu súčasť denného harmonogramu rodiny a vylúčiť ich dôležitosť.

Teraz však vieme, aké dôležité sú pred spánkom rutiny pre deti aj pre rodičov. Vieme tiež, čo predstavuje dobrú a optimálnu rutinu pred spaním.

Prečo sú rutinné činnosti pred spaním také dôležité?

Aby sme odpovedali na túto otázku, musíme sa bližšie pozrieť na spomínané kľúčové činnosti okolo spánku.

Portál psychologytoday.com uvádza nasledovné:

  • Dodržiavanie pravidelného  času, kedy deti idú spať, je nevyhnutné, aby sa deti mohli dobre vyspať. Nepretržitý neprerušovaný spánok je mimoriadne dôležitý a je prínosom pre detský mozog a kognitívny vývin a ak sa nedodržiava, má to negatívne dôsledky. Kvalitný spánok tiež umožňuje deťom cítiť sa sviežo, lepšie sa sústrediť a zvládnuť požiadavky nasledujúceho dňa.
  • Čistenie zubov pred spaním je jedným z najautomatickejších opakujúcich sa správaní týkajúcich sa zdravia, ktoré všetci v živote podnikáme. Použitie zubnej kefky večer a ráno je zásadné pre dobré zdravie ústnej dutiny. Nedostatok pravidelného čistenia zubov môže mať za následok vznik kazov, ktoré, ak sa neliečia, môžu mať za následok bolesť, prebdené noci a v extrémnych prípadoch aj extrakciu zubov.

    Deti na celom svete trpia ochoreniami zubov, ktorým sa vo väčšine prípadov dá úplne zabrániť. Preto je stanovenie dobrého režimu ústnej hygieny ako súčasť rodinnej rutiny pred spánkom zásadné.
  • Čítanie pred spaním alebo jednoduché rozprávanie sa, môže mať pre deti celý rad výhod. Pomocou týchto aktivít sa stimuluje rozvoj jazyka, tvorivé myslenie a ďalšie zásadné kognitívne funkcie. Pre deti je k dispozícii veľa príbehov vhodných pre ten ktorý  vek a samotné rozprávanie príbehov poskytuje rodičom neoceniteľné možnosti, ako sa s deťmi kreatívne a pozitívne naladiť. Môže mať tiež upokojujúci a relaxačný účinok, ktorý deťom umožní ľahší spánok.
  • Napokon všetky ďalšie interaktívne a relaxujúce aktivity, ktoré rodiny podnikajú ako súčasť svojich rutín, môžu zlepšiť vzťahy medzi rodičmi a deťmi, vytvoriť silnejšie väzby a podporiť prosociálny rozvoj detí. 

Vhodné rutinné činnosti pred spaním môžu teda pomôcť deťom lepšie spať, udržiavať dobré zdravie ústnej dutiny a podporovať ich kognitívny, rečový, emocionálny a prosociálny vývin. Deťom pomáhajú tiež zorientovať sa v čase, pri dodržaní sledu činností (rutiny), si dieťa spája tieto činnosti s časom pre spánok a  prostredníctvom týchto rituálov ladí celý svoj organizmus na čas spánku. Preto je jednoduchšie uspať dieťa, ktoré má zavedené pravidelné večerné rituály, než dieťa, ktoré ich nemá.

Rituály majú mnoho výhod

To nie je zlé pre takúto jednoduchú každodennú činnosť, ktorú bude väčšina rodín vykonávať ešte značný počet rokov, to znamená dovtedy, kým ich deti úplne nevyrastú alebo nevyletia z hniezda!

„Je zrejmé, že rutiny pred spaním nie sú všeliekom na riešenie všetkých problémov týkajúcich sa zdravia, pohody a vývinu detí. Celkovú pohodu detí bude určovať nespočetné množstvo ďalších kontextových, environmentálnych, genetických a sociálnych faktorov. Z tohto dôvodu však nesmiete prehliadnuť skromnú rutinu pred spaním a mala by obsahovať dôležitý priestor v dennom rozvrhu každej rodiny.“, tvrdí George Kitsaras Ph.D., MPH, MSc, psychológ z Britskej psychologickej spoločnosti a vedecký pracovník v oblasti zmeny správania na University of Manchester vo Veľkej Británii. 

Predbežné dôkazy tiež ukazujú, že rutiny pred spaním majú tendenciu prekonávať demografické a sociálno-ekonomické rozdiely.

Rodičia z bohatých oblastí viac zápasia s rutinami, zatiaľ čo ostatní z menej bohatých oblastí môžu dosiahnuť trvalo optimálne nastavenie každodennej rutiny pred spaním. Ak chcú rodičia ľubovoľného prostredia skutočne investovať do blahobytu a rozvoja svojich detí, pokúsia sa o to, aby tak urobili, vrátane vyhradenia si času na dobrú večernú rutinu.

Dieťa, ktoré síce pochádza zo skromnejších majetkových pomerov, ale zažíva pravidelné rutinné činnosti v každodennom živote tak môže prosperovať lepšie, ako dieťa so silnejším materiálnym zázemím, avšak bez rituálov v jeho živote. 

Aj v rituáloch buďte dôslední

„Pokiaľ bude na východe slnko vychádzať a na západe zapadať, budú večerné rutiny fungovať. Investovanie času a úsilia do vytvorenia dobrej rutiny môže viesť k tomu, aby deťom tieto každodenné činnosti pomohli dosiahnuť úspechy v neskoršom živote.

Čím dôslednejšia je rutina pred spaním, tým vyššia je pravdepodobnosť, že deti budú mať tieto výhody aj v ďalších rokoch.“, uzatvára Kitsaras.

Zdroj: www.psychologytoday.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: