Psychológia pre milujúcich rodičov: ako uspávate svoje dieťa?

Psychológia pre milujúcich rodičov: ako uspávate svoje dieťa?
15.10.2017 v kategórii Bábätko, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

To, ako dieťa spí závisí od mnohých vecí: napríklad jeho temperamentu, rodinného prostredia, zdravotného stavu.

Psychológia pre milujúcich rodičov: nechať dieťa vyplakať?

Môže nočné budenie ovplyvniť aj spôsob, akým ho večer uspávame? V tejto otázke zatiaľ neexistujú jasné odpovede.

Ako uspávate svoje dieťa?

Tých málo štúdií, ktoré máme k dispozícii, si všíma najmä to, čo rodičia pri uspávaní robia – napríklad či dieťa dojčia, či s ním trávia čas, či ho nechajú zaspať samé. Len jedna štúdia sa zamerala na to, ako to rodičia robia.

Výskumníci sledovali mamy s deťmi mladšími ako dva roky: mesačné, trojmesačné, šesťmesačné, ročné a dvojročné. Mamy mali sedem po sebe idúcich dní vyplniť „spánkový denníček“, kam zapisovali, ako deti v noci spali, či sa zobudili, a na ako dlho.

Okrem toho boli v šiestu noc nahrávané na video, od chvíle, kedy začali ukladať dieťa k spánku, až do rána. Vo videách si výskumníci všímali nielen to, čo mamy pri uspávaní robia (napríklad či mali s deťmi fyzický kontakt, čítali im, dojčili ich a pod.), ale aj ako to robia (napríklad či sú citlivé, vnímajú signály dieťatka, či rešpektujú jeho autonómiu a osobný priestor, či javia známky hnevu alebo podráždenia).

Prečítajte si: Sprievodca detským spánkom v rôznych vekových obdobiach

Uspávanie dieťaťa má vplyv na jeho nočný spánok

Zistilo sa, že častosť nočného budenia sa nezávisí až tak veľmi od toho, čo mamy robia – napríklad ako dlho deťom čítajú, či pred spaním dojčia, či (ne)zostávajú pri zaspávaní v ich posteli.

Dôležitejšie bolo to, ako to robili. Tie deti, ktorých mamy boli pri uspávaní emocionálne dostupnejšie, t.j. naladené na signály dieťatka, sa v noci budili zriedkavejšie a mamy ich museli menej často aktívne uspávať.

Vzťah medzi emocionálnou dostupnosťou mamy a dobrým spánkom dieťatka bol tým silnejší, čím boli deti mladšie.

10 tipov spánkovej odborníčky Jo Tantum pre lepší spánok bábätiek

Čo konkrétne znamená „emocionálne dostupná“ mama?

Výskumníci uvádzajú príklady z ich nahrávok.

Prvá mama, ktorú označili za málo emocionálne dostupnú, dvojročnému dieťatku čítala knihu, ale vždy, keď sa dieťa snažilo odísť z postele, prísne mu rozkázala vrátiť sa, alebo ho fyzicky pritiahla naspäť. Mama neprestala čítať napriek tomu, že dieťa zjavne javilo známky nezáujmu.

Dieťa sa po dočítaní prevaľovalo v posteli a očividne malo problém zaspať, na čo mu mama len niekoľkokrát prikázala, aby si ľahlo a zavrelo oči, a pohrozila, že mu zoberie hračky. Kým dieťa konečne zaspalo, ešte štyrikrát vstalo a odišlo z izby.

Emocionálne dostupná mama dvojročného dieťaťa pri čítaní na dieťa reagovala a ak bolo treba, poskytla mu vysvetlenie a uistenie. Po dočítaní pohladkala a objala dieťa, chvíľu sa s ním ticho rozprávala a spievala mu. Potom mu podala plyšovú hračku, uložila ho pod perinu a odišla.

Podrobných štúdií o uspávaní detí zatiaľ nie je veľa a toto určite nie je „posledné slovo“ na túto tému. Môže nám však pomôcť uvedomiť si, že asi neexistuje konkrétny postup ukladania dieťatka do postele, ktorý “zaručene funguje“ vždy a pre každého. Dôležité je, ako to mama robí – či svojím konaním dáva dieťatku pocit bezpečia a istoty, ktoré sú nevyhnutnou podmienkou pre pokojný spánok.

Obedný spánok v druhom roku

http://cds.web.unc.edu/files/2013/07/Teti_2010.pdf