Hráme sa a rozvíjame mozog svojho dieťaťa

Mgr. Jana Caban | 12. apríl 2021
Detský mozog zrkadlí

Vedeli ste, že najdôležitejšia interakcia, ktorú môžete s dieťaťom viesť, je hra? Počuli ste už o zrkadlení?

Rozvíjanie mozgu vášho dieťaťa znie trochu odstrašujúco, ale nie je to nič náročné. Rodičovstvo je oveľa viac umenie ako veda. Nemusíte si to ani uvedomovať a bežne každodenne robíte činnosti, ktoré podporujú rozvoj mozgu vášho dieťaťa. Prípadne môžete tieto činnosti zaradiť do vášho každodenného režimu aj cielene...

3 ODPORÚČANIA pre detský mozog
Prečítajte si tiež:

3 ODPORÚČANIA pre detský mozog

Prečo sú prvé roky života dieťaťa také dôležité pre vývin mozgu?

Prvé roky sú dôležité, pretože skúsenosti, ktoré majú malé deti, a vzťahy, ktoré majú s dôležitými ľuďmi v ich živote, doslova formujú vývin ich mozgu (ext. zdroj vývin mozgu). A tento skorý základ ovplyvňuje všetko učenie a správanie a fyzické a duševné zdravie, ktoré nasledujú po celý život. Je nemožné preceňovať, ako veľmi dôležité sú prvé roky života.

Čo je to najdôležitejšie, čo môže rodič urobiť pre podporu rozvoja mozgu? 

Najdôležitejšou vecou, ktorú môže ktorýkoľvek rodič urobiť na podporu rozvoja, a najmä vývinu mozgu malého dieťaťa, je spoznať toto malé dieťa, vedieť čítať signály tohto dieťaťa, vedieť zapojiť to, čo nazývame interakcia zrkadlenia.

Čo je „zrkadlenie“ a ako to vyzerá? 

Zrkadlenie (ext. zdroj zrkadlenie) je ako hra. Dôvod, prečo „zrkadlenie“, presne popisuje, čo je dôležité pri interakcii, je ten, že ide oboma smermi.

Dieťa sa usmeje alebo naznačí nejaké gesto a rodič alebo iná dospelá osoba starajúca sa o dieťa vráti odpoveď, ktorá súvisí s tým, čo dieťa urobilo. Dieťa vydá zvuk; vydáte ten istý zvuk späť. Dieťa na niečo ukazuje; pozriete sa na to a ukážete na seba. To je kľúč. Ide to oboma spôsobmi. Dieťa to môže naštartovať, ale začať môže aj rodič.

Kľúčové je, ako reagujete. Keď sa dieťa usmeje, usmejete sa späť. Ak sa dieťa zamračí, vaša tvár sa tiež skriví grimasou. A funguje to aj naopak.

Zrkadlenie nemusí byť nutne niečo, čo funguje pri prvom vyskúšaní. Čím viac cvičíte, tým je to jednoduchšie. 

detský mozog zrkadlenie

Ako súvisí „zrkadlenie“ s hrou medzi rodičom a dieťaťom?

U veľmi malých detí prebieha všetko dôležité učenie sa v rámci hry. Hra je prieskum. Hra skúša veci. V hre sa dieťa snaží nejako prísť na to, že keď urobíte jednu vec, stane sa niečo iné. V hre sa dieťa snaží rozvíjať zmysel pre majstrovstvo vo svete. Veľa sa toho deje zabezpečením prostredia, ktoré je bezpečné a poskytuje možnosti na vzdelávanie.

Veľa hier, veľa interakcie medzi rodičmi a malými deťmi sa nachádza v kategórii „zrkadlenie“. Niektoré hry sú inicializované samotným dieťaťom a niektoré hry sa dieťa hrá aj osamote. Aj hry, ktoré sa dieťa hrá samé, mu pomáhajú rozvíjať jeho schopnosti. Napríklad ak dieťa zistí, že dokáže uchopiť nejaký predmet, pozorne ho začne preskúmavať. Aj toto je samostatná hra dieťaťa, pri ktorej sa jeho mozog rozvíja. 

Ako môžu rodičia hravo podporovať „zrkadlenie“? 

K hre môže dôjsť pri kŕmení dieťaťa, pri prebaľovaní dieťaťa alebo pri kúpaní dieťaťa. To všetko sú príležitosti pre hravú interakciu a učenie sa medzi dospelými a deťmi. Keď sa usmejete a potom sa nielen zastavíte, ale začnete sa s dieťaťom hrať, vlastne budujete mozgové okruhy.

Ktoré hry môžu rodičia hrať so svojím dieťaťom, aby im pomohli povzbudiť mozog? 

V dojčenskom veku s veľmi malými deťmi je to všetko o interakcii, o zraku, zvuku, pozeraní sa dieťaťu do očí, vytváraní tohto osobného spojenia a citlivosti na pocity dieťaťa.

Tu je niekoľko hier, pri ktorých si ľudia nemusia uvedomovať, že sú to hry, ale hrajú sa. „Kde je? Kuk!“ – keď prehodíte plienku cez hlavu dieťaťa a čudujete sa: "Kde je dieťa, ach tu je?!" 

HRY na rozvoj detskej mysle
Prečítajte si tiež:

HRY na rozvoj detskej mysle

Aký veľký narastieš? 

"Aký/-á veľký-á narastieš?" Tak veľký/-á!" Najlepšie hry vytvárajú pocit emočnej bezpečnosti, ktorý umožňuje rast. Aj keď si zakryjete tvár látkou a budete sa hrať, že ste zmizli a zrazu sa opäť objavíte, dieťa sa učí.Prečo sa dieťa stále smeje zakaždým, keď to robíte? Po prvé, je to osobná interakcia; je to pre dieťa veľmi obohacujúce. Ale po druhé, dieťa sa učí ovládať koncept vecí, ktoré miznú a vracajú sa, a učí sa, že tieto veci stále existujú.

Ak to dieťa chce stále robiť, má to svoj dôvod. A dôvodom je to, že mozog dieťaťa hovorí - „Ovládam to. Veľa sa z toho učím. Teší ma učenie. “ Položte si otázku: čo moje dieťa baví robiť? A potom si položte otázku, prečo si myslíte, že to dieťa baví? A odpoveď vždy znie „pretože pomáha budovať mozog dieťaťa“. 

To sa deje aj keď dieťaťu spievate alebo recitujete riekanky, rozprávate mu o bežných veciach, ktoré robíte alebo pomenovávate veci okolo seba... 

Zdroj: www.unicef.org

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: