5 benefitov spolužitia dieťaťa a domáceho miláčika

Redakcia | 27. február 2023
Dieťa a domáci miláčik

Domáce zvieratko veľmi často aj akýmsi „upokojovačom“ úzkostí a strachov, hyperaktívneho správania dieťaťa.

To, že dieťa môže byť samo sebou a prejaviť svoje emócie bez toho, aby sa bálo, že bude súdené alebo nepochopené (zvieraťom) mu uľahčuje získať 5 základných zručností, ktoré sú mimoriadne dôležité pre emocionálny, sociálny a kognitívny rozvoj každého človeka.  

Mami, ja chcem zvieratko
Prečítajte si tiež:

Mami, ja chcem zvieratko

Najväčšie výhody domáceho maznáčika

1. Očný kontakt

Je to schopnosť dieťaťa pozerať sa na „cieľ“ trvalým spôsobom, t. j. nie letmo, ale kontinuálne a bez prerušenia. Tento trvalý očný kontakt je vôbec základom ľudskej komunikácie. Umožňuje dieťaťu kombinovať, spájať a integrovať vizuálne informácie s informáciami získanými prostredníctvom sluchových, somatických, proprioceptívnych, čuchových a iných kanálov. Deti sú fascinované pohľadom zvierat a povedzme si úprimne, kto iný ako deti a zvieratá majú taký uprimný a hlboký pohľad? 

2. Podnety na interakciu 

Je to konštantné a kontinuálne nalaďovanie sa na toho druhého. Hlavne psy sú neprestajne v pozore a hneď, ako uvidia, počujú alebo zacítia prítomnosť dieťaťa ponáhľajú sa jeho smerom a vyzývajú ho ku kontaktu (hre, mazleniu sa, komunikovaniu...). Dieťa sa týmto vlastne učí interagovať s druhým. 

3. Pozitívne sociálne správanie

Akoby vyhľadávanie dlhodobej pozornosti druhého. V prvom roku života sú najzjavnejšími, najčastejšími a najtrvalejšími prejavmi takého správania úsmevy, smiech, manuálne manipulovanie, gestá hladkanie, bozky, objatia. V druhom roku sa stávajú sofistikovanejšími: pozorujeme „vznik“ a rozvoj kooperatívneho správania, ktoré kombinuje gestá a reč, výmenu predmetov, predvídanie úkonov alebo pohybov, tvorbu jazyka (dieťa vymyslí vlastné povely). Okolo 3. roku sa dieťa vie už aj so zvieratkom zahrať, vkladá ho do rôznych rolí, oblieka, vytvára si imaginárne scénky. 

Keď odíde kamarát...
Prečítajte si tiež:

Keď odíde kamarát...

4. Schopnosť reprodukovať a imitovať

Deti sa vo všetkých vekových kategóriách snažia napodobniť pohybové vzorce a hlasové prejavy svojho domáceho maznáčika: chodia po kolenačky, plazia sa, skáču cez prekážku, dychčia s vyplazeným jazykom, štekajú, mňaukajú, vrčia, mrnčia...

5. Vedomá organizácia pohybov

Je to schopnosť dieťaťa orientovať svoje gestá od 1. alebo 2. mesiaca života  smerom k predmetom, ktoré ho priťahujú (tzv. reaching-grasping), a následne s nimi manipulovať. Dieťa zrazu chápe, ako sa má mačička či morčacie prasiatko uchopiť, aby mu neublížilo a aby to bolo pre zviera príjemné. 

Dieťa a domáci miláčik

Okrem týchto zručností je prítomnosť domáceho zvieraťa v domácnosti aj príležitosťou na diskusiu o často citlivých témach, ako je smrť alebo choroba. Strata domáceho zvieraťa je často prvým kontaktom dieťaťa so smrťou. Cez zdravotný problém domáceho zvieraťa je možné vysvetliť, aké dôležité je starať sa o živého tvora, a následne učiť dieťa k úcte k druhým a ku všetkému živému (zvieratám, rastlinám atď.). 

A samozrejme, v neposlednom rade je domáce zvieratko veľmi často aj akýmsi „upokojovačom“ úzkostí a strachov a hyperaktívneho správania dieťaťa (ktoré je tiež prejavom veľkej úzkosti). 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: