Retinopatia: očné ochorenie predčasniatok

Eva Kliská | 25. október 2017
Retinopatia: očné ochorenie predčasniatok

Napriek tomu, že pôrodnosť vo všeobecnosti klesá, počet predčasne narodených detí vo svetovom meradle stúpa.

Predčasne narodení novorodenci

Za posledných 10 rokov vzrástol približne o 30 %. Až tri štvrtiny predčasne narodených detí musia zvládnuť komplikácie, ktorých následky ich môžu sprevádzať po celý život. A retinopatia je jednou z nich.  

Čo je retinopatia?

Retinopatia je očné ochorenie, ktoré postihuje predčasne narodené deti, a ak by lekári pri vysokom stupni nedonosenosti liečebne nezasiahli, väčšina týchto detí by oslepla.

Jej podstatou je nezrelosť sietnice, ktorá spôsobuje vznik atypických, problémových ciev, ktoré sietnicu poškodzujú a môžu spôsobiť refrakčné problémy (ďalekozrakosť, krátkozrakosť) až slepotu.

Oko postihnuté retinopatiou má nedostatočne vyvinuté cievy na sietnici a čím skôr sa dieťa narodí, tým menej sú jeho cievy dorastené a určitá časť sietnice je dokonca avaskulárna (bezcievna).

Podľa slov prof. MUDr. Antona Gerinca, CSc., prednostu Kliniky detskej oftalmológie, LF UK a DFNsP v Bratislave sa v takejto sietnici nenachádza dostatok ciev, ktoré ju vyživujú. V sietnici s obmedzeným prísunom kyslíka a živín sa neskôr začne vyvíjať patológia, ktorá spôsobuje retinopatiu.

Prečítajte si: Dobrodružstvo života sa začína: Prvé vyšetrenie novorodenca

Retinopatia sa u nedonosených detí vyvíja v piatich štádiách

  • 1. štádium – rastúce cievy končia náhle na hranici, ktorá oddeľuje cievnatú a bezcievnu zónu,
  • 2. štádium – hranica medzi cievnatou a bezcievnou zónou tvorí hrebeňovitý val, vystupujúci nad okolie, val je tvorený z buniek, ktoré sú pripravené na tvorbu nových ciev,
  • 3. štádium – cievy prerastajú mimo sietnice do sklovca,
  • 4. štádium – sietnica je čiastočne odlúčená,
  • 5. štádium – kompletné odlúčenie sietnice.


Ako sa retinopatia diagnostikuje?

Najrizikovejšou skupinou z hľadiska vývoja retinopatie sú deti, narodené skôr ako v 32. gestačnom týždni a vážiace menej ako 1 500 g.

Oční lekári vyšetria drobcov v rámci skríningového systému kontrol. Po rozšírení zreničiek kvapkami sa oči vyšetrujú metódou nazývanou nepriama oftalmoskopia, čo je bezkontaktné sledovanie očného pozadia.

Pri vyšetrení sa skontroluje celá sietnica, predovšetkým však okrajová časť, kde problém vzniká najčastejšie. Vyšetrenie preukáže v akom stave sietnica je a v akom štádiu sú vyvinuté cievy. Na základe tohto vyšetrenia lekár určí štádium ochorenia.

V prípade prvého a druhého štádia zvyčajne nie je nutný lekársky zásah, pretože pri nízkom stupni nedonosenosti sa cievy dokážu vyvinúť samé.

U vysoko nezrelých detí (1 000 g) sa objavuje ťažšia forma, ktorá sa vyskytuje v centrálnej časti sietnice. Vo väčšine prípadov je potom nevyhnutný operačný zákrok.

Lekári však nevylučujú možnosť, že aj pri ťažšej forme sa cievy dokážu vyvinúť samé a operačný zákrok nebude potrebný.

Prečítajte si: Predčasný pôrod: Príliš skoro na svet...

Liečba retinopatie

V súčasnosti sa na liečenie retinopatie používa najnovšia laserová metóda, tzv. splývajúce zásahy – painting metóda. Okrem toho, že táto metóda prináša veľmi dobré výsledky, benefitom pre malého pacienta je skrátenie času operácie o polovicu (v minulosti takáto operácia trvala aj dve hodiny).

Pri niektorých špecifických, ťažších prípadoch môže zabrať liečba intravitreálnymi injekciami (injekcie aplikované do vnútra oka, ktoré zabraňujú chorobnému rastu ciev) antirastových látok.

Je to podávanie látok, ktoré blokujú účinok tzv. vaskulárneho endoteliálneho rastového faktora (VEGF), ktorého nadprodukcia spôsobuje retinopatiu.

Látka sa podáva na operačnej sále, formou injekcie do sklovcového priestoru. Používajú sa pri pokročilých štádiách retinopatie a u tzv. plus formy, kde by liečba laserom mohla byť neúčinná.

Prečítajte si: Prvý test života alebo Apgar skóre

Operačný zákrok na odstránenie retinopatie

Deti sa operujú najčastejšie vo veku od jedného až do troch mesiacov po narodení. Veľmi dôležité je liečebne zasiahnuť v presne určitom čase, optimálne v 3. štádiu vývoja ochorenia, kedy sa dosahujú najlepšie výsledky.

Okrem správneho načasovania je dôležitá aj technika operácie. Laserový lúč musí zasiahnuť presne určené zóny a dieťa musí byť na operáciu pripravené po každej stránke.

K slovu prichádzajú detskí anestéziológovia a neonatológovia. „U predčasne narodených detičiek je problémov mnoho a široký tím lekárov musí všetky zvládnuť tak, aby sme dieťatko v dobrom stave a s ošetrenou sietnicou mohli vrátiť na pôvodné pracovisko“, hovorí MUDr. Dana Dolníková, primárka Oddelenia patologických novorodencov, I. Detská klinika Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

DFNsP v Bratislave vykonáva laserové operácie u predčasne narodených novorodencov ako jediné pracovisko na Slovensku.

Rovnako ako aj najnovšiu laserovú metódu splývajúcich zásahov. Ročne sa na Klinike Detskej oftalmológie vyšetrí približne 300 – 350 detí a vykoná sa 70-100 operačných liečebných zásahov. Operácia aj hospitalizácia pacienta je plne hradená zdravotnou poisťovňou.

Pooperačná starostlivosť

Po operácii je dieťa ošetrované 7 dní,  počas ktorých sa mu do očí aplikujú očné kvapky. Ďalšie kontroly a sledovania malého pacienta sú časovo veľmi individuálne, záležia od vaskularizácie (rastu ciev) sietnice.

Kým pred 30 rokmi v dôsledku ochorenia na Slovensku osleplo zhruba 50 detí ročne, dnes oslepne alebo má ťažký zrakový deficit jedno až dve deti.

V súčasnosti môžeme vďaka splývajúcej metóde hovoriť o veľkom posune v liečbe, ktorá dosahuje výborné výsledky. Aj vďaka tejto metóde sa ťažké zrakové postihnutie a tiež oslepnutie detí na Slovensku dostalo pod úroveň jedného percenta. 

Predčasný pôrod: prečo príde dieťa na svet skôr?

Vývoj dieťaťa mesiac po mesiaci

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: