Tehotenstvo

Gestóza tehotných

Gestóza tehotných

Po ukončení tehotenstva príznaky gestózy ustupujú a mimo tehotenstva sa nevyskytujú. Počas tehotenstva však môže byť nebezpečná. Čítať viac..

Článkov: 3