Tehotenská cukrovka

MUDr. Monika Antošová | 27. jún 2022
tehotenská cukrovka

Zvyčajne máva prechodný charakter. Môže byť však nebezpečná.

Tehotenská cukrovka

Gestačný diabetes mellitus je jedna z foriem cukrovky, pre ktorú je typický prechodný charakter. Začína v tehotenstve okolo 24. týždňa, s maximom okolo 30.týždňa tehotenstva a po pôrode ustupuje.

Výskyt tehotenskej cukrovky

Vyskytuje asi u 3-4% tehotných žien, najčastejšie po 20. týždni tehotenstva.

Ak mala žena trpela tehotenskou cukrovkou počas prvého tehotenstva, je takmer isté, že situácia sa bude opakovať aj v ďalšom tehotenstve.

Príčiny tehotenskej cukrovky

Príčina každej cukrovky je buď nedostatok inzulínu, jeho nefunkčnosť alebo nedostatočná odpoveď organizmu na inzulín. Inzulín je hormón, produkovaný podžalúdkovou žľazou a jeho úlohou je regulovať hladinu cukru v krvi. Ak je v krvi veľa cukru, produkcia inzulínu sa zvýši. Sk hladina cukru v krvi poklesne, uvoľňovanie inzulínu sa normalizuje.

Presná príčina tohto ochorenia sa nezistila. Predpokladá sa znížená citlivosť organizmu na inzulín, čo je pravdepodobne spôsobené účinkom tehotenských hormónov. Svedčí preto fakt, že po pôrode, ak klesne hladina tehotenských hormónov, činnosť inzulínu je obnovená a hladina cukru v krvi sa normalizuje.

Rizikové faktory pre vznik tehotenskej cukrovky

Existujú faktory, pri ktorých sa tehotenská cukrovka zisťuje častejšie.

Patrí k nim:

 • prítomnosť tehotenskej cukrovky pri predchádzajúcom tehotenstve
 • vek nad 35 rokov
 • obezita
 • prítomnosť cukrovky u pokrvných príbuzných
 • opakované potraty v minulosti
 • predchádzajúci pôrod dieťaťa nad 4000g
 • vysoký krvný tlak
 • zvýšená hladina cukru alebo väčšie množstvo plodovej vody v predchádzajúcom tehotenstve

Ak sú prítomné tieto faktory,  žena by mala byť vyšetrená na cukrovku – orálny glukozootelerančný test už v 13.-16. týždni tehotenstva. Ak test bude negatívny, je potrebné overenie aj na konci druhej tretiny tehotenstva.

Následky tehotenskej cukrovky pre matku

 • Preeklampsia. Je to zvýšený krvný tlak. Preto sa tlak krvi má merať v každej poradni. Hodnoty tlaku po pôrode sa dostanú na úroveň pred tehotenstvom.
 • Zápaly močových ciest. U žien s tehotenskou cukrovkou sú častejšie. Dôležitý je pitný režim 1,5 – 2l tekutín denne.
 • Ketonúria. Je to stav, keď v moči sa nachádzajú látky, nazývané ketolátky. Sú to látky, ktoré  ak sú prítomné vo zvýšenom množstve v tele matky, prechádzajú placentou do krvi plodu a môžu nepriaznivo ovplyvniť jeho vývoj.

U žien s tehotenskou cukrovkou sa neodporúča prenášanie.

 • K neskorým následkom patrí výskyt cukrovky 2. typu. Až u 40% žien, ktoré mali tehotenskú cukrovku sa po 15. – 20. rokoch  vyvinie diabetes 2. Preto by mala takáto žena mať vyšetrený glukozotoerančný test v priebehu roka od pôrodu a tiež minimálne jeden krát ročne hodnotu cukru v krvi nalačno.
 • Ak pretrváva vysoká hladina cukru aj po pôrode a je potrebná liečba, potom išlo o riadnu cukrovku, ktorá začala v tehotenstve.

Následky tehotenskej cukrovky pre plod a dieťa

Následky pre plod a dieťa sú oveľa výraznejšie ako pre matku. Kým pre matku pôrod znamená postupný ústup príznakov cukrovky, pre plod narodením  problémy len začínajú.

Keďže tehotenská cukrovka sa zvyčajne začína v druhej tretine tehotenstva, nespôsobuje vrodené vývojové chyby, tak ako je to možné pri normálnej cukrovke 1. alebo 2. typu.

Dieťaťu, ktoré sa narodí z tehotenstva ohrozeného cukrovkou, hovoríme novorodenec diabetickej matky. Je to rizikový novorodenec, ktorý má typický vzhľad, nadmernú veľkosť a typické popôrodné problémy. Viac Novorodenec diabetickej matky.

Vyšetrenia na zistenie tehotenskej cukrovky

U každej tehotnej ženy je povinné vyšetrenie orálno-glokozo-tolerančného testu, ktorý sa robí v 24. až 28. týždni tehotenstva. Tehotná žena nalačno vypije roztok cukru (glukózy) a v presne stanovených časoch sa odoberá krv z prsta na zistenie hladiny cukru v krvi. Ak je po dvoch hodinách  hodnota vyššia ako 7,7mmol/l, je isté, že príčinou je tehotenská cukrovka.

Liečba tehotenskej cukrovky

Liečba pozostáva z troch  pilierov: diéta, režim  a inzulín (nie vždy potrebný)

Diéta

 • Strava by mal a byť vyvážená, nie jednostranná. Obmedziť by sa mali cukry a tuky, ale aj celkový príjem energie by nemal prekročiť 125kJ/kg telesnej hmotnosti a deň.
 • Celový prírastok hmotnosti počas tehotenstva by nemal byť vyšší ako 12kg.
 • Ak žena mala problém s tehotenskou cukrovkou už v prvej gravidite, odporúča sa diéta od začiatku tehotenstva.

Režimové opatrenia

 • Tu patri dostatočný pohyb. Vyhýbajte sa cvikom s možnosťou tlaku alebo úderu, alebo pádu na brucho. Vhodným športom ja plávanie a turistika, ktorú môžete praktizovať vždy a všade. Je potrebné využiť aj tehotenskú gymnastiku organizovanú gynekologickými ambulanciami.

Inzulín

 • Ak napriek dodržiavaniu diéty a režimových opatrení neklesá hodnota cukru v krvi nalačno pod 5,6 mmol/l a 2 hodiny  po jedle pod 7,7mmol/l, je potrebná inzulínová liečba.
 • Tabletová forma liekov na zníženie hladiny cukru v krvi sa u tehotných nesmie použiť.

Ako môže tehotná žena ovplyvniť tehotenskú cukrovku?

Primerane jesť, veľa sa hýbať. Striehnuť si hmotnosť.

späť na začiatok