Gestóza tehotných

MUDr. Monika Antošová | 12. marec 2019
Gestóza tehotných

Po ukončení tehotenstva príznaky gestózy ustupujú a mimo tehotenstva sa nevyskytujú. Počas tehotenstva však môže byť nebezpečná.

Pre niektoré ženy je tehotenstvo nadmernou záťažou, ktorá sa  prejavuje sa určitými odchýlkami, označovanými ako gestóza. Gestóza je teda súbor príznakov vznikajúcich a spojených výlučne s  v tehotenstvom. Po ukončení tehotenstva príznaky ustupujú a mimo tehotenstva sa nevyskytujú. 

 

Typy gestózy

Podľa toho, kedy začínajú príznaky, hovoríme o rannej alebo neskorej gestóze. 

Ranná gestóza začína prvé tri mesiace tehotenstva.

Ak sa príznaky objavujú posledný trimester tehotenstva, hovoríme o pozdnej alebo neskorej gestóze

Ranná gestóza

Tu patria zmeny u tehotnej ženy, prejavujúce sa zvracaním rôznej intenzity a frekvencie, zvýšeným slinením rôzneho stupňa. Príznaky sú počas prvého trimestra, najneskôr počas druhého trimestra tehotenstva, ohrozujú ženu dehydratáciou, únavou, narušením vnútorného prostredia pri profúznom vracani. Vrchol problémov je v 12. týždni tehotenstva, kedy je aj najvyššia hodnota tehotenského hormónu HCG. 

Príznaky rannej gestózy

Vracanie, pocit na vracanie. Postihuje v rôznej forme až 20% tehotných. Môže byť ranné alebo aj celodenné, môže viesť k chudnutiu. Často je prítomná precitlivenosť na pachy, ktoré vyvolajú zvracivý reflex.

Závažné tehotenské zvracanie – hyperemesis gravidarum je najťažšia forma rannej gestózy. Žena vracia často, nezávisle od dennej doby a nezávisle od jedla alebo činnosti. Zvracia aj žalúdočné šťavy. Mnohokrát vyžaduje tento stav infúznu liečbu kvôli možnej dehydratácii.

Vracanie je častejšie u prvorodičiek, u viacpočetnej tehotnosti, u diabetičiek neurotických žien.

Čo robiť?

  • Vyhýbať sa preplneným priestorom, nepracovať v kuchyni, ak je žena citlivá na pachy.
  • Niektorým ženám zmierňuje obtiaže zázvorový čaj.
  • Odporúča sa  jesť ráno v posteli ešte pred postavením sa. Niekedy ani jedna z týchto rád nie je účinná.
  • Je vhodné  jesť častejšie, v menších dávkach, vyhýbať sa dráždivým jedlám, kyslým, pikantným nadmieru sladkým.

Zvýšená tvorba slín môže sprevádzať vracanie, ale môže sa objaviť aj samostatne. Je častejšie u žien psychicky labilných, u žien  s psychickou záťažou. V liečbe sa odporúča výplach dutiny ústnej tyncturou myrrhae, ale väčšinou je to bez účinku. Slinenie po treťom mesiaci zvyčajne ustúpi. V menej masívnej forme môže pretrvávať do konca tehotenstva.

Neskorá, pozdná gestóza

Hovoríme jej aj preeklampsia, EPH gestóza (starý názov).

Preklampsia sa vyskytuje v poslednej tretine tehotenstva, začína najskôr po 20 týždni tehotenstva.  Je častejšia u starších tehotných, u tých, ktoré trpeli pred tehotenstvom vyšším krvným tlakom, ochorením obličiek, pečene, cukrovkou, u viacplodovej tehotnosti,  u žien so zvýšeným množstvom plodovej vody. 

Príznaky neskorej gestózy

  • E- edémy (opuchy)
  • P- proteíny ( bielkovina v moči)
  • H- hypertenzia (zvýšená krvný tlak) 

Z toho bol odvodený názov EPH gestóza

Kedy začína neskorá gestóza

Príznaky začínajú okolo 6. mesiaca tehotenstva.

Prvým nálezom je bielkovina v moči.

Nález bielkoviny v moči svedčí o poruche obličiek. Nebezpečná je hlavne ak sa pridruží zvýšený krvný tlak.

Zvyčajne druhým príznakom je opuch dolných končatín, hlavne ráno po spánku. Opuchy sa však môžu vyskytovať aj v podbrušku, na horných končatinách a tvári. Posledných 6 týždňov by žena nemal pribrať viac ako 500g týždenne. Ak pribrala viac, je potrebné myslieť aj na opuchy. Opuch končatín nie je nezvyčajný. Ak opuch počas noci ustúpi, nie je potrebná liečba. Nebezpečenstvo je, ak opuchy pretrvávajú po nočnom kľude. Opuchy takisto ako bielkovina v moči svedčia o poruche obličiek.

Tretím príznakom je zvýšený krvný tlak. Vysoký krvný tlak je nebezpečný pre ženu, ale aj pre plod. Dochádza k zhoršenému prekrveniu placenty a tým menej krvi- živín a kyslíka sa dostane k plodu, čo môže spôsobiť jednak spomalený rast a jedna zmeny orgánov pri nedostatku kyslíka. Liečba je jednak zmena režimu, práceneschopnosť, lieky na zníženie krvného tlaku, kľud na lôžku.

Ktoré príznaky sú nebezpečné

Bolesť hlavy, nevoľnosť, zvracanie alebo nutkanie na zvracanie, nekľud, poruchy videnia – nejasné videnie, výpadky v zornom poli, tmavé škvrny.

Ako je ohrozený plod pri ťažkej gestóze

Pri závažnej gestóze je zmenený prietok krvi placentou k plodu, čo môže viesť k poškodeniu plodu z nedostatku kyslíka. 

Ako je ohrozené tehotenstvo

Môže sa vyskytnúť predčasné odlučovanie placenty, vtedy sa  tehotenstvo sa musí ukončiť predčasne. Môžu sa pridružiť aj poruchy zrážanlivosti krvi .

Eklampsia

Je stav, do ktorého môže vyústiť preeklampsia aj pri dobrej starostlivosti gynekológa.

Prejavuje sa kŕčmi, pri ktorých žena upadá do bezvedomia. 

Príznak eklamptického záchvatu

Eklampsia začína silnými bolesťami hlavy, nepokojom, dezorientáciou, zahmleným alebo dvojitým videním, vracaním, bolesťami v hornej časti brucha. Pridružujú sa zášklby tvárových svalov, krúživé pohyby očného sklovca, neskôr  sa sklovec  pohybuje  vždy na stranu pohybu hlavy, postupujú kŕče celého tela. Stav sa môže zvýrazňovať a bez pomoci môže prejsť do bezvedomia. Ohrozenie plodu je v dôsledku krčov, ktoré postihujú aj maternicu.  

Pri zachytení gestózy v štádiu začiatku, pri dobrom sledovaní a životospráve sú takéto formy gestózy dnes zriedkavé. Väčšinou sa ukončí tehotenstvo skôr, než k takejto dramatickej situácii dôjde. 

HELLP syndróm

Je to vlastne eklampsia bez kŕčového záchvatu. K nálezu bielkoviny v moči, vysokému krvnému tlaku a opuchom sa pridružuje aj porucha pečene a poruchou krvi (zvýšený rozpad červených krviniek a znížený počet krvných doštičiek, ktorý je preto, že tie sa spotrebúvajú vo vnútri ciev, kde dochádza zrážaniu krvi)).

Prejavy Hellp syndrómu

Nevoľnosť, vracanie, bolesti v pravej hornej časti brucha, pacientky majú vysoký krvný tlak, vysoké hodnoty pečeňových testov, nízky počet krvných doštičiek. 

Liečba

V prom rade je potrebné stabilizovať pacientku upraviť krvný tlak, zabrániť zrážaniu krvi v cievach, čo najrýchlejšie ukončenia tehotenstva cisárskym rezom. Ohrozená je matka aj plod.

Sledovanie tehotnej s neskorou gestózou

V každej poradni sa ma urobiť kontrola moču, opuchov, hmotnosti, krvného tlaku. V určených termínoch sa ultrazvukm vyšetruje stav plodu a prietoky krvi placentou. Ak je ohrozený plod, tehotenstvo sa ukončuje cisárskym rezom predčasne. Ak sa vyskytnú príznaky ako nevoľnosť, malátnosť, bolesti hlavy, poruchy videnia, tehotná musí byť prijatá na lôžko a starostlivo sledovaná a v prípade potreby aj liečenia. 

Prevencia gestózy u tehotných

  • Predovšetkým dobrý zdravotným stav pred otehotnením. Žena s chronickými ochoreniami obličiek, s vysokým krvným tlakom by mala byť stabilizovaná v dobrom stave a tehotenstvo by malo byť plánované.
  • Správna životospráva a psychická pohoda tehotnej. Viac Životospráva v tehotenstve.
  • Pravidelná návšteva poradne, dôsledné sledovanie a liečba obtriaží v začiatkoch výskytu príznakov.

späť na začiatok