Rizikové tehotenstvo

MUDr. Monika Antošová | 12. marec 2019
Rizikové tehotenstvo

Kedy hovoríme o rizikovom tehotenstve a ktorým ženám hrozí?

Rizikové tehotenstvo je každé tehotenstvo, pri ktorom je možné riziko ohrozenia plodu alebo matky počas tehotenstva, alebo počas pôrodu. Plod je počas vnútromaternicového vývoja dostatočne chránený, napriek tomu existujú faktory a situácie, ktoré môžu priebeh tehotenstva ohroziť. Ak je tehotenstvo ohrozené, alebo ak neprebieha normálne, hovoríme o rizikovom tehotenstve.

Rizikové faktory v tehotenstve

  • Predpôrodné (antenpartálne)-pôsobiace počas tehotenstva
  • Pôrodné (peripartálne) - pôsobiace tesne okolo pôrodu
  • Faktory pôsobiace na priebeh tehotenstva podľa miesta pôsobenia:

1. vonkajšie: Pôsobiace mimo organizmu ženy a plodu. Tu patria fyzikálne, chemické, biologické vplyvy.

2. vnútorné: Ochorenia matky, ochorenia plodu, odchýlky maternice a placenty.

3. kombinované faktory:  Sem patria spločné negatívne faktory vnútorne aj vonkajšie.

4. Ohrozenie plodu počas pôrodu 

1. Vonkajšie negatívne faktory

Fyzikálne vplyvy

Najzávažnejšími sú účinky žiarenia.

RTG vyšetrenie sa nemá robiť tehotnej žene do konca 3. mesiaca tehotenstva, ak sa pri ňom jedna  o priame ožiarenie plodu. Mimoriadne riziko pre vznik vrodených chýb je rtg vyšetrenie do 8.týždňa života. Samozrejme sú situácie, kde je takéto vyšetrenie nutné urobiť. O vyšetrení rozhodne ošetrujúci lekár v spolupráci s rontgenológom.

Elektromagnetické vlnenie – tu môžeme zaradiť vplyv žiarenia z elektrospotrebičov (rádio, TV, mikrovlnná rúra). Ich vplyv na tehotenstvo a plod nie je dostatočne dokázaný, ale ani vylúčený.

MRI (vyšetrenie magnetickou rezonanciou) – nemá sa robiť do konca 3. mesiace tehotenstva, po 4. mesiaca sa odporúča ako bezpečné vyšetrenie pre plod a matku.

Ultrazvukové vyšetrenie. Doteraz nie sú dôkazy o vplyve ultrazvukového vyšetrenia na vznik vrodených chýb. Je známe, že ultrazvukové vlny sú nosičom energie a je možne predpokladať, že sú schopné vyvolať určité zmeny, ale stále je takéto uvažovanie len v teoretickej rovine. Je však dôležité, aby sa ultrazvukové vyšetrenie ordinovalo uvážene. V prvých troch mesiacoch tehotenstva sa nemá robiť doplerovské vyšetrenie plodu, pre možné negatívne účinky na plod.

Prehriatie. Horúčka nad 38°C, trvajúca niekoľko dní sa spája s prítomnosťou vrodených chýb u dieťaťa. Avšak nie je jasné, či to nie je skôr na vrúb infekcie, ktorá horúčka zvyčajne sprevádza.

Saunovanie v tehotenstve nepreukázalo spojitosť s výskytom vývojových odchýlok, avšak návšteva solária v prvých troch mesiacov môže mať negatívny vplyv v dôsledku priameho slnečného žiarenia s tvorbou voľných kyslíkových radikálov a ich negatívneho pôsobenia na DNA. V ďalšom priebehu tehotenstva nie sú informácie o negatívnom pôsobení na plod.

Chemické vplyvy

Chemikálie. Aromatické uhľovodíky, ťažké kovy, organofosfáty (prípravky v záhradníctve) pôsobia na plod približne rovnako ako na dospelých jedincov (poruchy pečene, obličiek, vývojové chyby ak pôsobia v prvých troch mesiacoch života, karcinogénny účinok).

Fajčenie. Môže sa podieľať na nízkej pôrodnej hmotnosti, prispieva k abrupcii (odlúčeniu) placenty.

Káva. Všeobecne sa udáva, že u zdravých žien 1 káva denne by nemala nepriaznivo vplývať na plod a tehotenstvo. Vyššia konzumácia prispieva k retardácii rastu plodu a teda k nízkej pôrodnej hmotnosti. Negatívny účinok sa znásobuje pri súčasnom pití väčšieho množstva kávy a súčasnom fajčení.

Alkohol. Už 50ml tvrdého alkoholu denne môže spôsobiť u dieťaťa tzv. fetálny alkoholový syndróm, ktorý sa spája jednak z určitým výzorom deti, ale tiež spôsobuje mentálnu retardáciu, poruchy správania a učenia, hyperaktivitu. Ak sa požíva alkohol v prvých troch mesiacoch života, môže spôsobiť aj vrodené vývojové chyby.

Drogy. Negatívne na plod pôsobia aj drogy, spôsobujú predčasný pôrod, nízku pôrodnú hmotnosť, poruchy vývoja (hyperaktivita, neurologické poruchy, poruchy správania, poruchy učenia).

Lieky. Nie všetky lieky sú nebezpečné pre plod, ale stále platí pravidlo, užívať lieky v tehotenstve len ak je to nevyhnutné. Pozor na syntetický vitamín A. Môže spôsobovať poškodenie plodu v prvých troch mesiacoch života.

Biologické vplyvy

Pôsobenie vírusov a baktérií. Je známe, že vírusové ochorenia môžu vyvolať potrat, predčasný pôrod ale aj poškodenie plodu v zmysle vrodených vývojových chýb. Veľmi nebezpečný je cytomegalovírus, Ebstein Barrovej vírus, parvovírus, Herpes vírus, ale negatívny vývoj plodu môže spôsobiť aj vírus chrípky a celá škála iných vírusov.

Parazity. Toxoplazmóza, ktorej zdrojom sú napr. nakazené mačky, môže spôsobiť okrem iného závažné vrodené chyby, potrat, predčasný pôrod.


2. Vnútorné negatívne faktory

 

 

Ochorenia matky

Tu môžeme zaradiť všetky ochorenia matky, ktoré vznikli počas alebo aj pred tehotenstvom a pretrvávajú. Plod je ohrozený všetkými systémovými ochorenia (ochorenia kĺbov, obličiek), úrazmi, stavmi spojenými s krvácaním, infekciami. Vysoký krvný tlak, ochorenia pečene, cukrovka, aj tehotenská cukrovka, gestóza matky, krvné ochorenia, rakovinové ochorenia, všetky môžu ohroziť priebeh tehotenstva a normálny vývin plodu. Tieto ochorenia môžu rovnako spôsobiť potrat alebo predčasný pôrod. Záleží od typu ochorenia, jeho štádia, kompenzácii a liečby.

Vek matky. Rizikovým faktorom je aj vek matky. Vyššie riziko je spojené s vekom pod 16 rokov a nad 40 rokov.

Ochorenia plodu

V tejto skupine je celá škála ochorení plodu, ktoré môžu spôsobiť potrat, predčasný pôrod alebo nízku pôrodnú hmotnosť. Sú to vrodené vývojové chyby (srdca, mozgu, obličiek, tráviaceho traktu, pečene, vrodené poruchy metabolizmu), genetické ochorenia, infekčné ochorenia (prenos infekcie z matky na plod napr. rubeola, varicella).

Anomálie maternice a placenty

Vrodené a získané odchýlky maternice (malá maternica, prepážky v maternici, nádory maternice). Spôsobujú jednak predčasný pôrod a jednak nízku pôrodnú hmotnosť.

Nepravidelná poloha plodu. Poloha plodu sa počas tehotenstva mení. Ku koncu tehotenstva plod má stabilnú polohu a za bezproblémovú sa považuje poloha hlavičkou. Ostatné polohy ako koncom panvovým, priečna poloha, šikmá poloha nesú možné riziko komplikácií pri pôrode, napr. prepadnutie pupočníka, asfyxia pri sťaženom pôrode.

Poruchy pupočníka a placenty
Abrupcia placenty (odlúčovanie placenty), ktoré je sprevádzané krvácaním, predstavuje pre plod a novorodenca vážne ohrozenie. Častejšie sa vyskytuje u fajčiarok, u žien s vysokým krvným tlakom, krvácavými ochoreniami. Podobne je to aj pri vcestnej placente, kde môže dôjsť ku krvácaniu. Plod je ohrozený akútnou stratou krvi a nedostatočným okysličovaním orgánov.

Otočený pupočník. Pri náhlom pretrvávajúcom pritlačení alebo zauzlení pupočníka môže dôjsť k odumretiu plodu. Ak žena cíti menej ako 10 epizód pohybovej aktivity plodu za 12 hodín, je potrebné konzultovať gynekológa. Môže to upozorniť na pupočníkové komplikácie.

Viacpočetné tehotenstvo. Akékoľvek viacpočetné tehotenstvo predstavuje riziko. Môže byť príčinou predčasného pôrodu, alebo stavu, ak jeden plod žije na úkor druhého - twin to twin transfusion, čiže transfúzia od jedného plodu druhému. Plod, ktorý transfúziu dáva, je ohrozený rastovou retardáciu, nedostatočným okysličovaním s následnými prejavmi po narodení (ochorenie obličiek, zmeny na mozgu, nízka hodnota cukru v krvi). Plod, ktorý dostáva transfúziu, má zasa veľa krvi, ktorá cirkuluje pomaly a následky sú podobné, pretože aj tam je nedostatok kyslíka. Dieťa ale nemá rastovú retardáciu.

3. Kombinované negatívne faktory

Ku kombinovaným faktorom patrí napr. predčasný odtok plodovej vody, infekcia plodových obalov, rh inkompatibilita (nezhoda rh faktora medzi matkou a plodom), prenášanie, predčasný pôrod.

4. Ohrozenie plodu počas pôrodu

Plod a novorodenec môže byť ohrozený poruchami prietokov počas pôrodu, nedostatočnou alebo nadmernou činnosťou maternice, predčasným odlúčovaním placenty, prepadnutím pupočníka, zaklinením končatiny, zaklinením hlavičky, nepriaznivou polohou a inými komplikáciami.

späť na začiatok