Žltačka pri nezhode krvných skupín

Žltačka pri nezhode krvných skupín
19.3.2019 v kategórii Choroby novorodenca, autor MUDr. Monika Antošová, foto: istockphoto.com

Nezhoda krvnej skupiny medzi matku a dieťaťom môže viesť po pôrode k žltačke. Žltačka je len jedným z dvoch hlavných príznakov ochorenia nazývaného hemolytická choroba novorodenca. Táto choroba zahŕňa okrem žltačky aj anémiu (chudokrvnosť).

Čo je to hemolytická choroba novorodenca

Hemolytická choroba novorodenca je ochorenie vyskytujúce sa výlučne v novorodeneckom období. Podkladom ochorenia je prítomnosť protilátok proti červeným krvinkám. Tieto protilátky sa viažu na červené krvinky, ktoré sa pod ich vplyvom rozpadávajú. Rozpadnutie červených krviniek vedie k anémii (chudokrvnosti) a tiež k zvýšeniu hladiny bilirubinu v krvi, čo sa prejaví ako žltačka. Konečným produktom rozpadu červených krviniek je totiž bilirubín. 

Kedy vzniká  hemolytická chorobu novorodenca

Hemolytická choroba novorodenca vzniká vždy, ak v krvi novorodenca sú prítomné protilátky proti jeho červeným krvinkám.

Protilátky môžu vznikať pre nezhode Rh faktoru, viac Rh faktor a žltačka, alebo pri rozdielnej krvnej skupine medzi matkou a dieťaťom, hlavne ak matka má krvnú skupinu 0 a dieťa A alebo B. 

Ako vzniká hemolytická choroba novorodenca

  • Ochorenie vzniká, ak matka má krvnú skupinu 0 a dieťa má krvnú skupinu A alebo B.
  • Osoby s krvnou skupinou 0 majú prirodzené protilátky proti krvnej skupine A a B. Preto sa im nesmie podať žiadna iná krvná skupina.
  • Tieto protilátky neprechádzajú placentou, preto plod nie je ohrozený. Za určitých okolnosti pri pôrode, sa môžu dostať tieto protilátky do krvného riečiska dieťaťa, naviažu sa na jeho červené krvinky a deštruujú ich.

Príznaky a priebeh ochorenia

K hlavným príznakom patrí nedostatok červených krviniek(anémia) a žltačka. Žltačka sa vyskytujú už prvý alebo druhý deň na rozdiel od žltačky zdravého novorodenca viac Žltačka zdravého novorodenca. Zvyčajne nedosahuje hodnoty ohrozujúce dieťa. Pokles červených krviniek zvyčajne nie je tak rýchly ako pri nezhode Rh faktora.

Občas tieto deti, hlavne v období 2.-3. mesiaca, kedy všetky deti majú najhorší krvný obraz, vyžadujú podanie transfúzie krvi. 

Liečba

Žltačka sa väčšinou zvládne fototerapiou. Viac Bilirubín u novorodenca. Raritne je potrebná výmenná transfúzia krvi. Pokles červených krviniek vo včasnom novorodeneckom veku zriedkakedy vyžaduje transfúziu krvi. Avšak v období najväčšieho poklesu červených krviniek u všetkých detí, to je okolo 3. mesiaca života, časť týchto detí sa transfúziu krvi nevyhne. Hlavne, ak sú pridružené aj iné chorobné stavy.

Diagnostika

Diagnostika nie je ťažká. Stúpajúci bilirubín a nezhodné krvné skupiny nie sú dôkazom tohto ochorenia. Dôkazom ja až prítomnosť protilátok proti krvinkám dieťaťa, ktoré sa dajú bežne vyšetriť.

späť na začiatok