Žltačka zdravého novorodenca

MUDr. Monika Antošová | 19. marec 2019
Žltačka zdravého novorodenca

Žltačka je stav charakterizovaný žltým sfarbením kože a slizníc, príčinou ktorého je zvýšená hladina žlčového farbiva, nazývaného birlirubín, v krvi. V novorodeneckom období je výskyt žltačky omnoho častejší ako v hociktorom inom období života. U novorodencov sa stretávame so žltačkou bez chorobného podkladu, tzv. fyziologická žltačka, alebo so žltačkou, ktorá je následkom chorobných zmien, ohrozuje novorodenca a hovoríme jej patologická.  Žltačky novorodenca.

Iné názvy: Ikterus novorodenca, Fyziologická žltačka novorodenca

Ako vzniká žltačka

Bilirubín u novorodencov vzniká rozpadom červených krviniek. Až 75% bilirubínu u novorodencov pochádza práve z rozpadnutých červených krviniek. Novorodenec má po narodení vyšší počet červených krviniek ako dospelý človek. Ich rozpadom sa uvoľňuje bilirubín. Ak sa bilirubín sa uvoľňuje rýchlejšie a vo väčšom množstve, ako dokáže pečeň spracovať, ukladá v koži, v slizniciach, v očnom bielku a spôsobuje žlté sfarbenie týchto častí.

Čím ohrozuje žltačka novorodenca

Bilirubín pri normálnych hladinách neohrozuje dieťa, avšak pri vysokých hladinách môže prechádzať do mozgu a spôsobovať poškodenie niektorých  mozgových štruktúr. Pri fyziologickej, nie chorobnej žltačke, birliubín nedosahuje v krvi hladiny, ktoré by mohli ohroziť dieťa. Za určitých okolnosti však môže zlyhať systém odbúravania a vylučovania bilirubínu z krvi a z fyziologickej žltačky sa môže stať patologická. Vtedy je potrebná liečba.

Príznaky žltačky u novorodenca

  • začína zvyčajne na 2. - 3. deň po narodení
  • mizne na 6. deň
  • bilirubín v krvi nepresahuje hodnotu 220umol/l
  • niektore deti pri žltačke sú spavejšie a horšie pijú

Niekedy môže pretrvávať aj 2-3 týždne. Ak pretrváva dlhšie, môže sa jednať o žltačku dojčených detí, alebo má žltačka inú závažnejšiu príčinu, ktorú je potrebné zistiť.

Podporné faktory pre vznik žltačky

Výraznejšia žltačka je u predčasne narodených detí, u detí s nízkou pôrodnou hmotnosťou, u detí kefalhematómom (porodný krvný nádor), u detí s krvácaním do nadobličky (nemusí byť rozpoznané, pokiaľ sa neurobí ultrazvukové vyšetrenie nadobličky).

Bilirubín sa vylučuje črevom, preto u deti, ktoré nemajú dostatočný príjem mlieka, môže žltačka trvať o niečo dlhšie.

Diagnostika žltačky

Stanovenie diagnózy nie je ťažké. Žltačka je viditeľná na koži, na slizniciach, na očných bielkach. Sfarbenie je lepšie viditeľné po miernom zatlačení kože. Na neinvazívne, nebolestivé vyšetrenie sa dá použiť prístroj, ktorý zmeria hladinu bilirubinu dotykom s kožou. Presnejšia metóda je odber krvi a vyšetrenie bilirubínu v laboratóriu.

Liečba žltačky novorodenca

Väčšina bežných novorodeneckých žtačiek nevyžaduje liečbu. Ak bilirubín dosahuje vyššie hodnoty, potom lekár rozhodne o fototerapii. Novorodenec sa uloží do inkubátora a svieti sa svetlom, ktoré rozkladá bilirubín v koži na látky, ktoré sa potom vylučia močom.

Pri fototerapii je potrebné dieťaťu podávať Pyridoxin - vitamín zo skupiny B.

Komplikácie liečby žltačky svetlom

Niektoré deti majú redšiu stolicu alebo potničky, začervenanie kože, ktoré je prechodné.

Častý problém

Často sa stretávame so žtačkou dojčených detí. Je to v dôsledku pôsobenia niektorých látok, ktoré obasahuje materské mlieko. Odporúča sa počas dvoch  dni  tepelne upraviť materské mlieko. Ohriať ho na teplotu 56 ° Celzia na 15 minút. Zvyčajne po tomto pokuse dochádza k ústupu žltačky.

späť na začiatok