Rh faktor a žltačka novorodenca

Rh faktor a žltačka novorodenca
19.3.2019 v kategórii Choroby novorodenca, autor MUDr. Monika Antošová, foto: istockphoto.com

Nezhoda Rh faktora medzi matkou a dieťaťom môže viesť ku komplexu príznakov, ktorý sa volá hemolytická choroba novorodenca a  prejavuje sa žltačkou, anémiou (nedostatok červených krviniek) u novorodenca. Môže však ohroziť aj plod počas vývoja v maternici. V tomto období môže spôsobiť stav nazývaný hydrops plodu. Ak sa žltačka a anémia neliečia, môžu byť nebezpečné pre vývoj dieťaťa

Čo je hemolytická choroba novorodenca

Hemolytická choroba novorodenca je anémia (chudokrvnosť) vznikajúca zvýšeným rozpadom červených krviniek u plodu a novorodenca, následkom pôsobenia  protilátky proti Rh faktoru. Výsledkom tohoto rozpadu okrem nedostatku červených krviniek je aj žltačka.

Rh faktor je znak prítomný na  červených krvinkách. Ak ho osoba má, hovoríme, že je Rh pozitívna. Ak tento znak na červených krvinkách osoba  nemá, hovoríme, že je Rh negatívna.

Ako vzniká hemolytická choroba novorodenca

Aký musí byť Rh faktor u matky a dieťaťa pri hemolytickej chorobe

 • Matka musí byť vždy Rh faktor negatívna, to znamená, že tento faktor nemá. Aby vzniklo ochorenie, dieťa musí byť Rh pozitívne, to znamená na jeho červených krvinkách je prítomný Rh faktor, ktorý zdedil od otca.
 • Pre matku je Rh faktor dieťaťa cudzí, preto jej telo začína bojovať, tvorí protilátky proti nemu, ktoré ho majú zneškodniť.
 • Tieto protilátky sú malé, prechádzajú placentou do plodu , viažu sa na Rh faktor jeho červených krviniek a rozkladajú ich.

Dôležité je, že matka tvorí protilátky až pri opakovanom stretnutí s Rh faktorom, nie pri prvom stretnutí.

Čo z toho vyplýva?

 • Pri prvom tehotenstve sa matka nestretla s červenými krvinkami plodu, pretože tie sú v cievach plodu a neprechádzajú placentou. Prvé dieťa pri normálne prebiehajúcom tehotenstve nie je postihnuté, pokiaľ však matka nemala potrat alebo umelé prerušenie tehotenstva Rh pozitívneho plodu.
 • Ak počas pôrodu Rh pozitívneho dieťaťa dochádza k stretnutiu krvi matky s krvou dieťaťa, a to je impulz pre tvorbu protilátok v tele matky. Ak otehotnie druhýkrát a plod je opäť Rh pozitívny, protilátky sú prítomné a napadajú plod.
 • Ak je plod Rh negatívny, nič sa nedeje, protilátky nemajú čo napadať.
 • Prejavy sú výraznejšie s počtom tehotenstiev.

Čím je ohrozený plod počas tehotenstva

Ak sa rozpadnú červené krvinky, dochádza k anémii a jej následkom. Z červených krviniek sa uvoľňuje bilirubín, ale ten prechádza placentou a vylučuje sa telom matky, preto plod počas tehotenstva nie je ohrozený vysokými hodnotami bilirubínu.

Anémia

 • Ťažká anémia (chudokrvnosť). Osud plodu závisí od rýchlosti rozpadu červených krviniek. Ak klesne hodnota červených krviniek na hodnoty nezlučiteľné so životom, plod odumiera alebo sa rodí ako hydrops plodu. Ten sa prejavuje prítomnosťou opuchov kože, brucha, hlavy, prítomná je tekutina v bruchu. Všetky orgány trpia  nedostatkom kyslíka, pretože červené krvinky sú prenášačmi kyslíka. Tieto deti sú vysopko rizikové z hľadiska prežitia aj z hľadiska ďalšieho vývoja. Pri dnešnej gynekologickej a pôrodníckej starostlivosti je to rarita a u sledovanej gravidity sa nevyskytuje. V prípade ohrozenia plodu sa ukončuje tehotenstvo predčasne.
 • Stredne ťažká anémia. Druhú skupinu tvoria deti, kde hladina červených krviniek je nízka, ale nedochádza k tvorbe opuchov. Tieto deti vyžadujú okamžitú transfúziu krvi, resp. výmennú transfúziu.Nie všetky deti vyžadujú transfúziu krvi hneď po narodení. Mnoho týchto detí potrebuje transfúziu neskôr, okolo 2.-3. mesiaca, kedy tvorba nových vlastných krviniek je na minimálnej hodnote.
 • Ľahšia anémia. Plos nemusí byť ohrozený, po narodeneí väčšina novorodencov vykazuje chudokrvnosť, ktorá vyžaduje transfúziu krvi ale nehrozuje ich na živote. Vždy to závisí od množstva prítomných protilátok a od rýchlosti rozpadu červených krviniek. Novorodenec vyžaduje sledovanie krvného obrazu.
 • Žltačka alebo vysoké hodnoty bilirubínu plod neohrozujú. Bilirubín prechádza cez placentu do krvného obehu matky, ktorá ho dokáže spracovať a vylúčiť. Bilirubín ohrozuje plod až po narodení.

Všetky orgány trpia  nedostatok kyslíka, pretože červené krvinky sú prenášačmi kyslíka. Tieto deti sú vysopko rizikové z hľadiska prežitia aj z hľadiska ďalšieho vývoja. Tento stupeň poškodenia je dnes takisto veľmi zriedkavý.

Čím je ohrozený novorodenec po narodení

Protilátky proti Rh faktoru plodu pretrvávajú v krvi novorodenca. Napadajú červené krvinky, ktoré sa rozpadajú a ich rozpad sa ukončí vtedy, ak sa všetky protilátky naviažu na červeneé krvinky dieťaťa.

Následky rozpadu červených krviniek u novorodenca

Anémia. Rozpad červených krviniek spôsobuje ich nedostatok, novorodenec ich nedokáže tvoriť  tak rýchlo, ako sa rozpadávajú. Pri závažnej anémii môžu orgány trpieť nedostatkom kyslíka.

Žltačka. Z rozpadnutých červených krviniek sa uvoľňuje bilirubín, ktorý sa dostáva do kože, slizníc a očného bielka a spôsobuje ich žlté sfarbenie, teda žltačku. Samotná žlté sfarbenie kože neohrozuje dieťa, dieťa je ohrozené vtedy, ak bilirubín presahuje hodnoty 340umo/l. Tieto hodnoty môžu byť nebezpečné pre dieťa, môžu narúšať vývoj mozgu.

Následky vysokého bilirubínu

 • V minulosti hodnoty bilirubínu stúpali tak rýchlo, že príznaky poškodenia mozgu sa prejavili už sa 18-24 hodín po pôrode a viedli často k úmrtiu.
 • Dnes je poškodenie mozgu bilirubínom zriedkavé.
 • U deti, ktoré mali hodnotu bilirubínu nad 340umo/l sa môžu ale nemusia prejaviť príznaky poškodenia mozgu. To závisí od hodnoty ale aj do času, ako dlho tieto hodnoty pretrvávali.
 • V období vysokého bilirubínu nemusia byť žiadne príznaky, tie sa vyvíjajú neskôr.

Včasné príznaky

Patrí k ním: zvýšený svalový tonus, vytáčanie tela do oblúku, tuhé končatiny, vymiznutie uľakového - Morovho reflexu (ten pretrváva do 4. mesiaca života, viac Čo je to zdravý novorodenec.  Pri dnešných liečebných a preventívnych postupoch sa v civilizovaných krajinách s takými následkami takmer nestretávame.

Neskoré príznaky

Začiatkom tretieho mesiaca sa prejavujú pohybové poruchy, u týchto detí je znížená inteligencia a môžu mať poruchy sluchu, zvyčajne so stratou vnímania vysokých tónov. Tento stav je výnimočný.

Vyšetrenie počas tehotenstva

 • Krvná skupina matky. Ak je rh negatívna, zisťuje sa krvná skupina otca dieťaťa.
 • Ak je nezhoda medzi matkou a otcom dieťaťa, vyšetrujú sa protilátky proti Rh faktoru u matky počas tehotenstva a sleduje sa plod. Tie nemajú veľkú výpovednú hodnotu, presnejšie je vyšetrenie plodovej vody.

Ak je dieťa ohrozené ukončuje sa tehotenstvo predčasne. 

Vyšetrenie po narodení

Krvná skupina dieťaťa, krvný obraz dieťaťa, bilirubínu u dieťaťa, protilátky proti Rh faktoru. Ak je hodnota nad 50 umol v pupočníkovej krvi, je potrebná výmenná transfúzia. Pri týchto hodnotách je u veľmi často prítomná aj anémia.

Liečba

Liečba závisí od stavu  dieťaťa a hodnôt bilirubínu a krvného obrazu. 

 • Pri nedostatku červených krviniek a zároveň vysokých hodnôt bilirubínu je indikovaná výmenná transfúzia. Viac Bilirubín u novorodenca
 • Pri vysokých hodnotách bilirubínu buď fotototerapia alebo výmenná transfúzia. 
 • Pri nízkych hodnotách červených krviniek transfúzia krvi.

Prevencia

U Rh negatívnych žien sa do 72 hodín po pôrode Rh pozitívneho plodu  podávajú anti-D protilátky, ktoré zabránia tvorbu protilátok v nasledujúcom tehotenstve. Od používania tejto liečby je ťažké postihnutie plodu a novorodenca výnimočné. Môžem sa stretnúť v prípade, že žena je Rh negatívna, mala spontánny alebo umelý potrat Rh pozitívneho plodu a nedostala protilátky.

Prevencia poškodenia mozgu bilirubínom

 • včasne započatie fototerapie
 • dostatočný prívod tekutín a energie
 • včasné podanie transfúzie krvi

Upozornenie:

Deti, u ktorých bola vykonaná výmenná transfúzia krvi, majú v prípade potreby ďalšej transfúzie krvi dostávať do konca tretieho mesiaca krv tej istej skupiny a rh faktoru, ktorá bola použitá pri výmennej transfúzii.

späť na začiatok