Anémia nedonosených detí

MUDr. Monika Antošová | 19. marec 2019
Anémia nedonosených detí

Ako ju liečiť. Môže byť nebezpečná?

Anémia - chudokrvnosť je nedostatok červených krviniek a hemoglobínu v krvi. Prejavy anémie sa rôznia a závisia od veku dieťaťa a od rýchlosti vzniku anémie. Čím rýchlejšie vzniká, tým sú príznaky výraznejšie.

Čo je to anémia nedonosených detí

Anémia je stav charakterizovaný abnormálne nízkou hladinou červených krviniek a hemoglobínu.  Keďže červené krvinky obsahujú hemoglobín, v klinickej praxi  sa meria aj koncentrácia hemoglobínu (krvného farbiva) – Viac Krvný obraz, ktorý odráža schopnosť červených krviniek plniť svoju funkciu. Preto nízke hodnoty hemoglobínu patria taktiež k základnému znaku anémie.

Príčiny vzniku anémie nedonosených detí

Všeobecne poznáme tri príčiny anémie:

 • zvýšený rozpad červených krviniek
 • nedostatočná tvorba červených krviniek
 • straty krvácaním

U nedonosených detí  sa môžu uplatniť všetky tri príčiny naraz.

Červené krvinky a hodnota hemoglobínu majú svoj priebeh u novorodencov.

Červené krvinky vytvorené počas vývoja  v maternici sa po narodení rozpadajú rýchlejšie ako sa tvoria nové krvinky.  V období úplného rozpadu fetálnych krviniek (z obdobia pred narodením) počet nových červených krviniek nie ešte dostatočný, avšak ,,staré" sú už rozpadnuté.  V tomto období pri vyšetrení krvného obrazu zistime anémiu, ktorej hovoríme fyziologická anémia. Je to stav prechodný, nevyžaduje liečbu.

Toto obdobie je u donosených detí v 8.-12. týždni po narodení, u nedonosených detí v 6. týždni po narodení. Červené krvinky nedonosených detí majú kratšie prežívanie ako u donosených detí. K zvýšenému rozpadu prispievajú aj infekcie a podávanie antibiotík, ktoré sú často v tomto veku nevyhnutné.

Straty krvácaním môžu byť tiež prítomné najmä u ťažko nezrelých detí.

Rozdelenie anémie nedonosených podľa obdobia vzniku

Včasná anémia

Včasná anémia u nedonosených detí vzniká prvé dni života a môže mať rôzne príčiny.

Patrí k tomu:

Tieto stavy vyžadujú okamžitú liečbu a anémia sa lieči transfúziou krvi. U nedonosených detí by sa mala podávať čo najčerstvejšia  krv, aby podané krvinky prežívali čo najdlhšie. Pri krátkom prežívaní sa pri ich rozpade  uvoľní bilirubín, ktorý nedonosení novorodenci vzhľadom na nezrelosť nemusia vedieť tak rýchlo spracovať. Zvýšené množstvo bilirubínu v krvi sa prejaví ako žltačka.

Neskorá anémia

Neskorá anémia u nedonosených novorodencov je spôsobená:

 • Kratším prežívaním červených krviniek ako u donosených detí.
 • Nižším zásobami železa (železo sa ukladá do zásob hlavne posledné tri mesiace života, nedonosené novorodenci prichádzajú o tieto zásoby).
 • Častými odbermi krvi po narodení.
 • Výživou kravským mliekom. Kravské mlieko znižuje vstrebávanie a boli zistené straty železa do čreva pri výžive kravským mliekom.
 • Príliš rýchly rast. Tu sa zväčšuje objem krvi rýchlejšie, pritom množstvo červených krviniek pomaly. Krv je ,,redšia.“

Neskorá anémia je u nedonosených novorodencov prítomná takmer vždy. Závažnosť anémie a liečebný postup závisí  od gestačného veku dieťaťa (týždňa tehotenstva, v ktorom sa narodilo) a  od stavu po narodení.

Prejavy anémie  neodnosených detí

Deti u ktorých anémia vzniká pomaly nemusia mať žiadne prejavy.

Nedonosené deti zvládnu aj veľmi nízke hodnoty hemogoblínu. Ak sa anémia vyvíja pomaly, dieťa toleruje anémiu zvyčajne dobre.

Najčastejšie prejavy anémie sú znížená vitalita, apatia, spavosť, zhoršené pitie, bledosť, zrýchlená činnosť srdca, zrýchlené dýchanie, apnoické pauzy.

Dojčenie. Nedonosené deti by nemali byť kŕmené kravským mliekom minimálne do vypočítaného dátumu pôrodu. Ideálne aj dlhšie.

Liečba anémie nedonosených detí

Transfúzia krvi

Pri náhle vzniknutej anémii, ktorá u nedonosených novorodencov sa vyskytuje prvé dni po narodení sa podáva transfúzia krvi. Ťažko nedonosené deti dostanú transfúziu krvi aj opakovane, ešte počas pobytu na jednotke intenzívnej starostlivosti.

V neskoršom období po narodení sa transfúzia krvi podáva vtedy, ak hladina hemoglobínu poklesne na 70g/l, alebo aj pri vyšších hodnotách, ak dieťa ma príznaky anémie.

Liečba železom

Po zvládnutí akútneho stavu sa u detí pravidelne kontroluje krvný obraz.

Zvyčajne od času, keď začínajú prijímať stravu  t.j.  po 2 týždňoch po narodení, sa pridáva do liečby železo - vo forme kvapiek a kyselina listová. Táto liečba trvá zvyčajne pol roka, niekedy aj dlhšie.
Ak napriek liečbe sa rozvíja anémia, je potrebná transfúzia krvi.

Prevencia vzniku anémie  nedonosených detí

 • preventívna liečba železom
 • minimalizovať krvné odbery
 • výživa ženským mliekom

späť na začiatok