Krvný obraz

MUDr. Monika Antošová | 14. marec 2019
Krvný obraz

Čo všetko sa dá "vyčítať" z krvi?

Krvný obraz

Vyšetrenie krvného obrazu patrí medzi základné a najčastejšie vyšetrenia krvi vôbec. Vyšetrením získame množstvo informácii ohľadom stavu dieťaťa.

Z čoho sa skladá krv

Krv sa skladá z krvnej plazmy a krvných elementov.

K tým patria červené krvinky, biele krvinky a krvné doštičky. Všetky tieto súčasti krvi sa dajú jednoduchým spôsobom vyšetriť. Znížený počet ale aj zvýšený počet týchto krvných zložiek môže byť jednym z príznakov ochorenia.

Ako sa vyšetruje krvný obraz

Krv sa vyšetrenie krvného obrazu sa odoberá zo žily do sterilnej skúmavky s malým množstvom nezražavej látky. Z jedného odberu je možné vyšetriť všetky uvedené zložky krvi. Niektoré zložky napr. biele krvinky sa dajú vyšetriť aj odberom z prsta, avšak ich hodnota je zvyčajne menej presná ako pri odbere zo žíly.

Čo sa hodnotí pri krvnom obraze

Pri vyšetrení krvného obrazu sa  vyšetruje:

  • červené krvinky
  • biele krvinky
  • krvné doštičky
  • hemoglobín – krvné farbivo prítomné v erytrocytoch
  • hematokrit - podiel červených krviniek na celkovom objeme krvi, udáva sa v %.

Červené krvinky – erytrocyty a hemoglobín

  • Tvoria najväčšiu časť krvných elementov.
  • Vznikajú v kostnej dreni a ich úlohou v organizme je prenos kyslíka. V tele prežívajú 90-120 dní. Pre ich tvorbu je dôležitý dostatok železa, vitamínu B12.
  • Obsahujú krvné farbivo- hemoglobín. Množstvo hemoglobínu v červených krvinkách sa stanoví tiež vyšetrením krvného obrazu.
  • Pri  nedostatku hemoglobínu, rovnako ako aj pri nedostatku červených krviniek vzniká známe ochorenie anémia - chudokrvnosť.
  • Nadbytok červených krviniek je možné vidieť u novorodencov (hypotrofický novorodenec, novorodenec diabetickej matky), u deti s vrodenými srdovými chybami, u deti s obličkovými ochoreniami.

Biele krvinky – leukocyty

Biele krvinky predstavujú súčasť imunitného systému. Majú dôležitú úlohu pri ochrane organizmu proti infekcii. Preto aj pri infekcii sa zmnožujú a  pri vyšetrení krvného obrazu  zistíme v takomto prípade ich zvýšený počet.

Zvýšené hodnoty sú nielen pri infekcii ale aj pri nadmernej záťaží napr. práca v extrémnych podmienkach alebo nadmerná fyzická záťaž napr. pri triatlone.

Znížené hodnoty môžu byť v začiatkoch vírusových ochorení, ale aj pri liečbe cytostatikami.

Krvné doštičky – trombocyty

Krvné doštičky sú súčasťou systému zrážanlivosti krvi. Tvoria sa v kostnej dreni a sú veľmi krehké, lámu sa. Pri ich rozpade sa uvoľňuje látka, ktorá je zodpovedná za zrážanie krvi. Pri ich nedostatku logicky vzniká porucha zrážania krvi.

Nedostatok trombocytov vidíme pri tzv. trombocytepenickej purpure, pri závažnej infekcii s DIC, pri lupus erythematodus, pri urémii, ochoreniach pečene.

U novorodencov sa môžeme stretnúť s nízkym počtom krvných doštičiek vtedy, ak matka má nízky počet (pri tvorbe protilátok proti doštičkám u matky), alebo ak počas tehotenstva sa v tele matky tvoria protilátky proti doštičkám plodu. Po narodení sa protilátky proti doštičkám prenesené od matky rozpadajú, preto tento stav je u novorodenca dočasný.

Zvýšené množstvo je pri nádorových ochoreniach, pri chudokrvnosti z nedostatku železa.

Hematokrit -  koncentrácia červených krviniek v krvi

Udáva sa v percentách, čím nižšie percento, tým je podiel červených krviniek v krvi nižší. Nízke hodnoty sú pri rozpade červených krviniek (nezhoda krvných skupín, nezhoda Rh faktor, pri rozpade červených krviniiek z iných príčin, pri prílišnom zriedení krvi.

Zvýšené hodnoty sú pri dehydratácii, pri nadmernej tvorbe červených krviniek – polycytémii (hypotrofický novorodenec, novorodenec diabetickej matky, vrodené chyby srdca)

Normálne hodnoty krvných elementov

jednotky 0-1 deň 1deň - 1 rok 1 - 5 rokov 5 - 15 rokov
Červené krvinky 1012/l 4,20 - 6,0 3,5 - 5,0 3,5 - 5,0 3,8 - 5,2
Hemoglobín g/l 140 - 195 100 - 136 110 - 140 115 - 160
Hematokrit % 44 - 46 30 - 40 34 - 40 36 - 45
Biele krvinky 109/l 9,0 - 30,0 5,0 - 20,0 5,0 - 14,0 5,0 - 12,0
Krvné doštičky

109/l

150 - 500 140 - 440 140 - 440

140 - 440