Pneumokokové infekcie

MUDr. Monika Antošová | 25. marec 2019
Pneumokok alebo Streptococcus pneumonie je baktéria, ktorú bežne nachádzame na slizniciach horných dýchacích ciest, asi u 20-40% detí a 5-10% dospelých.

Pneumokok alebo Streptococcus pneumonie je baktéria, ktorú bežne nachádzame na slizniciach horných dýchacích ciest, asi u 20-40% detí a 5-10% dospelých. V kolektívoch sa však vyskytuje u 40-60% detí. Je najčastejším pôvodcom zápalov dutín, stredného ucha, zápalov pľúc ale aj opakujúcich sa zápalov priedušiek.

Osídľovanie dieťaťa pnuemokokmi začína od 6. mesiaca života. Existuje viac typov pneumokokov. Niektoré deti majú protilátky proti viacerým typom penumokokom, tieto deti sú potom menej často nosičmi pneumokoka. 

Spôsob prenosu penumokoka

Pneumokoky sa šíria kvapôčkovou infekciou. Dieťa sa  môže nakaziť vzduchom, do ktorého sa baktérie dostanú pri kašli, kýchaní, rozhovore s chorým človekom alebo bacilonosičom. Taktiež je možný prenos infikovanými predmetmi, napr. kuchynským riadom, hračkami, kľúčkou dverí a pod. Prenos je veľmi rýchly v kolektívnom zariadeni, v jasliach alebo v škôlkach.

Prienik pneumokoka z nosohltana, kde zvyčaje je usídlený, do iných časí dýchacích ciest, spôsobuje oslabenie sliznice  buď vírusovým ochorením, alergiou, chemickým dráždením sliznice a inými vplyvmi.  

Rizikové skupiny

  • Dojčatá a deti do 5 rokov života. Čím mladšie dieťa, tým je priebeh komplikovanejší. Až 80% všetkých závažných pneumokokových infekcií sa objavuje u zdravých detí.
  • Riziko infekcie a hlavne ich komplikácií je u všetkých deti s chronickými ohoreniami.
  • Deti po splenektómii ( po odstránení sleziny).
  • Predčasne narodené deti.
  • Deti s chronickým pľúcnym ochorením – bronchpulmonálnou dysplaziou.
  • Deti s chronickými ochoreniami obličiek, cukrovkou, krvné nádory.
  • Deti, ktoré sú exponované cigaretovému dymu.
  • Deti s opakovaným zápalmi stredného ucha.
  • Deti v kolektívnych zariadeniach (jasle, škôlka).

Ochorenia spôsobené pneumokokmi

Zápal stredného ucha

Je jednou z najčastejších ochorení horných ciest dýchacích  v prvých troch rokoch života. Vzniká väčšinou po predchádzajúcej vírusovej infekcii. Prejaví sa horúčkou, nekľudom, bolesťou uší, bolestivým plačom.

Zápal prínosových dutín

Pneumokok patrí medzi častých vyvolávateľov, aj keď nie je jediným. Prejaví sa horúčkou, hnisavým výtokom z nosa, bolesťami hlavy. Postihuje všetky vekové skupiny okrem dojčiat.

Zápal pľúc

Zápal pľúc sa považuje aj dnes za závažné ochorenie. Hlavne u malých detí, u predčasne narodených detí a detí s chronickými ochoreniami ako bronchopulmonálna dysplazia alebo cystická fibróza, môže pneumokoková infekcia komplikovať základné ochorenie a ohrozovať dieťa na živote. Vyskytuje sa viac v jeseni a v zime.

Najčastejšie je komplikáciou vírusového ochorenia. Zvyčajne koncom prvého týždňa chrípky alebo vírusového ochorenia dochádza k zhoršeniu stavu, opätovnému výstupu teploty, zhoršeniu kašľa. Vyžaduje antibiotickú liečbu.

Zápal mozgových blán

Zvyčajne mu predchádza  zápal prínosových dutín, zápal stredného ucha, zápal pľúc, alebo úraz hlavy. Príznaky sa objavujú pomalšie ako u iných zápalov mozgových blán. Prejavuje sa silnými bolesťami hlavy, ktoré nereagujú ne bežné lieky proti bolesti. Ďalším príznakom je horúčka, nutkanie na zvracanie, vracanie, porucha vedomia, alebo známky dráždenia mozgových blán (vyšetruje lekár). Aj napriek antibiotickej liečbe je úmrtnosť pri tomto ochorení až 23%. 

Sepsa (otrava krvi penumokom)

Sepsa (otrava krvi baktériami) znamená rozšírenie infekcie do krvného obehu. To znamená, že pneumokok koluje v krvi a môže sa usadiť kdekoľvek v tele. Sepse predchádza zápal niektorého orgánu tela spôsobený pneumokom. Pri oslabenom organizme, u deti s chronickými ochoreniam, u deti po odstránení sleziny je prechod do sepsy pravdepodobnejší ako u zdravých jedincov. 

K príznakom patrí vysoká horúčka, schvátenosť, vysoké hodnoty zápalových testov, pozitívny nález pneumokoka v krvi. Liečba je vždy v nemocnici a zahŕňa podávanie antibiotík do žily, infúznu a podpornú lieč
bu. 

Diagnostika pneumokokových infekcií

Diagnóza sa stanoví na základe klinických príznakov a na základe potvrdenia prítomnosti pneumokoka kultiváciou. Najlepšie je odobrať materiál z orgánu, ktorý je postihnutý. Napr. pri zápale stredného ucha, ak urobíme výter z hrdla a nájdeme pneumokoka, ale to ešte  neznamená, že práve tento pneumokok spôsobil zápal stredného ucha. Pneumokok je bežne usídlený v nosohltane. Ideálne je odobrať vzorku  priamo z ucha ( pri výtoku z ucha).

Liečba a prevencia penumokokových infekcií

V posledných rokoch je na celom svete zaznamenaný nárast rezistencie pneumokov na antibiotiká. Liekom voľby pri zápale stredného ucha, zápalu dutín, priedušiek a pľúc je amoxycilín.