Zápal pľúc

MUDr. Monika Antošová | 15. Mar 2019
Zápal pľúc

Zápal pľúc je závažné ochorenie hlavne u malých detí. Na začiatku je takmer vždy vírusové ochorenie, ktoré sa komplikuje. Príznaky, priebeh a komplikácie závisia od vyvolávateľa, od veku a odolnosti dieťať.

Zápal pľúc je závažné ochorenie hlavne u malých detí. Na začiatku je takmer vždy vírusové ochorenie, ktoré sa komplikuje. Príznaky, priebeh a komplikácie závisia od vyvolávateľa,  od veku a odolnosti dieťať. 

Infkecia napadá  tkanivo pľúc, sprevádzané je  prítomnosťou tekutín v pľúcnych mechúrikoch – alveoloch (v mechúrikoch prebieha výmena vzduchu medzi ovzduším a krvou a za normálnych okolnosti sú naplnené vzduchom). Zápal pľúc nezačína náhole. Infekcia je najprv v horných cestách dýchacích. Ak postupuje nižšie prejaví sa ako zápal priedušiek. Za určitých okolností infekcia postúpi ešte nižšie, usadí sa v pľúcach a spôsobí zápal pľúc.

Vyskytuje sa najviac v zimnom období, v období, keď je zvýšený výskyt vírusových ochorení dýchacích ciest. Zápal pľúc nemožno predvídať, alenáchylnejšie sú deti s poruchou imunitného systému a deti, ktoré sú krátko po prekonaní inej infekcie, čiže v dobe rekonvalescencie. Viac sú ohrozené deti na dlhodobej liečbe (hormóny, cytostatiká, deti s vrodenými chorobami srdca).

Zápal pľúc môžu spôsobiť vírusy, baktérie alebo plesne.

Infekcia sa môže šíriť kvapôčkovým spôsobom z človeka na človeka (kýchanie, kašeľ, rozhovor s chorým ap.), alebo môžebyť spôsobená vdýchnutím cudzieho telesa (potravy, chemicky aktívnych látok ap.). V tomto prípade hovoríme o aspiračnej pneumónii.

Príznaky a priebeh zápali pľúc

Príznaky závisia od vyvolávateľa infekcie.

Ku klasickým príznakom patrí:

 • Kašeľ, na začiatku dráždivý, neskôr hlienový.
 • Bolesť na hrudníku, najčastejšiebodavá, zvýraznená prihlbokom dýchaní a kašli.
 • Horúčka, zimnica, triaška.
 • Sťažené dýchanie.
 • Celkové príznaky – bolesť hlavy, kĺbov, svalov, nechutenstvo, zvracanie, únava.
 • Pri vírusovom zápale pľúc sú zvýraznené bolesti svalov, kĺbov, hlavy.
Môže prebiehať nekomplikované, ale môže spôsobiť sepsu (celotelová infekcia), môže viesť k zlyhaniu dýchania a až k zlyhaniu srdca. Počas liečby antibiotikami teplota začína ustupovať po dvoch dňoch liečby, kašeľ neskôr. Kašeľ môže pretrvávať dlho, aj 3 týždne po ukončení antibiotickej liečby. Rtg obraz sa lepší až po 2 až 4 týždňoch.

Antibiotická liečba trvá najmenej 10 dní. V prípade predčasného ukončenia liečby sa infekcia môže vrátiť, pretožebaktérie nemuseli byť zničené, len oslabené. Návrat ochorenia môže byť ťažšie liečiteľný, pretože baktérie získali odolnosť voči podávaným antibiotikám.

Diagnóza

Diagnóza sa stanoví na základe klinických príznakov, posluchového nálezu na pľúcach, rtg. snímkou. Laboratórne vyšetrenie krvi (CRP, sedimentácia červených krviniek, hodnota bielych krviniek) je potrebné na odlíšenie vírusovej od bakteriálnej príčiny.

Liečba zápalu pľúc

 • Vždy kľud na lôžku, dostatok tekutín, vitamínov, ľahká strava.
 • Lieky na vykašliavanie, lieky na znižovanie teploty.
 • Antibiotiká sa podávajú pri potvrdení bakteriálnej príčiny, ale väčšinou aj pri vírusovom zápale na zabránenie komplikáciía a ako prevencia premnoženia baktérií v oslabenom pľúcnom tkanive. Nie je to liečba na zlikvidovanie vírusov, pretože tie na antibiotika nereagujú.
 • Lieky na zabránenie množenia vírusov sa používajú len u veľmi rizikových skupín. Dieťa s normálnym imunitným systémomzápal pľúc pri bežnej liečbe zvládne samo.
 • Pri včasnej liečba a  pri dobrej imuniteje prognóza dobrá.

Komplikácie zápalu pľúc

Komplikácie môžu byť u malých detí a starých ľudí. K závažným komplikáciám patrí rozšírenie infekcie na obaly pľúc tzv. pleuritída, alebo rozšírenie infekcie do krvi a tým ku všetkým orgánom tela tzv. sepsa. U bakteriálnych infekcií, hlavne spôsobených stafylokokom, sa môžu tvoriť ložiská infekcie v pľúcach, ktorésú často veľmi odolné na liečbu a môžu hlavne u malých detí spôsobiť aj úmrtie.

Ako predchádzať zápalu pľúc

 • Chrániť dieťa pred každou infekciou.
 • V období zvýšeného výskytu vírusových ochorenívylúčiť návštevu priestorov s veľkým množstvom ľudí ( nákupné centrá, kiná).
 • Dôsledne preliečiť každú vírusovú aj bakteriálnu infekciu.
 • Ak má dieťa teplotu, kľudový režim, pozorovanie.
 • Zamedziť kontaktu s chorou osobou.
 • Otužovanie, správna výživa, správny denný režim, pitný režim.
 • Očkovanie proti chrípke a pneumokokom.