Tehotenstvo po IVF – v čom je iNÉ?

Tehotenstvo po IVF – v čom je iNÉ?
14.9.2019 v kategórii Tehotenstvo, autor Jana Janáková, foto: istockphoto.com

Vytúžené tehotenstvo, ktorému predchádzali roky snaženia sa, si ženy užívajú plnými dúškami, na druhej strane sa však obávajú možných komplikácií. Je tehotenstvo po IVF v niečom iné – rizikovejšie, ako spontánne vzniknutá gravidita?

V súčasnosti má každý štvrtý pár problémy so splodením svojho potomka prirodzenou cestou. Viac ako  polovica z nich vyhľadá odbornú pomoc a zverí sa do rúk odborníkov z centra asistovanej reprodukcie. Aj z týchto čísel vyplýva, že tehotných žien po úspešnom absolvovaní umelého oplodnenia (IVF) je medzi nami čoraz viac. 

Režim po vložení embrya do maternice

Väčšina žien po embryotransfere by najradšej ležala so zdvihnutými nohami bez pohnutia až do výsledku tehotenského testu. Takýto prísny režim je však prehnaný. Embryo vložené do maternice sa uchytí (alebo aj nie) bez ohľadu na fyzickú aktivitu. Samozrejme, je pochopiteľné, že keď sa žena dostala do tohto štádia po rokoch neúspešného snaženia sa, nechce nič zanedbať. Ideálny je kompromis – vyhýbať sa 1 – 2 dni aktivitám, pri ktorých je namáhaná oblasť podbrušia. 

Som či nie som tehotná?

Tehotenský test z krvi sa realizuje približne 12 – 14 dní po embryotransfere. Krvný tehotenský test je spoľahlivejší ako močové tehotenské testy. Ak je test pozitívny, lekár naplánuje termín ultrazvukového vyšetrenia, aby sa potvrdilo, že plodový vačok je správne uložený v maternici, neskôr sa kontroluje prítomnosť akcie srdca plodu. Následne lekár odovzdá (bývalú) snažilku, teraz už tehuľku do starostlivosti jej obvodného gynekológa.

Riziko viacplodovej tehotnosti

V minulosti sa ženám po umelom oplodnení transferovalo do maternice  viacero embryí, aby sa zvýšila pravdepodobnosť, že sa uchytí aspoň nejaké. Takto vznikalo veľké množstvo viacpočetných gravidít, ktoré so sebou prinášali všetky známe riziká ako pre plody tak i pre ženu. Viac potratov, viac predčasných pôrodov, komplikácií pri pôrode, ochorení súvisiacich s graviditou. V súčasnosti sa vkladá jedno embryo (maximálne a výnimočne dve embryá), takže riziko viacplodovej tehotnosti je naozaj minimálne. 

Vedeli ste, že...?

... aj jedno vložené embryo sa vkladá v takom štádiu, že sa v maternici môže ešte rozdeliť na dve? Nestáva sa to často, ide o tzv. jednovaječné dvojčatá.

Ako vypočítať termín pôrodu po IVF?

Prečo sa tehotnej pýtajú na dátum začiatku poslednej menštruácie? V spontánne vzniknutej tehotnosti (a pri pravidelných cykloch) sa za termín oplodnenia (spojenie vajíčka a spermie) štandardne považuje 14. deň cyklu (14 dní od prvého dňa menštruácie). Tento deň je akoby druhý týždeň tehotnosti.

V cykle IVF  však dochádza k oplodneniu odobratých vajíčok nie vždy na 14. deň cyklu, stimulácia vaječníkov môže trvať kratšie aj dlhšie, preto je pre výpočet dôležitý deň odberu vajíčok, a nie deň poslednej menštruácie.  Pri tehotnosti vzniknutej po vložení rozmrazeného embrya sa od dátumu kryoembryotransferu odpočíta vek embrya (po predĺženej kultivácii 5 dní) a dostaneme teoretický termín oplodnenia.

tehotenstvo po IVF

Užívanie liekov v tehotnosti

Tehotné ženy po IVF majú väčšinou v prvom trimestri ordinovanú hormonálnu liečbu na podporu udržania gravidity, prevenciu potratu. Je veľmi dôležité užívať tieto lieky pravidelne, podľa ordinácie lekára. Lekár ich poučí, v ktorom týždni a akým spôsobom sa táto podporná liečba vysadzuje.

Mnohé ženy, ktorým sa podarilo otehotnieť pomocou umelého oplodnenia, majú rôzne pridružené chronické ochorenia, kvôli ktorým sú sledované v odborných ambulanciách (napr. endokrinológia, hematológia a pod.). Je veľmi dôležité kontaktovať hneď na začiatku tehotnosti svojho odborného lekára a informovať sa, či nie je potrebné zmeniť liečbu alebo upraviť dávku liekov vzhľadom na tehotnosť.

Je tehotenstvo po IVF automaticky rizikové?

Tehotenstvo vzniknuté po umelom oplodnení sa nepovažuje automaticky za rizikové. Pokiaľ tehotná žena nemá problémy, je to tehotenstvo ako každé iné. Rizikovým sa môže stať v súvislosti so základným ochorením tehotnej ženy alebo plodu (vysoký krvný tlak, tehotenská cukrovka, hroziaci predčasný pôrod atď.). 

Riziko preeklampsie a predčasného pôrodu 

Preeklampsia je charakteristická vysokým krvným tlakom, opuchom nôh a rúk a tiež vysokým obsahom bielkovín v moči. Často z dôvodu tohto ochorenia lekári predčasne rozhodnú o cisárskom reze. Spontánny priebeh totiž predstavuje pre ženy trpiace týmto ochorením veľké riziko.
Preeklampsia vzniká dosť neskoro, po 20. týždni tehotenstva, rizikom sú dvojičky, vysoký tlak krvi, ochorenie obličiek a mnohé ďalšie rizikové faktory a, samozrejme, aj vyšší vek. Niektoré ženy majú vyslovenú predispozíciu na preeklampsiu a je jedno, akým spôsobom otehotneli. Preventívnym opatrením je prenos jedného embrya a prísnejšie sledovanie rizikových žien v tehotenstve.
Niektoré štúdie poukazujú na to, že riziko predčasného pôrodu je vyššie u žien, ktoré otehotneli po IVF ako u žien po spontánnom otehotnení. Príčinou je často vyšší vek ženy alebo niektoré chronické ochorenia (vysoký krvný tlak, cukrovka...).

Aké deti sa rodia po umelom oplodnení?

Existujú štúdie, ktoré poukazujú na vyššie riziko výskytu astmy, vysokého krvného tlaku alebo cukrovky u detí po umelom oplodnení. Ďalšie štúdie zase oponujú, že pokiaľ ide o hodnotenie celkového zdravia, rastu a psychického vývoja, deti narodené po IVF a deti narodené po spontánnom otehotnení sa nijako výrazne nelíšia.

Samozrejme, výskum v tejto oblasti ešte zďaleka nekončí, veď od narodenia prvého dieťaťa po umelom oplodnení (Louise Brownová) ubehlo len 40 rokov. Mimochodom, Louise má už vlastné dieťa – počaté prirodzene.