Pôrod je cieľ: A je to tu – rodím!

Pôrod je cieľ: A je to tu – rodím!
23.11.2016 v kategórii Tehotenstvo, autor MUDr. Peter Brenišin, foto: istockphoto.com

Aký je to fyziologický pôrod? Ako rozpoznať kontrakcie od "poslíčkov"? Kedy utekať do pôrodnice a čo vás vlastne čaká? Aká je vlastne dĺžka pôrodu?

Kedy porodím?

Termín pôrodu ste si už dávno vypočítali, dokonca ho potvrdil aj lekár pri ultrazvukovom vyšetrení. Čím viac sa však dlho očakávaný deň blíži a očakávanie stúpa, tým viac sa objavujú pochybnosti – príde načas alebo sa poponáhľa, či bude otáľať?

Začiatok pôrodu - kedy ide o kontrakcie a kedy o tzv. "poslíčkov"?

Už nejaký čas – hlavne posledné dva týždne – pred termínom pôrodu sa objavujú tzv. predzvestné sťahy, ľudovo označované ako poslíčkovia. Ide o slabšie kontrakcie, ktoré predstavujú akýsi tréning organizmu na pôrod.

Od pôrodných kontrakcií sa líšia tým, že majú relatívne krátke trvanie a nebývajú pravidelné. Keď sa objavia, zvyčajne zakrátko prestanú.

Neznamená to však, že by nebolo potrebné venovať týmto „poslíčkom“ žiadnu pozornosť. Pokiaľ by kontrakcie začali byť intenzívnejšie alebo by neustávali, radšej sa treba obrátiť na lekára, ktorý vás vyšetrí a posúdi, či nejde o známky začínajúceho pôrodu.

Neobávajte sa, že by vás nechali v nemocnici až do pôrodu – ak je všetko v poriadku, lekár vás pošle späť domov. Ak by sa však vyskytli nejaké komplikácie, potom je skutočne lepšie prečkať posledné dni pred pôrodom pod lekárskym dozorom v nemocnici. 
Prečítajte si aj: Sú to pôrodné kontrakcie alebo ešte nie?

Keď pôrod naozaj príde...

...tak to vo väčšine prípadov rozoznajú aj ženy, ktoré ešte nikdy nerodili. Kontrakcie mávajú pravidelný charakter a postupne silnejú. Niektoré ženy ich prirovnávajú k pocitom na začiatku menštruácie alebo im pripomínajú kŕče v tráviacom trakte. Ak by sa však vyskytli ostré či veľmi nepríjemné bolesti, treba okamžite zavolať lekársku pomoc.

Kontrakcie spočiatku nebývajú veľmi silné a ani bolestivé, pretože proces otvárania pôrodných ciest začína otvorením krčka maternice, ktorý sa musí otvárať veľmi pozvoľna. Treba si uvedomiť, že ak by sa dal otvoriť ľahko a rýchlo, nedokázal by udržať stále sa zvyšujúcu váhu maternice s plodom a došlo by k potratu alebo k predčasnému pôrodu. 
Prečítajte si: Pôrodný plán
Práve vďaka tomu, že sa krčok maternice otvára len postupne a veľmi jemne, dokáže sa po pôrode zregenerovať a je pripravený poslúžiť aj pri ďalšom tehotenstve. Takže aj keď sa niekedy – hlavne prvorodičkám – zdá, že pôrod trvá veľmi dlho, nie je dobré žiadať jeho urýchlenie za akúkoľvek cenu.

Ako dlho trvá pôrod?

Odpovedať na túto otázku nie je nikdy jednoduché, pretože dĺžka pôrodu závisí od mnohých faktorov:
  • či ide o prvý pôrod,

  • ak už žena rodila, aký je časový odstup medzi týmto a predchádzajúcim pôrodom,

  • v akej kondícii je rodička,

  • či bolo nutné krčok maternice stiahnuť serklážou a pod.

V zásade sa dá povedať, že pôrod trvá niekoľko hodín – u prvorodičky dlhšie ako u viacrodičky, hlavne ak ide o pôrody v pomerne krátkom časovom odstupe. Môže sa však stať, že u druho- alebo viacrodičky pôrod trvá len niekoľko desiatok minút.

Ojedinele sa v praxi vyskytujú pôrody, ktoré od začiatku kontrakcií po narodenie dieťatka trvajú len niekoľko minút, takže rodičku môžu zastihnúť úplne nepripravenú, či už doma alebo na verejnosti. 

Z tohto dôvodu je dobre mať telefón stále čo najbližšie pripravený tak, aby bolo možné čo najrýchlejšie vytočiť to správne číslo. V mobile poslúži dobre zvolená rýchla voľba alebo číslo na niektorej krajnej (prvej, poslednej) pozícii. Pri telefóne s pevnou linkou treba mať vždy položený papierik s číslami, ktoré by ste potrebovali v takom prípade volať.

Dĺžku pôrodu je problematické určiť ešte z jedného dôvodu – málokedy sa totiž podarí presne a objektívne stanoviť začiatok pôrodu. Z literatúry či histórie sú známe prípady, keď žena rodila aj viac než jeden deň.


Pokiaľ sa takejto rodičke neposkytla potrebná pomoc, tieto prípady spravidla končili fatálne, pretože maternica tak dlho nedokáže udržať potrebnú silu kontrakcií. Preto ak vám dnes povie nejaká známa, že rodila tri dni, môžete si byť istá, že zveličuje. V takom prípade sa len usmejte a majte chladnú hlavu.

Aká je teda dĺžka pôrodu?

V optimálnych podmienkach dĺžka pôrodu u prvorodičky by nemala presiahnuť 7 hodín, u viacrodičky 4 hodiny.

Tieto hodnoty platia za predpokladu, že ide o dobre postupujúci pôrod, pri ktorom sa môžu použiť prostriedky a opatrenia na uľahčenie pôrodu.

V praxi však môže z rôznych príčin dôjsť k predĺženiu jednotlivých fáz pôrodu, a tým aj celkovej dĺžky pôrodu.
Pôrod má tri fázy:
  • otváracia – nemala by presiahnuť 12 hodín,
  • vypudzovacia – mala by trvať maximálne hodinu,
  • pôrod placenty – taktiež by sa mal vtesnať do jednej hodiny.
Takže dohromady by pôrod nemal presiahnuť 14 hodín.
Prečítajte si: Predčasný pôrod vs. pôrod v termíne