Gynekológ a pôrodník MUDr. Peter Kaščák: Nestrašme ženy vekom

Gynekológ a pôrodník MUDr. Peter Kaščák: Nestrašme ženy vekom
18.12.2019 v kategórii Tehotenstvo, autor MUDr. Peter Kaščák , foto: istockphoto.com

Žien, ktoré porodia svoje prvé dieťa pred štyridsiatkou alebo tesne po nej pribúda. Mnohé sa obávajú komplikácii, ktoré so sebou fyziologický vek prináša, čo si o tom myslí lekár?

TEHOTENSTVO PO 40-tke  a jeho riziká

Mudr. Peter Kaščák3 otázky pre MUDr. Peter Kaščáka, PhD. prednostu a primára Gynekologicko-pôrodníckej kliniky FN Trenčín.

Je stále vnímané tehotenstvo žien po 40. roku života ako veľmi rizikové? Nie sme v tomto na Slovensku konzervatívnejší ako v iných krajinách?

Tehotnosť starších žien je realitou v celom rozvinutom svete, teda aj na Slovensku. Priemerný vek prvého pôrodu kontinuálne stúpa, tehotnosť žien nad 35 rokov je bežná. Kedysi sme už túto vekovú skupinu považovali za rizikovú.

Je pravdou, že po 30. roku života ženy začínajú niektoré riziká stúpať. Súvisí to, samozrejme, aj s pochopiteľným nárastom iných zdravotných, najmä chronických ochorení, ktoré kontinuálne s vekom narastajú u žien i mužov. V súčasnosti sa skutočne vek okolo 40 rokov považuje za istú hranicu, po ktorej rizík pribúda výraznejšie.

Na druhej strane treba upozorniť, že stúpa aj kvalita zdravotnej a perinatologickej starostlivosti. Nemalou mierou sa mení aj životný štýl, preto sú dnes mnohé štyridsiatničky lepšie pripravené na tehotnosť ako iné mladšie ženy. Treba si aj uvedomiť, že žiadna ostrá a presná veková hranica neexistuje a hovoríme o štatistických údajoch, o celkovej populácii. Pre konkrétnu ženu je jej vek len jedným z mnohých faktorov, ktorý na priebeh gravidity vplýva a tak k tomu treba pristupovať.

Rozhodne netreba ženy vekom strašiť a byť v tomto smere konzervatívny.  

Amniocentéza po 40-tke nie je vždy NUTNÁ

Vyžadujú tieto ženy - tehotné po 40 -  zvýšenú pozornosť a okrem amniocentézy aj iné špeciálne vyšetrenia?

V prvom rade musím zásadne upozorniť, že tieto ženy automaticky nepotrebujú amniocentézu, ktorá má aj reálne riziká a možné komplikácie. Najvážnejšou je odtok plodovej vody, ktorý vedie k potratu. Často ide o prvú tehotnosť, mnohokrát po liečbe neplodnosti, preto treba amniocentézu vždy zvážiť.

Dnes sa rozumný skríning vývojových chýb a genetických odchýlok vykonáva úplne iným spôsobom. Vek je znova len jedným z faktorov a veková indikácia k amniocentéze je vo svete prežitkom. Malo by to tak byť aj na Slovensku. Rozsah prenatálnej starostlivosti je na Slovensku vo všeobecnosti nadštandardný, preto ho nie je nutné u starších žien rozširovať. Odborne by sme o niektorých detailoch mohli diskutovať, všeobecne však nie je nutné upozorňovať na potrebu špeciálnych vyšetrení. 

V celej medicíne sa dnes zdôrazňuje individuálny prístup. Rozhoduje aktuálny zdravotný stav, priebeh terajšej gravidity a anamnéza – teda to, čo žena zo zdravotného hľadiska prežila v minulosti. Vek nerozhoduje. 

Amniocentéza
Prečítajte si tiež:

Amniocentéza

Mnohé mamičky sú zaskočené, ako k ním lekári pristupujú. Od začiatku ich vnímajú ako rizikové, majú to veľkými červenými písmenami zapísané v zdravotnej dokumentácii. Často odznejú výčitky, prečo tehotenstvo tak dlho odkladali... Je to správny prístup?

Neviem, či tak lekári pristupujú. Ak áno, nie je to správny prístup. Je pravdou, že úlohou lekárov je aj prevencia a je možné a správne vo všeobecnosti zdôrazňovať, že odkladať tehotenstvo do vyššieho veku naozaj nie je ideálna cesta, lebo aj samotná šanca otehotnieť s vekom klesá a žena sa teda matkou nakoniec ani nemusí stať.

Taktiež sme ako pôrodníci presvedčený o tzv. ideálnom veku ženy, v rámci ktorého je riziko komplikácií v tehotnosti a pri pôrode najnižšie. To nás však neoprávňuje v individuálnom prístupe u konkrétnej ženy používať výčitky, či ženu strašiť možnými komplikáciami. Naopak, ja som presvedčený, že je našou úlohou ženu podporiť a vysvetliť jej, že kvôli tomu, že má 40 rokov, ešte nemusí automaticky navštevovať ambulanciu rizikovej gravidity.