CISÁRSKY REZ: Riziko pre matku i novorodenca

redakcia | 10. január 2018
CISÁRSKY REZ: Riziko pre matku i novorodenca

Nie mamičky, naozaj to nie je najpohodlnejšie a bezbolestné riešenie. Cisársky rez so sebou nesie riziká, ktoré pri prirodzenom pôrode nie sú.

Hoci cisársky rez môže byť v indikovaných prípadoch životy zachraňujúci výkon, jeho nadužívanie je spojené so zvýšeným výskytom komplikácií pre matku i dieťa.

Cisársky rez: Riziká pre matku

Pre matku predstavuje riziko komplikácií spojených s operáciou (poranenie orgánov, riziko infekcií, tromboembolizmus a pooperačných zrastov v brušnej dutine), komplikácií z anestézie, dlhšou rekonvalescenciou, ktorá môže narušiť kontakt matky s dieťaťom a takisto zvýšenie pravdepodobnosti závažných komplikácií každej ďalšej gravidity (abnormálnej placentácie a ruptúry maternice). 

 cisársky rez

Cisársky rez: Riziká pre dieťa

Pre dieťa zvyšuje riziko respiračných komplikácií, ako aj pravdepodobnosť neskorších ochorení. Prečo? Deti narodené cisárskym rezom majú v tele menej užitočných baktérii, čo ovplyvňuje ich imunitu. Po cisárskom reze býva  ťažšie prisatie dieťaťa.

Existujú faktory, ktoré zvyšujú riziko pôrodu cisárskym rezom. Medzi ne patrí:

  • nízka povedomosť o rizikách cisárskeho rezu v populácii rodičiek,
  • nesprávny (väčší) odhad veľkosti plodu na ultrazvuku,
  • stres rodičky,
  • strata intimity počas pôrodu.

Najmenej cisárskych rezov na Slovensku je v Trenčianskej pôrodnici

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje za ideálny podiel cisárskych rezov v rozpätí 10 – 15 %.

Na Slovensku sa v r. 2016 percento sekcií dostalo pod hladinu 30 %.  Zastavil sa tým negatívny trend, keď podiel cisárskych rezov stúpal, pričom najvyššiu hodnotu – 30,8 % – sme u nás zaznamenali v r. 2013.

Najnižší počet cisárskych rezov bol v r. 2016 v pôrodnici v Trenčíne (14,1 %), v Partizánskom (15,4 %) a v Kežmarku (15,5 %).

Stále však máme na Slovensku 4 pôrodnice, ktoré vykazujú podiel cisárskych rezov nad 45 %, čo je alarmujúce.

Vybrali by ste si cisársky rez?
Prečítajte si tiež:

Vybrali by ste si cisársky rez? 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: