CISÁRSKY rez: Aké sú RIZIKÁ? Je možnosť výberu spinál či narkóza?

MUDr. Peter Brenišin | 24. september 2017
cisársky rez, sekcia, pôrod, rodička, novorodenec

Viete aké druhy cisárskych rezov poznáme? Viete aké sú ich riziká? V dnešnej dobe, keď by množstvo mamičiek radšej uprednostnilo sekciu pred vaginálnym pôrodom, informácii nikdy nie je dosť..

CISÁRSKY REZ

Primárny či sekundárny – je v tom rozdiel?

Rozdiel tu je, a to dosť zásadný.

Primárny cisársky rez je v podstate vopred plánovaný. Indikuje ho pôrodník alebo iný špecialista na základe posúdenia stavu mamičky či bábätka v brušku. O takomto spôsobe pôrodu sa rozhodne ešte predtým, než začnú kontrakcie.

V tomto prípade sa cisársky rez vykonáva asi 10 dní pred termínom, aby sa predišlo spontánnemu spusteniu pôrodu.

Sekundárny cisársky rez sa preto nazýva sekundárny, lebo ako primárny spôsob pôrodu bol zvolený vaginálny pôrod. Ak sa však počas pôrodu situácia u dieťatka alebo u rodičky zmení tak, že nie je možné pôrod bez ich ohrozenia dokončiť „klasicky“, sekundárne sa indikuje cisársky rez.
Dôvody sú rôzne – nepostupujúci pôrod, hypoxia plodu, predpadnutie pupočníka či končatiny plodu, či iné už vyššie spomenuté.

Neprehliadnite: ŠOKUJÚCE, zvrátené či prirodzené? TOTO je najnovšia móda celebritných mamičiek!

V niektorých prípadoch je potrebné postupovať obzvlášť rýchlo – ide o cisársky rez z tzv. vitálnej indikácie, čiže keď dochádza k priamemu a bezprostrednému ohrozeniu života matky alebo dieťatka, napr. silné krvácanie u matky, prudko klesajúce ozvy dieťatka a pod.

Vtedy o prežití rozhodujú doslova minúty.

pôrod, sekcia, cisársky rez, novorodenec

Je nutné pri cisárskom reze rodiacu ženu „uspať“?

Objavenie možnosti použitia anestézie pri operáciách zachránilo mnoho životov. Je známe, že napr. v čase vojny sa vykonávali rôzne operácie u vojakov, ktorí boli pri plnom vedomí, pričom mnohí pacienti nezomreli na následky pôvodného zranenia, ale v dôsledku šoku, ktorý pri takejto operácii podstúpili.

V súčasnej dobe však aj v tejto oblasti disponujeme novšími poznatkami a možnosťami. Ak je to možné, ustupuje sa od celkovej anestézie, pri ktorej rodička vôbec nemôže vnímať svoje okolie. Dôvodom je snaha čo najmenej zaťažiť plod látkami, ktoré sa do jeho organizmu cez krv matky pri anestézii dostávajú.

V súčasnosti sa celková anestézia podáva predovšetkým z dôvodu časovej tiesne, alebo ak rodička odmietne lokálnu anestéziu.

Pritom tzv. lokálna anestézia ponúka v medicíne úplne nové možnosti. Jej princíp je založený na znecitlivení tela od drieku smerom nadol, takže rodiaca žena nepociťuje bolesť, hoci môže vnímať (ale nie bolestivo!) niektoré úkony, ktoré lekár počas operácie vykonáva.

Napr. pri vyberaní dieťatka môže pacientka pociťovať ťahanie – ako keď si trochu prstom potiahnete kožu napr. na predlaktí, ale nebolí to. Pri lokálnej anestézii sa používajú dve podobné metódy, pri ktorých sa vstrekne do oblasti medzi dvoma krížovými stavcami lokálne pôsobiace anestetikum. Odlišnosť metód spočíva v tom, či sa látka podáva jednorazovo alebo ju možno vstrekovať aj dodatočne počas operácie, napr. ak sa predĺži čas operácie (táto metóda sa používa aj pri iných operačných zákrokoch, napr. pri niektorých ortopedických operáciách).

Neprehliadnite: Placenta - akú má v tehotenstve funkciu?

Výhodou lokálnej anestézie je, že natoľko nezaťažuje organizmus pacientky a nepreniká ani do organizmu plodu. Pacientka môže byť počas celého výkonu pri plnom vedomí a vidieť svoje dieťatko po narodení rovnako rýchlo ako pri „klasickom“ pôrode.

Ak je mamička dostatočne disponovaná – čo zvyčajne býva – môže byť prakticky hneď po pôrode dieťatko položené na telo matky a k prsníku, čo pri celkovej anestézii nie je možné.

Treba však povedať, že podanie lokálnej anestézie nemusí byť vždy postačujúce a niekedy je potrebné aj tak pristúpiť k celkovej anestézii. Niekedy sa podáva na želanie matky, ak by jej vnímanie operačného zákroku pri lokálnej anestézii bolo mimoriadne nepriaznivé alebo ak nesúhlasí s lokálnou anestéziou ako takou.

Prečítajte si: Niekoľko tipov, ako si upraviť domácnosť pred príchodom bábätka

Výhody a nevýhody anestézie

Jeden aj druhý typ anestézie má svoje výhody aj nevýhody a treba ich zvážiť vždy s ohľadom na konkrétnu situáciu, čiže podľa toho, aký je stav matky a dieťaťa. Ako už bolo povedané, pri lokálnej anestézii matka presne vie, čo sa deje, svoj pôrod prežíva – i keď trochu inak ako pri vaginálnom pôrode. Prakticky hneď po pôrode má kontakt so svojím dieťatkom.

Mnohé ženy však ešte stále tejto anestézii nedôverujú a obávajú sa jej, takže u ženy s vysokým tlakom môže krvný tlak ešte viac stúpnuť práve z titulu určitej psychickej záťaže. (Treba však povedať, že po podaní lokálnej anestézie zasa krvný tlak spravidla trochu poklesne.)

jazva po cisárskom reze, pôrod, sekcia, cisársky rez

Lokálna anestézia sa nehodí na tzv. akútne sekcie, pretože jej príprava pred operačným zákrokom trvá asi 15 minút, kým celková anestézia má okamžitý účinok. Celkovú anestéziu možno aj lepšie regulovať – zosilniť, zoslabiť.

Obe anestézie môžu mať nežiaduce účinky po jej skončení – pri lokálnej sú to bolesti hlavy či nevoľnosti, pri celkovej anestézii zas celkový pocit omámenosti, nevoľnosti, niekedy aj bolesti hrdla či ľahké zachrípnutie.

Nevýhodou celkovej anestézie pre plod je útlm dýchacieho centra dieťatka a bábätko môže byť tiež celkovo trochu omámené.

Prečítajte si: Žena doma: Všetko ide do mlieka

Oblečiem si po cisárskom ešte bikiny?

Keď sa rozhoduje o vykonaní cisárskeho rezu, v tej chvíli sa zvyčajne riešia závažnejšie problémy než tie „kozmetické“. Lekári však myslia aj trochu ďalej, preto sa rez vedie pomerne nízko – zhruba v hornej časti ochlpenia, ktoré sa však, samozrejme, pred operáciou odstráni.

Otvor pre vybranie dieťatka sa robí len natoľko široký, aby bolo možné dieťatko bezpečne a čo najrýchlejšie vybrať. Aj následné zošitie rany robí pôrodník tak, aby bola budúca jazva čo najmenej zreteľná.

Viditeľnosť jazvy však závisí taktiež od stavu kože pacientky, od jej celkového zdravotného stavu, od veku, alebo ako sa jej hoja iné jazvy. Neskôr – po zrastení jazvy – možno aplikovať aj špeciálne prípravky, ktoré pomáhajú, aby boli jazvy čo najnenápadnejšie.

Neprehliadnite: Keď ochorenie bráni dojčiť...

Možno si cisársky rez vyžiadať?

V súčasnosti sa vedú v odbornej aj laickej verejnosti diskusie o rôznych spôsoboch vedenia pôrodu, pričom sa niekedy stretávame až s určitými krajnosťami v názoroch na pôrod. Treba však povedať, že vo vyspelých krajinách podiel cisárskych rezov stúpa – čísla sa pohybujú od 20 do 30 percent, ba aj viac.

Toto percento môže byť vyššie na niektorých moderných pracoviskách, nie však kvôli tomu, že by tamojší lekári boli viac naklonení cisárskemu rezu, ale skôr preto, že sem prichádzajú niektoré rodičky na pôrod cisárskym rezom buď kvôli vlastnému zdravotnému stavu alebo preto, že dieťatko bude po pôrode potrebovať zvláštnu zdravotnú starostlivosť na špecializovanom pediatrickom pracovisku, pričom je lepšie, ak tam „pricestuje“ ešte v maminom brušku.

Na druhej strane – aj medzi budúcimi rodičkami sa vyskytujú niektoré, ktoré buď cisársky rez dôrazne odmietajú a chcú za každú cenu „prirodzený“ pôrod, ale aj také, ktoré si žiadajú cisársky rez, lebo sa obávajú bolesti pri pôrode alebo pôrodu ako takého.

Zo zahraničia máme správy, že niektoré speváčky alebo herečky nielenže požadujú cisársky rez, ale žiadajú ho z kozmetických dôvodov vykonať hoci aj mesiac pred pôrodom, aj keď tým môžu svoje dieťatko ohroziť z hľadiska jeho zdravotného stavu a budúceho vývoja.

Na Slovensku sa cisársky rez na žiadosť pacientky oficiálne nevykonáva, hoci do budúcnosti nemožno vylúčiť, že to raz tak bude...

pôrod, sekcia, cisársky rez, novorodenec

Riziká cisárskeho rezu

V každom prípade však treba zvážiť aj riziká cisárskeho rezu – ide predsa len o operačný zákrok, s ktorým sa spájajú možné komplikácie:

  • krvácanie,
  • väčšia operačná rana (napr. v porovnaní s nástrihom hrádze pri pôrode vaginálnou cestou), tým aj väčšia možnosť jej infekcie či horšieho hojenia,
  • vyššie riziko vzniku embólie.

Niektoré pacientky majú okrem toho určité dispozície na vznik „zrastov“ – po operácii dochádza k zrastaniu niektorých častí vnútri brušnej dutiny, čo môže mať za následok doživotne pociťované väčšie či menšie bolesti (okrem operácií sa to stáva aj pri brušných a gynekologických zápaloch).

Pozitíva a negatíva cisárskeho rezu musí zvažovať nielen pôrodník, ale aj mamička. Vždy totiž treba mať na mysli predovšetkým zdravie matky a dieťaťa. Je dobré, ak je dostatok času postup pôrodu vopred prediskutovať, pričom by obe strany mali prehodnotiť vzájomné argumenty.

Cisársky rez by sme mali vnímať podobne ako liek, ktorý síce pomáha riešiť zdravotný problém, no môže mať aj nežiaduce účinky, a tak ordinovať ho zdravému je zbytočné.

Na záver si prečítajte:

Rozumiete plaču svojho bábätka?

Cisársky rez a dojčenie

BONDING: magické chvíle po pôrode

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: