Folikulometria a vyšetrovacie postupy pred liečbou neplodnosti

redakcia MAMA a ja, MUDr. Radomír Hredzák, PhD. | 28. august 2018
Folikulometria

Pri riešení problému neplodnosti sa postupuje systematicky, s cieľom odhaliť príčinu a zvoliť adekvátnu liečbu.

Tak, ako existuje mnoho príčin neplodnosti, existuje aj celé spektrum vyšetrení, ktoré môžu napomôcť odhaliť jej skutočnú príčinu. Patria medzi ne predovšetkým folikulometria, sledovanie hormonálnych hladín, vyšetrenie spermiogramu, laparoskopia, hysteroskopia, imunologické, hematologické, andrologické, genetické vyšetrenia. Napriek tomuto širokému záberu sa stáva, že príčinu neplodnosti sa u páru zistiť nepodarí...

Hovoríme o tzv. nevysvetliteľnej (idiopatickej) neplodnosti, ktorá postihuje 15 až 20 % párov.

Neplodnosť sa týka oboch partnerov

Viac už MUDr. Radomír Hredzák, PhD.,

Pri riešení problému neplodnosti sa postupuje systematicky s cieľom odhaliť príčinu a zvoliť adekvátnu liečbu. Je vhodné, aby úvodnú konzultáciu absolvoval pár spoločne, aby lekár mohol obom partnerom vysvetliť, čo ich čaká. Ak už pár absolvoval a má nejaké správy z predchádzajúcich vyšetrení alebo operácií, odporúča sa priniesť ich na konzultáciu so sebou.

Vyšetrenie ženskej plodnosti

Na začiatku lekár položí žene niekoľko základných otázok:

  • ako dlho sa snaží otehotnieť
  • či užíva nejaké lieky
  • či prekonala závažnejšie ochorenia alebo operácie

Ďalej nasledujú otázky ohľadom menštruačného cyklu (pravidelný, nepravidelný), v akých je intervaloch, či je sprevádzaný bolesťami, či bola žena niekedy v minulosti tehotná a ako tehotenstvo prebehlo.

Prvé vyšetrenie

U ženy je potrebné monitorovať jeden menštruačný cyklus bez akýchkoľvek hormonálnych liekov. Prvé vyšetrenie sa vykonáva v jeden z prvých troch dní menštruačného krvácania a spočíva v odbere krvi na hormonálne vyšetrenie a v ultrazvukovom vyšetrení cez pošvu.

Rovnaké vyšetrenia sa vykonajú aj medzi 12. až 14. a medzi 20. až 22. dňom menštruačného cyklu.

Mikrobiologické vyšetrenie výteru z pošvy a cytologické vyšetrenie z krčka maternice sa spravidla realizujú u obvodného gynekológa, následne stačí doniesť si so sebou výsledky.

Ovulácia – áno alebo nie?

Problémy s ovuláciou sú častou príčinou neplodnosti. Ovulácia je proces, pri ktorom sa uvoľní z vaječníka vajíčko, aby mohlo byť oplodnené spermiou. Je to jedna z najdôležitejších podmienok otehotnenia ženy.

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa presvedčiť, či k ovulácii došlo. Najpresnejšie to vie zistiť lekár pomocou ultrazvuku a sledovania hladín hormónov.

Pomocou ultrazvukového vyšetrenia je možné sledovať rast folikulov (dutinky, ktorá obsahuje vajíčko) vo vaječníku, hovoríme o tzv. folikulometrii. Vykonáva sa sondou, ktorá sa zavedie do pošvy. Dva až tri dni pred nastávajúcou ovuláciou dosahuje folikul veľkosť 16 až 18 mm a nazýva sa dominantný folikul. V čase tesne pred ovuláciou je jeho veľkosť 20 – 24 mm.

Hladina progesterónu v krvi

Ultrazvukové vyšetrenie sa kombinuje so sledovaním hladiny hormónu – progesterónu v krvi. Ak dôjde k ovulácii, t. j. dominantný folikul praskne, vzniká z neho žlté teliesko, ktoré produkuje progesterón.

Hladina progesterónu sa stanovuje približne sedem dní pred predpokladanou menštruáciou, t. j. pri pravidelnom 28-dňovom cykle to je okolo 21. dňa menštruačného cyklu. Prítomnosť dominantného folikulu uprostred cyklu a zvýšená hladina progesterónu v druhej polovici cyklu svedčí o tom, že ovulácia nastala.

V minulosti sa na potvrdenie ovulácie používala aj metóda, pri ktorej sa odobrala vzorka sliznice maternice, tzv. biopsia endometria. V súčasnosti vzhľadom k tomu, že sú k dispozícii presné a rýchle metódy na stanovovanie hormónov, sa táto technika už nepoužíva.

Ovulačné sety

Existujú aj možnosti, ako si žena môže sledovať ovuláciu sama v domácom prostredí. Tieto metódy sú ale menej presné a nemôžu nahradiť vyšetrenie u gynekológa. V lekárni sa dajú zakúpiť tzv. ovulačné sety, ktoré sú založené na sledovaní hladiny luteinizačného hormónu (LH) v moči.

Približne 12 až 36 hodín pred nastávajúcou ovuláciou dochádza k vzostupu hladiny LH v krvi aj v moči. Testovanie sa začína zvyčajne dva až tri dni pred očakávanou ovuláciou. U žien s 28-dňovým cyklom dochádza k ovulácii medzi 13. a 15. dňom cyklu. Preto sa s testovaním začína 11. deň cyklu a pokračuje, kým sa nezachytí vzostup LH alebo až do 20. dňa cyklu.

Bazálna teplota    

Ďalší spôsob je meranie tzv. bazálnej teploty. Po ovulácii dochádza k zvýšenej produkcii progesterónu v žltom teliesku, čo je sprevádzané vzostupom telesnej teploty. Bazálna teplota sa meria najlepšie ráno, po prebudení v ústach alebo vo vagíne. Vzostup teploty o 0,3 až 0,7 ºC počas niekoľkých dní znamená, že ovulácia prebehla.

Meranie bazálnej teploty je však najmenej spoľahlivý spôsob, ako zistiť, či dochádza k ovulácii. U niektorých žien ovulácia prebehne aj bez zvýšenia bazálnej teploty, alebo je zvýšenie teploty spôsobené napr. nachladením či únavou. Nevýhodou tejto metódy je aj to, že neumožňuje predpovedať ovuláciu, informuje iba o skutočnosti, že k ovulácii už došlo.

Dôležité je poznamenať, že s blížiacou sa ovuláciou dochádza aj k zmenám vlastností hlienu krčka maternice. Mení sa jeho konzistencia, stáva sa riedkym, ťažným a vylučuje sa vo väčšom množstve.

Plodné dni

Kombinácia uvedených metód môže žene pomôcť stanoviť jej „plodné dni“. Úzkostlivé sledovanie plodných dní a následné časovanie pohlavného styku na deň „kedy je to najlepšie“ nemusí viesť k vytúženému cieľu. Bolo publikovaných viacero štúdií, ktoré nepotvrdili efektívnosť takéhoto postupu.

Naviac nútiť partnera k pohlavnému styku len preto, že „mám plodné dni“, môže viesť k emocionálnemu narušeniu partnerského vzťahu a ďalším nepriaznivým dôsledkom v sexuálnom živote (poruchy erekcie, odcudzenie, pocit, že muž funguje len ako nástroj na oplodnenie a pod.).

Odporúčame mať pohlavný styk pravidelne aspoň 2 – 3-krát do týždňa. Pri tejto frekvencii, berúc do úvahy dĺžku prežívania vajíčka a spermií, sa určite „trafíte“ do plodných dní. Ak nie, je tu asi nejaký problém a je potrebné vyhľadať lekársku pomoc.

Operačné vyšetrenia

Významné miesto v pátraní po príčine neplodnosti u ženy má laparoskopia. Ide o operačný výkon, ktorý sa vykonáva najmä, ak chceme zistiť, či príčinou neplodnosti nie sú poškodené vajíčkovody alebo endometrióza. Spravidla sa robí na gynekologickom oddelení nemocnice.

Pobyt v nemocnici zvyčajne trvá tri dni. Samotný výkon sa robí v celkovej anestéze. Rozhodnutie o tom, či laparoskopiu je alebo  nie je potrebné u danej ženy vykonať, robí gynekológ – špecialista na neplodnosť.

 „Prefuk vajíčkovodov“ sa odborne nazýva hysterosalpingografia

Spočíva v podaní kontrastnej látky do dutiny maternice pod röntgenom. Na rtg snímku, môže potom lekár zhodnotiť dutinu maternice, jej deformácie, vrodené vývojové chyby, polypy a pod. Najčastejšie sa robí za účelom zistenia priechodnosti vajíčkovodov. Ak kontrastná látka preniká do brušnej dutiny, znamená to, že vajíčkovod je priechodný.

Dôležitý je aj tvar a umiestnenie vajíčkovodu v brušnej dutine, ktoré môžu vyvolať podozrenie na prítomnosť zrastov po prebehnutom zápale. Niektoré ženy pociťujú počas výkonu mierne bolesti, ale väčšina ho znáša bez ťažkostí. V súčasnosti sa hysterosalpingografia vykonáva menej často  a nahrádza ju laparoskopia.

Vyšetrenie mužskej plodnosti    

Muži sa podieľajú na neplodnosti páru približne až v 40 – 50 %, preto je dôležité pri pátraní po príčine neplodnosti vyšetriť aj muža.

Spermiogram  

Základným vyšetrením mužskej plodnosti je analýza ejakulátu, tzv. spermiogram. Toto vyšetrenie sa vykonáva v centrách asistovanej reprodukcie alebo u andrológa.

Pred vyšetrením je potrebné, aby sa muž zdržal ejakulácie dva až päť dní. Dlhšia doba nie je nutná, pretože potom vzrastá počet menej kvalitných „zostarnutých“ spermií. Ejakulát sa získava masturbáciou do sterilnej nádobky vo zvláštnej miestnosti vyhradenej na tento účel. (Historky o odbere pomocou elektród alebo za pomoci peknej sestričky sa skutočne nezakladajú na pravde.)

V laboratóriu následne prebehne jeho analýza. Hodnotí sa celkový objem, ktorý by mal byť viac ako 2 ml, počet spermií by mal byť viac ako 20 miliónov na 1 ml, aspoň 50 % spermií by sa malo pohybovať a aspoň 14 % spermií by malo mať normálny vzhľad.

Pri patologickom náleze je vhodné vyšetrenie zopakovať. Ideálne je to o tri mesiace, pretože tak dlho trvá proces vzniku a dozretia „novej várky“ spermií. V praxi postačuje aspoň dvoj- až trojtýždňový interval.

Andrologické vyšetrenie

Ak sa patologický nález potvrdí, je namieste podrobné andrologické vyšetrenie, ktoré môže odhaliť niektoré príčiny narušenej tvorby spermií. Bohužiaľ, vo veľkej väčšine prípadov sa nepodarí odhaliť príčinu zníženej plodnosti muža a jediný spôsob, ako tento problém vyriešiť, je použiť niektorú metódu asistovanej reprodukcie.

Zhodnotenie páru

Na základe výsledkov uvedených základných vyšetrení u ženy a muža sa lekár rozhodne, či sú nutné ešte ďalšie vyšetrenia. Môže byť potrebné vykonať u ženy laparoskopiu, za účelom posúdenia stavu a funkcie vnútorných pohlavných orgánov, najmä vajíčkovodov, alebo vykonať vyšetrenie genetické, imunologické, hematologické, prípadne urologické u muža.

Ktoré vyšetrenie áno, ktoré nie?

Pri rozhodovaní, ktoré vyšetrenia sú potrebné pre konkrétny pár, berú lekári do úvahy viacero faktorov. Predovšetkým, či pozitívny alebo negatívny výsledok vyšetrenia prispeje k zmene postupu riešenia neplodnosti a tiež sa zohľadňuje, aké možnosti riešenia neplodnosti sú v súčasnosti k dispozícii.

Zavedenie metód asistovanej reprodukcie do bežnej praxe, významne prispelo k zmene pohľadu na to, aké vyšetrenia má a aké nemá zmysel uskutočniť. Pretože pozitívny alebo negatívny výsledok niektorých vyšetrení aj tak na ďalšom postupe nič nezmení.

Nemá zmysel ani zo strany pacientov dožadovať sa množstva vyšetrení, ktorých výsledok nijako neovplyvní liečebný proces. Vo väčšine prípadov skutočne stačí vykonanie základných vyšetrení (ultrazvuk, hormonálne hladiny, spermiogram a event. laparoskopia), ktoré lekárovi umožnia stanoviť pre konkrétny pár najvhodnejší liečebný postup, ktorý povedie k najrýchlejšiemu dosiahnutiu gravidity.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: