Mama články

Detské letné tábory

Túžba pomáhať detským onkologickým pacientom a spríjemniť im obdobie ochorenia, ale i obdobie po prekonaní choroby, viedla k rozhodnutiu Ligy proti rakovine pridať sa k ochote mladých ľudí z Klubu detskej nádeje a podporiť nápad organizovať pre detských onkologických pacientov tábory. Čítať viac..

Únia materských centier

Nový návrh zákona o príspevku na starostlivosť, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nezohľadňuje súčasné potreby rodiny a rodičov, nezohľadňuje požiadavky na zosúlaďovanie práce a rodinného života, dokonca ani najlepší záujem detí. Čítať viac..

Dobrá rada nad zlato

Keď som bola nedávno na návšteve u rodičov, dozvedela som sa veľa rád od mamičiek, ktoré ich počuli od svojich mám a tie asi od svojich... Čítať viac..

Článkov: 2889