Práva žien pri pôrode sú stále porušované! Epiziotómia či tlačenie na brucho sú stále bežnou praxou

Marika Koscelníková | 26. máj 2021
práva žien pri pôrode sú porušované

Prieskum o dodržiavaní práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pôrodov zistil závažné nedostatky.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová (ext. zdroj Mária Patakyová) v rámci mapovacej štúdie, ktorej sa zúčastnilo 3164 žien, zistila závažné porušovanie práv žien počas pôrodov.

Rodičky poukázali na preplnené izby a nedostatočný počet hygienických zariadení na oddeleniach. Vo väčšine prípadov bolo porušené právo na informovaný súhlas v súvislosti s výkonom zákrokov, medzi ktoré patrí nástrih hrádze, Kristellerova expresia, či prítomnosť medikov počas pôrodu.

V ktorých oblastiach sa zistili najzávažnejšie porušovania?

  • právo na ochranu súkromia,
  • právo na informovaný súhlas,
  • na ochranu ľudskej dôstojnosti,
  • rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity,
  • nedostatočný rešpekt práva na súkromie a intimitu.

Sprievod pri pôrode by nemal byť spoplatnený

Rodička by mala mať automaticky právo aj na sprevádzajúcu osobu pri pôrode. Podľa Patakyovej by prítomnosť sprevádzajúcej osoby nemala byť vnímaná ako nadštandardná služba a teda by nemala byť ani spoplatnená. 

Nástrih hrádze  a tlačenie na brucho sú bežnou praxou pri pôrode

Epiziotómia sa podľa štúdie vykonáva v takmer 50% prípadov. Tlačenie na brucho bolo vykonávané až v 75% prípadov bez súhlasu rodičky.

Ako sa uvádza v správe:

"Viackrát som upozornila doktorku, že si nástrih neželám. Aj tak mi ho urobila, veľmi brutálnym spôsobom, zastrihla do mňa niekoľkokrát, bolesť bola obrovská, ona mi však tvrdila, že ma to nemôže bolieť, strihala ma, keď hlavička dieťatka ešte na hrádzu netlačila, strihala ma pomedzi kontrakcie, zohavila ma proti môjmu vyslovenému nesúhlasu." - uviedla respondentka, ktorá rodila v roku 2019, v Banskobystrickom kraji.

Rodička by nemala byť počas pôrodu vystavená ponižujúcemu zaobchádzaniu či akémukoľvek násiliu. Medzi hrubé zaobchádzanie pri pôrode patrí napríklad aj šitie bez dostatočnej anestézie či iného spôsobu tíšenia bolesti. 

WHO upozorňuje už dlhodobo na fakt, že  epiziotómia, teda  nástrih hrádze, by sa  mal používať len v nevyhnutných prípadoch, inak je považovaný za hrubé zaobchádzanie.

Rešpektovanie nových poznatkov a zistení v gynekologicko-pôrodníckej praxi by malo byť samozrejmosťou aj na našich pôrodných sálach. Vývoj pokračuje aj v tejto oblasti a pôrody sa dostávajú do centra pozornosti verejných ochrancov práv. Našťastie. 

Zdroj: www.vop.gov.sk
Celé znenie správy z prieskumu o dodržiavaní práv žien pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti počas pôrodov si môžete prečítať TU:

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: