EPISIOTÓMIA: ÁNO ČI NIE?

Redakcia | 16. Jul 2019
EPISIOTÓMIA: ÁNO ČI NIE?

Budúce mamičky sa počas tehotenstva a najmä pred pôrodom stretávajú s mnohými témami, ktoré v nich vyvolávajú rôzne otázky. Jednou z diskutovaných tém je episiotómia, teda nástrih hrádze pri pôrode.

S najčastejšími otázkami tehotných žien o episiotómii a o možnostiach jej predchádzania sme sa obrátili na hlavnú sestru banskobystrickej pôrodnice Elenu Drapáčovú, ktorá má s príchodom detičiek na svet dlhoročné skúsenosti. 

EPISIOTÓMIA: Je nutnosťou?

Je nutný nástrih hrádze - episiotómia pri pôrode?

Nástrih hrádze je diskutovanou témou tehotných a akýmsi strašiakom.  Ide o chirurgický zákrok v oblasti perinea, ktorý vykonáva pôrodník alebo pôrodná asistentka počas druhej doby pôrodnej na vrchole kontrakcie, keď je hrádza tlakom hlavičky maximálne napnutá za účelom zväčšenia pošvového otvoru.

V niektorých prípadoch je episiotómia nevyhnutnosťou. Napríklad pri pôrode nezrelého plodu, pri nedostatku kyslíka plodu (hypoxii plodu), na úrychlenie pôrodu či  uľahčenie rodenia pri polohe koncom panvovým, pri veľkom plode, ale aj v prípade potreby zníženia záťaže pre matku ak má rodička nejaký kardiologický alebo neurologický problém.

Je episiotómia prevenciou?

Často sa v praxi stretávam s názorom, že nástrih je prevenciou poškodenia hrádze, veľkej ruptúry, že „čistý“ a rovný chirurgický nástrih sa lepšie zošije ako trhlina. Na druhej strane sa však pri nástrihu poruší sval, ktorý sa síce zošije veľmi pekne a dobre, ale vždy bude narušený jazvou a už nikdy  nebude pracovať tak ako predtým. Argumenty, že je prevenciou,  nie sú ničím podložené a neviem o tom, že by ich potvrdzovala nejaká štúdia. 

Osobne si myslím, že trpezlivosť pri pôrode, správne chránenie hrádze,  pripravená a  spolupracujúca rodička je dobrým základom k tomu, aby pôrod prebehol bez nástrihu hrádze – episiotómie, resp. s minimálnou ruptúrou. 

Ako minimalizovať možnosť nástrihu hrádze?

Čo môžem urobiť pre to, aby som minimalizovala riziko nástrihu hrádze?

Hrádzu pred pôrodom môžeme pripraviť masážami a pri pôrode správnym chránením.  Dôležitá je predovšetkým dobrá psychická aj fyzická príprava tehotnej ženy a pozitívne naladenie. Pri pôrode sa hrádza maximálne napína  a ak sa pri pôrode „ponáhľame“ alebo sa bábätko rodí rýchlo, môže dôjsť k natrhnutiu. Keď sme trpezliví a nesúrime pôrod, poranenie nevznikne alebo  len veľmi malé a často ho netreba ani ošetriť.

Na rozdiel od episiotómie, je takéto natrhnutie menšie, lepšie sa hojí a spôsobuje žene minimálny diskomfort po pôrode. Ja viem a chápem, že pre zdravotníkov je pohodlnejšie  urobiť  nástrih, pretože prirodzené poranenie je nepravidelné, má nerovné okraje, takže sa horšie ošetruje. Ako pôrodná asistentka si však stále uvedomujem, že ženy nerodia kvôli nám -  pôrodníkom, ale rodia pre seba a svoje ratolesti. Čím viac dovolíme „prírode“ fungovať vlastným tempom, tým je väčšia pravdepodobnosť, že sa zaobídeme bez nástrihu hrádze.

Pomáha masáž hrádze predchádzať „natrhnutiu“ či prípadnému nástrihu hrádze? 

Neviem o žiadnom vedeckom výskume týkajúcom sa vplyvu masáže hrádze na zníženie rizika episiotómií, ale niekoľko uskutočnených štúdií potvrdilo, že preventívna masáž znižuje riziko natrhnutia, či episiotómií. Z rozhovorov a skúseností rodičiek, ktoré si masáž hrádze pred pôrodom robili alebo používali špeciálny nafukovací balónik, vyplýva, že ich pôrod bol prevažne bez episiotómie, bez ruptúry, respektíve s malými poraneniami. Na základe toho môžem potvrdiť,  že masáž hrádze či používanie balónika je prínosom. 

Pravidelnou masážou hrádze od 35.-36. týždňa tehotenstva môže žena prispieť k zvýšeniu elasticity tkaniva a minimalizovaniu rizika natrhnutia či nastrihnutia hrádze pri pôrode.  Niektoré ženy používajú ako prevenciu špeciálny nafukovací balónik, ktorý sa zavádza do pošvy a jeho postupným nafukovaním sa svalstvo a tkanivo pripravuje na prechod bábätka pôrodnými cestami.

Každá očakávaná situácia na ktorú sa v živote chystáme, môže byť vďaka správnym informáciám nejakým spôsobom ovplyvnená. Ak sa žena pripravuje na pôrod svojho dieťatka je veľmi dobré, ak je správne poučená, vie o možných prínosoch a rizikách počas pôrodu.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: