Tiky u detí: aký majú pôvod?

prof. PhDr. Ivan Štúr, CSc. | 10. Jul 2017
Tiky u detí: aký majú pôvod?

Viete, čo sú tiky u detí a ako na ne?

Prečítajte si tiež: Vedci zisťovali: Vitamín D u tehuľky – aký vplyv má na vývoj dieťaťa?

Čo sú tiky?

Tiky sú náhle, rýchle, nezámerné, nepravidelné, opakované pohyby, ktoré sú neúčelné a stereotypné. Majú prechodný ráz, obyčajne 3 – 12 mesiacov a vyskytujú sa u 5 – 20 % detí, častejšie u chlapcov ako u dievčat.Presný neurochemický proces ich vzniku je dnešnej vede neznámy, čo však nevylučuje ich úspešnú liečbu.

Prejavy tikov

Prejavujú sa mrkaním očí, grimasovaním tváre, otáčaním hlavy, ramenami, okašlávaním či inými zvukmi. Pri únave a emocionálnom napätí sa tiky zhoršujú, zlepšujú sa odpútaním pozornosti a miznú v spánku. Tiky môžu zmeniť miesto prejavu, frekvenciu aj komplexnosť. Ťažšie poruchy v tomto smere (chronické alebo kombinované motoricko – hlasové tiky ) sú zriedkavejšie.

Vystresované deti – ako vniesť pokoj do ich života

Ako tiky liečiť?

Medikamentózna liečba je iba symptomatická, nepostihuje príčinu ťažkostí. Najúspešnejšie býva objavenie a vyriešenie konfliktu v detskom živote. Tomu napomáha aj zameranie pozornosti na iné činnosti, menej náročný výchovný prístup s dôrazom na spoluprácu, zdravý životný štýl bez výraznejších vzrušení a s dostatkom odpočinku či voľnej hry. Prípadne preladenie detskej i rodinnej nálady.

Náš spoločník stres

Opravovanie alebo dokonca trestanie zvyšuje zameranie pozornosti na samotené tiky a je preto úplne nevhodné. Dobrou terapeutickou zásadou je nesústreďovať sa na prejav (symptóm), ale skôr podporiť a povzbudiť sebavedomie i odvahu dieťaťa. Takúto základnú informáciu potrebujeme pre pomoc dieťaťu.

Príčina detských tikov

Nie vždy nám vie dieťa povedať, čo ho trápi. Mali by sme uvažovať o zmenách v období prejavenia sa tikov. Doma, v kolektíve alebo inde. Ani to vždy nevedie k náprave a tak zabezpečíme dieťaťu pokojné, uvoľnené i vhodne štrukturované prostredie, s dostatkom pozornosti, porozumenia i ocenenia všetkých jeho dobrých výkonov.

Príčina detských tikov môže byť v nás. Hádky medzi rodičmi, strach zo zbytočných trestov, nedostatok záujmu o dieťa, prehnaná autoritatívnosť, často aj nedostatok energie, únava, málo radosti zo spoločnej hry a mnohé ďalšie. Inokedy vzniká napätie nedostatočnou prípravou na pobyt v kolektíve vrstovníkov, ale tiež zvýšenou precitlivelosťou dieťaťa na prístup okolia, nutné liečenie či nezhody s vrstovníkmi.

Rodičovské sebavedomie sa výrazne zvýši ak sa podarí objaviť súvislosti v životnej situácii dieťaťa, často však celkovou snahou zlepšiť atmosféru v rodine môžeme tiky úplne odstrániť bez toho, aby sme pochopili príčinu vzniku.

Nespoliehajme zbytočne na druhých, pokiaľ vieme v živote samostatne chodiť.

Prečítajte si tiež:

Strach z búrky: 4 tipy, ako upokojiť dieťatko
4 tipy, ako sa vyhnúť stresu
3 fázy stresu - týka sa vás niektorá?
12 tipov, ako sa zrelaxovať: Relaxujte s bábätkom mesiac po mesiaci
10 spôsobov ako minimalizovať stres

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: