Oddelené spálne. Kríza alebo nový trend?

Mgr. Marika Koscelníková | 12. Aug 2018
Oddelené spálne. Kríza alebo nový trend?

Podľa americkej organizácie National Sleep Foundation spávalo v roku 2017 v oddelených spálňach približne šesťdesiat percent párov. Znamená to krízu partnerského života, alebo nový trend?

Oddelené spálne uprednostňuje stále viac manželských párov

Britské prieskumy hovoria o tom, že len každý piaty pár zdieľa spoločné lôžko. V susednej Českej republike spí v oddelených spálňach tridsaťšesť percent partnerov. Celoeurópske štatistiky uvádzajú, že tendencia spánku v oddelených spálňach stúpa s vekom.

V separátnych spálňach tak spí viac ako štyridsať percent ľudí v dôchodkovom veku. Viete si predstaviť oddelené spálne vo vašom vzťahu? Ak s rozhodnutím spať oddelene súhlasia obaja partneri, nie je na tom nič zvláštne, ani nezdravé.

Oddelené spálne nie sú žiadnym novodobým výmyslom

Manželskú posteľ nájdete v každej spálni. Je nielen miestom pre intimitu, ale často jediným miestom, kde sa partneri môžu porozprávať a doriešiť spory. Zdieľať spoločné lôžko znamená aj naučiť sa tolerovať odlišné spánkové návyky.

Zvykli ste si na to, že váš partner dlho do noci číta, často sa prehadzuje, má zlé sny, prípadne chrápe? Pokiaľ vám to neprekáža a dokážete sa pokojne vyspať, je to v poriadku. Ak to pre vás znamená nedospaté noci nekvalitný spánok a uvažujete o tom, že sa zo spoločnej spálne presťahujete, porozprávajte sa o tom s partnerom.

 

Napriek tomu, že dnes sa oddelené spálne môžu zdať na prvý pohľad spoločensky neprijateľné, v minulosti to tak nebolo.   

Oddelené spálne mali čosi do seba. Minimálne romantický rozmer milostného vzťahu. Každý mal svoj vlastný intímny priestor, do ktorého občas pustil partnera. Navštíviť spálňu toho druhého patrilo k rituálu sexuálneho aktu.

Tradícia manželských postelí sa objavila po priemyselnej revolúcii. Ľudia sa začali sťahovať zo svojich vidieckych sídel do miest za prácou a museli sa vyrovnať aj s bývaním na menšom priestore. Vymoženosť separátnych spálni zostala už len tým najbohatším.

Oddelené spálne nemusia znamenať partnerskú krízu

Ak sa partneri rozhodnú pre oddelené spálne, nemusí to hneď znamenať partnerskú krízu. Po narodení dieťaťa je častým javom to, že otec je na chvíľu odsunutý do druhej izby. Či už z vlastnej vôle, potreby, alebo na základe spoločného rozhodnutia.

Práve súhlas oboch partnerov je v tomto prípade dôležitý. V opačnom prípade sa môže jeden z nich cítiť odstrčený, nechcený a zbytočný. Emocionálny konflikt, ktorý vznikne pri odchode jedného z partnerov zo spoločnej spálne sa prenáša aj do intímnej sféry. Sexuálny život je ukrátený o spontánne maznanie, dotyky na spoločnom lôžku a intímne zblíženie oboch partnerov sa stane len občasným.

V niektorých prípadoch môže fyzické odlúčenie počas noci znížiť sexuálny apetít a tým pádom hrá v neprospech sexuality. Z dočasného presťahovania partnera do inej izby sa môže stať ľahko trvalé. Napriek tomu, že v spoločnosti prevláda predsudok, že oddelené spálne partnerov znamenajú krízu vo vzťahu sprevádzanú poklesom sexuálneho apetítu, podľa psychológov emocionálne a intímne súžitie partnerov nestojí a nepadá na spoločnom lôžku.

Medzi najčastejšie dôvody, pre ktoré sa páry rozhodnú spať oddelene, patria rozdielne spánkové návyky, chrápanie jedného z partnerov, uprednostnenie vlastného pohodlia a lepšieho spánku.

Oddelené spálne môžu znamenať nový impulz v sexuálnom živote

Výskumy potvrdzujú, že ľudia, ktorí spia spolu na jednej posteli, nemajú kvalitný a pokojný spánok. Pokiaľ sa jeden z partnerov v spánku pohne, je viac ako päťdesiatpercentná pravdepodobnosť, že polohu v spánku zmení aj druhý partner.

V priebehu sedemhodinového spánku pritom podľa prieskumov zmeníte polohu, alebo sebou trhnete, približne dvestokrát. Každý štvrtý pár, ktorý spí spolu v jednej posteli sa sťažuje, že pri spánku rušia jeden druhého a že sa tieto nezhody prenášajú aj do partnerských vzťahov.

Viac ako polovica z ľudí, ktorí sa v noci zobudia, má následne problém opätovne zaspať a v posteli sa prehadzuje viac ako hodinu. Páry, ktoré spia spolu údajne často pokračujú v sporoch i v spálni, čo negatívne ovplyvňuje ich spánok.

Oddelené spálne nemusia hneď znamenať koniec sexuálneho života partnerov. Práve naopak. Sexuálne správanie páru sa po rokoch mení, prípadne sa stane stereotypným. Zmena situácie môže po intímnej stránke vzťah partnerov obohatiť, priniesť nové impulzy.

Dlhoročná rutina intímneho správania môže dostať inú podobu. Rozdeliť manželskú posteľ a spať každý vo svojom chce odvahu. Obaja partneri zrejme budú mať obavy spomínať tento fakt pred známymi kvôli predsudkom. Ak však oddelené spálne vyskúšajú a prinesie to svoje pozitívne výsledky nielen vo vzťahu k spánku, ale pre ich partnerské súžitie, predsudky idú bokom.  

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: