S kým to žijem: Aký typ povahy má váš partner?

Redakcia | 27. May 2018
žiarlivosť, hystéria, hysterka, povaha partnera, nevera, manželstvo, cholerik

Žiť so svojráznym človekom nie je ľahké... Čo je však v rámci ľudského správania a partnerského spolužitia ešte „v norme“ a čo si už vyžaduje pomoc v manželskej poradni alebo u špecialistu?

Súčasná psychológia rozlišuje niekoľko typov pováh, ktoré možno hodnotiť pre partnerské spolužitie ako komplikované. Rady, ako žiť v partnerstve s puntičkárom, či emočne nestabilným človekom sú však len všeobecné, každý jednotlivec je totiž individualita sám o sebe a na každého platí iný meter...

Vzťahovačný

Ak sa vášho partnera veľmi ľahko hocičo „dotkne“, radí sa medzi vzťahovačné typy. Nejde o nič tragické, ale napriek tomu nemusia byť jeho prejavy správania príjemné.

Prisudzuje si veci, ktoré sa ho/jej netýkajú. Spája rozličné pocity, asociácie a namieruje ich voči sebe. Má pocit, že každý mu/jej chce ublížiť, pomstiť sa... V iných oblastiach, vzťahoch môže vystupovať úplne normálne, bežne ako ostatní. Je však značne precitlivelý/á na seba.

Vzťahovačný partner/ka môže svoju partnerskú polovičku podrobovať kontrole (mobil, telefóny, pošta), aby si dokázal/a, že nie je podvádzaný/á.

Vzťahovačnému človeku sa nedá vysvetliť, „ako sa veci majú“, pretože sa urazí skôr, než dôjde na podstatu veci.

Emočne nestabilný

Ak je osoba nestabilná vo svojich citoch, je pre ňu typické, že jej chýba vyrovnanosť a stabilita. Typické sú poruchy nálady, emočne nestabilní ľudia sú často depresívni, ľahko sa rozčúlia, sú kritickí, konfklitní... Čo sa týka temperamentu, príznačný je extrémny cholerizmus.

Hysterka

Nejde o žiadnu deviáciu, byť hysterickým je črtou mnohých ľudí. Hysterická reakcia sa môže prihodiť každému. Vplyvom únavy, nervozity, prepracovanosti jednoducho vybuchneme, trieskneme dverami...

Ak sa však takýto spôsob správania sa stáva bežný a uprednostňujeme ho ako formu, ktorou ľahko docielime svoje zámery, už to nie je v poriadku.

Pre hysterické osoby je typické, že si vytvárajú vlastný svet, podľa ktorého riadia aj realitu. Jednoduchým prostriedkom naplnenia tohto cieľa sú intrigy, snaha byť v strede pozornosti (za akúkoľvek cenu).

Pre ženy hysterky je typické flirtovanie, prehnané afektované správanie. Muži so sklonom k hystérii sú zasa výbušní, ľahko vznetlivlí. Obe pohlavia so sklonom k hystérii nadmerne vyjadrujú svoje emócie, ktoré sú veľmi labilné a nestále.

Histrión

Toto pomenovanie prináleží stredovekému hercovi. Dnes sa tento pojem prisudzuje osobám, ktoré majú sklon riešiť veci teatrálne, potrebujú byť v centre pozornosti. Prehnane upozorňujú na svoju osobu, ich prejav pripomína herecké vystúpenie.

Na verejnosti sa radi prezentujú svojou „múdrosťou“. Oháňajú sa overenými pravdami, frázami, no sami podľa nich nekonajú.

Histrióni sa len ťažko menia. Psychológovia radia partnerom takýchto ľudí zamerať sa na seba a nesnažiť sa pochopiť ich správanie. Je potrebné vnímať ich s nadhľadom...

hysterka, povaha, partner

Schizoid

Psychológia definuje tento typ človeka ako citovo chladného, vnútorne rozpolteného, ktorý bez ohľadu na iných a na okolnosti ide za svojím cieľom. Je to typický egoista a egocentrik.

Schizoid sa môže na jednej strane správať ústretovo, no na druhej strane nemá problém „zaťať sa“ a nekomunikovať aj dni, či týždne. A nič ho nepresvedčí, aby svoje správanie pozmenil. K zmene dôjde až keď on bude chcieť...

Emočný chlad, rezervovanosť a uzavretosť sú pre tento typ osobnosti bežné. Zmena je takmer nemožná... Jedinou šancou je, ak sa u tejto osoby prejavujú rodinné sklony a zodpovednosť, ktorá dokáže čiastočne utlmiť schizoidné prejavy.

Vo chvíľach, kedy je „možná komunikácia“, môže partner riešiť príčiny „tichých domácností“ a spoločne sa snažiť hľadať východiská, prípadne nastoľovať pravidlá, pomocou ktorých by sa im dalo vyhnúť, alebo aspoň ich obmedziť či skrátiť.

Narcista

Ten, ktorý sa má rád... Nemusí ísť o partnera, možno je to váš kolega, kolegyňa. Osôb, ktoré sú extrémne presvedčené o vlastnom talente, schopnostiach, mimoriadnosti je medzi nami dosť. Ale ak hranica sebaobdivovania prekračuje únosnú mieru, ide o narcizmus.

Zvláštnosťou tohto stavu je, že daná osoba pre svoj pocit nadradenosti a prílišnú sebalásku verí tomu, že môže/musí/je predurčená spolupracovať či žiť iba s ľuďmi/inštitúciami, ktoré sú jej rovné (a tých je málo...).

Práca s ostatnými je pod úroveň, no uvedomuje si, že niekedy sa v prospech veci musí znížiť, čo dokáže poriadne okomentovať. Nemusí ísť o typickú vlastnosť, ale u narcistov sa zvykne objaviť – nedostatok empatie, vcítenia sa do problémov druhých.

Puntičkár

Pedant, zameriavajúci sa totálne na detaily (často úplne nepodstatné). Veľkorysosť, prehliadanie menej podstatného chýba. S puntičkárstvom sa spája v rámci domáceho hospodárenia veľká šetrnosť, nakupuje sa iba to podstatné a nevyhnutné, čokoľvek navyše je zbytočné.

Ako žiť s puntičkárom?

Oceňovať jeho dôkladnosť, serióznosť, spoľahlivosť... to všetko môže „poláskať“ a možno aj skrotiť jeho ego, no na druhej strane môže viesť k domnienke, že jeho konanie a správanie je v poriadku a teda ho povzbudiť, aby v tom pokračoval.

Závislá porucha osobnosti

Takáto osoba sa trvalo spolieha na druhých ľudí, najčastejšie na rodičov alebo partnera. Aj bežné situácie, s ktorými si človek dokáže poradiť, osoba so závislou poruchou osobnosti odmieta riešiť. Všetko sa jej zdá príliš zložité, komplikované.

Vzťah s takýmto človekom je možný, ale iba za predpokladu, že partner/ka príjme túto skutočnosť a je schopný/á riešiť situácie aj za svojho partnera.

Asociál

Čo sa týka partnerských vzťahov, nemusí ísť o žiadneho delikventa. Asociál sa v prvom rade prejavuje zníženým sociálnym záujmom. Nezaujíma ho, čo prežívajú jeho blízki, je nezodpovedný, chýba mu pocit previnenia, ak urobí niečo zlé. Avšak sklon vidieť chyby u iných, ale nie u seba, má.

Život s takýmto človekom nemusí byť úplne čierny, určite s ním možno zažiť aj chvíle pohody, no nedá sa predpokladať, ako dlho budú trvať. V partnerstve s takým človekom to chce pevné nervy...

Teória je teória, život je život...

Všetky spomenuté typy osobnosti sa nevyskytujú v spoločnosti prehnane.

Na základe jednej či dvoch čŕt nemožno preto jednoznačne, laickým pohľadom, určiť, že daná osoba zapadá do kolónky puntičkár či hysterka ap.

Ak sa však v partnerskom vzťahu objavujú trhliny, s ktorými si partneri nedokážu poradiť, je vhodné navštíviť manželskú poradňu. Nezainteresovaný odborník, majúci nadhľad a dostatočné poznatky, môže napomôcť pri hľadaní východísk aj v situáciách, ktoré sú na prvý pohľad neriešiteľné.

  Typy temperamentov

Podľa jednotlivých znakov temperamentu rozoznávame štyri druhy osobnosti

Cholerik

  • radikálny, výbušný, „horkokrvný“, dráždivý,  ľahko sa nahnevá

Flegmatik

  • kľudný, pomalší až ľahostajný, hocičo ho nerozhádže 

Sangvinik

  • energický, dobromyseľný, spoločenský, emocionálne stabilný, optimista

Melancholik

  • citlivý, introvertný, zádumčivý, pomalý, precitlivelý, ťažko sa prispôsobuje, skôr pesimista 

 

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: