Musíte ostať v nemocnici: Neželaná hospitalizácia dokáže vystrašiť!

Redakcia | 6. marec 2018
hospitalizované deti, hospitalizácia detí, expektačné oddelenie, nemocnica, choré dieťa, infúzia

Túto vetu nechce z úst lekára určite počuť žiaden rodič, ak ide o jeho dieťa. Akýsi neviditeľný a nehmotný strach a obava, ktoré sa s hospitalizáciou spájajú, sa nevyhýba ani dospelým, hoci tí si dokážu nevyhnutnosť pobytu na nemocničnom lôžku racionálne podložiť.

Horšie je to v prípade detí, ktoré ľahšie podliehajú emóciám a každá, hoc dobre mienená rada, je v prípade novej a často bolestivej skúsenosti v spojitosti s nemocnicou, zbytočná.

Mnohí rodičia však nevedia, že ak ich dieťa potrebuje iba krátku (pozorovaciu) hospitalizáciu, môže sa tak stať na špeciálnom expektačnom lôžku či oddelení.

S pobytom v nemocnici majú mnohí rodičia na Slovensku rôzne skúsenosti. Vo viacerých nemocničných zariadeniach sa situácia postupne zlepšuje, avšak vždy hrá významnú rolu ľudský faktor – ochota zdravotníckeho personálu, prístup, obzvlášť, ak sú hospitalizované deti.

Nutnosť hospitalizácie, ak nejde o chronicky chorých pacientov, býva zväčša nečakaná a zaskočí ako rodiča, tak i dieťa. Ak ide o jeho prvú hospitalizáciu a má menej ako 5 – 6 rokov, nedokáže si ani len predstaviť, čo ho čaká. Nemocničné prostredie, chladne sterilné, pocit úzkosti a strachu ešte znásobuje. O to viac, ak je dieťa v bolestivom stave a má problém spracovať ataky únavy či horúčky. Strach z neznámeho, „zvláštni ľudia v bielych plášťoch“, nechutné lieky, injekcie, infúzie atď. dokážu úplne nabúrať detskú psychiku.

Rodič a dieťa

V slovenských nemocniciach platí, že ak to konkrétne podmienky dovoľujú, s dieťaťom do 3 rokov má právo byť hospitalizovaný jeho rodič. Ak je dieťa staršie, zdravotnícke zariadenie môže spolu s ním hospitalizovať aj rodiča, avšak závisí to od priestorových podmienok, možností a poriadku daného zariadenia.

Skúsenosť našej čitateľky

Mária, rovnako ako jej 7-ročná dcéra Hanka, majú rovnakú diagnózu – histamínová intolerancia. Zatiaľ čo jej organizmus sa s týmto ochorením už akosi zžil, dcérkin stav sa z času na čas skomplikuje. „Doposiaľ som s Hankou bola vždy dvakrát do roka hospitalizovaná. Je to preto, že občas nám kvôli histamínovej intolerancii zlyhá diéta a Hanka začne mať silné bolesti bruška, vracanie, ktoré nejde zastaviť a horúčky. Tento stav môže upraviť len infúzna liečba. Keď k tomu dôjde, vždy s lekármi bojujem, že stačí dcérke podať 1 infúziu a jej organizmus sa akoby „reštartne“. Napriek tomu sme doposiaľ vždy skončili s minimálne 3-dňovou hospitalizáciou. Tento prístup však spôsoboval psychickú záťaž mne aj dcérke.“

Pred časom, keď Hanku opäť chceli hospitalizovať, Márii nedovolili ostať s dcérkou, pretože už mala 7 rokov. Odpoveď lekárov i primárky bola jasná: „Dcéra je už veľká.“ Na infekčnom oddelení jej nedovolili ani každodenné návštevy, dcéru mohla vidieť iba každý druhý deň.

„Darmo som pred nimi kývala chartou práv hospitalizovaného dieťaťa, nič nepomohlo. Dcéra bola na izbe úplne sama, a pritom tam bolo ďalšie lôžko, kde som mohla byť  s ňou. Moja otázka bola vždy rovnaká: „Je už 7-ročné dieťa naozaj pripravené byť 3 – 4 dni samo v nemocnici? V našom prípade, keď je dcérka na mňa veľmi naviazaná, to bolo obrovské trápenie.“

hospitalizácia dieťaťa, nemocnica, expektačné oddelenie, choré dieťa, infúzia

Expektačné oddelenie

Naposledy však mali Mária s dcérou šťastie – na pohotovosti im ošetrujúca lekárka ponúkla poldennú liečbu  na tzv. expektačnom oddelení.

„Dcérke podali dve infúzie, potom si opäť preverili krvné testy, moč a keďže výsledky boli dobré, po pár hodinách nás prepustili do domácej liečby. Prvýkrát som mala pocit, že nás niekto počúva. Na oddelení nám bolo veľmi príjemne, bola som prekvapená, ako sa o Hanku personál staral. Mala som pocit, že som sa ocitla v zahraničnom seriáli z lekárskeho prostredia. Oddelenie bolo nádherné, čisté, dobre vybavené. Už po 5 hodinách podávania infúzií Hanka začala postupne piť čaj a dostala piškóty. Domov sme prišli ešte pred polnocou, v pokoji a s úsmevom...“

Táto skúsenosť sa týka Expektačnej časti Oddelenia urgentného príjmu Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.

O tom, kto môže tiež toto oddelenia využiť, nás informovala Mgr. Dana Kamenická, hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava: „Jedná sa o otvorený typ lôžkového pracoviska určeného pre ambulantných pacientov. To znamená, že na tieto lôžka sa na krátky čas ukladajú pacienti, u ktorých sa počíta s tým, že po vykonaní diagnostických a liečebných procedúr pôjdu domov. Je to ambulantné pracovisko pre pacientov, ktorí potrebujú viac, ako im môže poskytnúť bežná ambulancia, ale súčasne nevyžadujú hospitalizáciu.“

Prítomnosť rodiča – potrebná

Čas zotrvania na expektačnom lôžku je rôzny, možný maximálne do 24 hodín. Mgr. Kamenická: „V rámci expektácie sa poskytujú diagnostické vyšetrenia: vyšetrenie krvi, špecializované konziliárne vyšetrenia pri lôžku (neurológ, chirurg...), zobrazovacie vyšetrenia (RTG, CT, sonografia). Medzi najčastejšie liečebné úkony patrí substitučná infúzna liečba pri dehydratácii, inhalačná liečba (napríklad pri laryngitíde), analgetická infúzna liečba, liečba akútnych alergických reakcií

Počas expektácie  je možné pacientovi monitorovať na lôžku základné životné funkcie vrátane EKG.  Na expektáciu sa pacient dostane z ambulancie urgentného príjmu, kde sa vyšetrením stavu pacienta posúdi jeho vhodnosť na liečbu na ambulantnom lôžku.

Najčastejšie stavy, ktoré bývajú expektované sú dehydratácia (napr. pri vracaní), kolapsové stavy, alergické reakcie, otravy, bolestivé stavy.

Prítomnosť rodiča pri dieťati je potrebná, má k dispozíciu stoličku pri lôžku. Prínosom expektácie je sprístupnenie niektorých diagnostických a liečebných úkonov na ambulantnom lôžku a tým možnosť vyhnúť sa hospitalizácii v stavoch, ktoré to dovoľujú“.  

Ročne Oddelenie urgentného príjmu expektuje okolo 1 100 pacientov, približne 9 z 10 pacientov odchádza do domáceho ošetrenia, u zvyšku sa stav rozvinie tak, že vyžadujú následnú hospitalizáciu a pacient sa odovzdá na príslušné lôžkové oddelenie, kde pokračuje začatá diagnostika a liečba.  Po ukončení expektácie pacient dostane lekársku správu, prípadne lekársky predpis a poučenie o následnej domácej liečbe a termíne, kedy sa má hlásiť u svojho všeobecného lekára.  Nositeľom lekárskeho výkonu v expektačnej časti Oddelenia urgentného príjmu (OUP) DFNsP  je pediater alebo pediater urgentnej medicíny.  

Veríme, že vám skúsenosť našej čitateľky pomôže a ak vaše dieťa trpí ochorením, pre ktoré si jeho stav vyžaduje iba krátkodobú hospitalizáciu, informujte sa v nemocnici, ktorú navštevujete, o možnosti pobytu na tomto oddelení.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: