Reč v druhom roku života

Reč v druhom roku života
12.6.2017 v kategórii Mama, autor Mgr. Lucia Danihelová, foto: istockphoto.com

V prvom roku života je vývoj reči u jednotlivých detí veľmi podobný, zato v druhom roku nastávajú veľké individuálne rozdiely. Jedno dieťa povie ku koncu druhého roka niekoľko slov a nevie používať dvojslovné vety, iné pomerne slušne komunikuje a vyjadruje sa aj zložitejšími vetami.

Dieťa povie prvé slovo zvyčajne okolo jedného roka. Sú deti, ktoré ešte pred dosiahnutím osemnástich mesiacov komunikujú na úrovni priemerného trojročného dieťaťa, používajú minulý i budúci čas, o sebe hovoria v prvej osobe, druhých oslovovujú „ty“.

Výnimočné nie je ani dieťa, ktoré prvú dvojslovnú vetu povie až vo veku dva a pol roka.

Prečítajte si: Prvé slová alebo Reč v prvom roku života dieťaťa

Komunikačné zručnosti dieťaťa ovplyvňuje viacero faktorov

Preto, ak Vaše dieťa chápe, čo od neho chcete, komunikuje s pomocou niekoľkých jednoduchých slov, nie je dôvod na znepokojovanie.

To, kedy začne dieťa rozprávať, závisí od genetických predpokladov, od pohlavia (dievčatá sú v priemere o pol roka vpredu), od poradia dieťaťa v rodine (jedináčikovia a prvorodení rozprávajú skôr), od toho, koľko a akou formou s dieťaťom  komunikujete a od jeho kontaktov s rovesníkmi a inými ľuďmi.

Dieťa, ktoré  je v častejšom styku s rovesníkmi, je nútené viac komunikovať, aby sa v kolektíve presadilo a okrem toho sa snaží napodobniť ostatné deti. Deti vo veku Vášho dieťaťa sú v mnohých  činnostiach preňho väčšou motiváciou a vzorom ako rodičia, ktorí sú mu vedomosťami a schopnosťami veľmi vzdialení.

Prečítajte si: Vývoj reči: Od kriku cez bľabotanie až po prvé slová!

Reč dieťaťa medzi 12. – 18. mesiacom

Dieťa používa jedno alebo viac slov a vie, čo znamenajú. Niektoré slová tvorí spredu, namiesto mama, hovorí ma, iné odzadu, povie napr. o, keď chce povedať auto. Tak jasne intonuje otázku, keď sa pýta „Macík“?, že nemožno nerozumieť zmyslu otázky – Kde je macík?

Začína chápať dôležitosť komunikácie a uvedomovať si moc vyslovenia svojich potrieb. Asi v pätnástich mesiacoch sa začne slovná zásoba dieťaťa rozširovať o jedno až dve slová mesačne.

Nemusia to byť gramaticky správne slová, ale sú to slová, ktoré dieťa opakuje v súvislosti vždy s tým istým predmetom. Keď pozorne sledujete Vaše 18–mesačné batoľa, zistíte, že chápe veľa vecí, ale slovná zásoba za jeho chápaním veľmi zaostáva. Keď povie mama, znamená to často aj nejaké želanie (napr. chce piť, jesť).

Prečítajte si: Vývin reči medzi 1. a 2. rokom alebo Hurá, moje dieťa hovorí!

Vývin reči medzi 19. – 24. mesiacom

Je to obdobie rýchleho vývoja reči. Zatiaľ čo slovník priemerného 18-mesačného dieťaťa obsahuje približne 30–50 slov, o polroka sa môže tento počet štvornásobne zvýšiť – až na 120–200 slov. Väčšina z nich sú podstatné mená.

Medzi 19. – 24. mesiacom sa dieťa dokáže naučiť aj desať nových slov denne. Potrebuje len stimuláciu, počuť Vás a zapájať sa do konverzácie. Je to pre Vás i dieťa malý zázrak, keď v tomto veku začne používať dvojslovné spojenia a Vy budete s ním môcť o veciach rozprávať.

Prvé dvojslovné spojenia úzko súvisia so základnými potrebami dieťaťa ako: „Bude papať.“, „Daj dudu.“, „Tato hajá.“ Namiesto niektorých slovies používa citoslovcia, ako „auto brm brm“, psa môže označovať tiež citoslovcom „haf“. Postupne bude citoslovcia nahrádzať slovesami, ale nebudú ešte gramaticky správne. Ako „Auto ísť pápá“.

Začína sa pýtať jednoduchými otázkami: Kde je?“ a odpovedá si jedným alebo dvoma slovami „Tu“. Koncom tohto obdobia si viac uvedomuje svoju osobu a začína hovoriť o sebe – čo chce a čo nie, čo sa mu páči a nepáči, čo si myslí, čo cíti.

Ešte nehovorí o sebe v prvej osobe, ale v tretej: „Lucka papať“. Používa jazyk v rôznych situáciách, aby sa niečo spýtalo, niečo dostalo. Jeho reč je pre slabú svalovú koordináciu málo výrazná, vidíme to na tom, že v niektorých slovách vynecháva slabiky.

Reč dieťaťa v 2. a 3. roku života

Okolo dvoch rokov dochádza k najväčšiemu rozvoju reči. Dieťa rozumie zložitejším príkazom s dvoma rozdielnymi činnosťami, napr.: „Otvor skriňu a vyber z nej tvoje tričko:“

Začiatkom  tretieho roku života začína používať zámená – ja, mne, ty, tebe.

Ak doteraz nepoužívalo slová nie, sám, nebudem, nechcem, teraz určite začne. Začína sa o všetko zaujímať a na všetko sa bude pýtať otázkou „ Čo je to?“
Zakrátko vytvorí prvé vety, ale budú sa ešte dosť dlho odlišovať od našich pravidiel gramatiky. Napr. „Videla ísť tata doma“. Nechajte dieťa aby si vetu povedalo po svojom, a Vy ju potom  zopakujte správne: „Videl si ísť otecka domov.“

Keď začne  dieťa používať minulý čas, bude ho používať v rode, ktorý počuje najčastejšie. Preto, keď je chlapček najčastejšie v kontakte s mamou, bude hovoriť tiež v ženskom rode videla.

Dieťa nepoužíva pomocné sloveso byť, lebo nechápe jeho význam. Nenúťte ho, aby opakovalo Vašu gramatiku, komunikácia ho prestane baviť. Radšej doplňte rozhovor o ďalšiu informáciu, na ktorú môže dieťa nadviazať. Napr. „Keď tu bude otecko, pôjdeme na ihrisko, dobre?“

Dieťa si takisto bude tvoriť svoju vlastnú gramatiku pri používaní odvodených slov, kde použije kmeň známeho slova, napr. „obedovám“, „vymydlujem“.  Šteniatko môže byť „hafátko“, hrať sa s loptou „loptovať“. Začína používať spojku "a" a spájať s ňou myšlienky.

Ku koncu tohto obdobia obsahuje jeho slovník asi 300 slov.

 

Prečítajte si: Vývin reči medzi 2. a 3. rokom alebo „MAMI JA SA-SA-SÁM“