Boom starých mám: Akú BABIČKU má vaše dieťa?

Redakcia | 8. May 2019
Boom starých mám: Akú BABIČKU  má vaše dieťa?

Ešte včera bola rola starej mamy definovaná celkom presne: Vychovávala svoje vnúčatá alebo ich z času na čas opatrovala, aby ich rozmaznávala a rozprávala v kresle pri horúcej piecke príbehy. Moderné staré mamy dneška sa cítia mladé – telesne aj duševne.

Dnešnú generáciu starých mám charakterizujú prívlastky dynamická, aktívna, vitálna. Pre starú mamu, ktorá jazdí na kolieskových korčuliach, nie je žiaden problém vyjsť si s vnukom na ulicu a uháňať spoločne hore-dolu a iná stará mama sa nehanbí predvádzať na verejnosti brušné tance.

Aká stará mama bude z mojej mamy?

Viac ako 8 z 10 starých mám príležitostne dozerá na svojich vnukov a vnučky. Ale nie všetky sa cítia byť povolané na klasickú rolu starej mamy a intenzívny babysitting. Mali by sme preto nájsť vhodný mix medzi „zapojiť starú mamu“ a „rešpektovať súkromný život starej mamy“. A aká bude stará mama vašich detí?

Stará mama – „požiarnička“, ktorá sa pri prvej prekážke ponáhľa po pomoc, stará mama –„šéf“, ktorá vie vždy všetko najlepšie, „matriarchátka“, ktorá prevezme velenie vo chvíli, keď sa zjaví vo dverách, „vzorná“ stará mama, ktorá je milá, tichá, obetavá a snaží sa vyhýbať všetkým chybám, ktoré robia zlé svokry a staré mamy, „zvedavá“ stará mama, ktorá chce všetko vedieť a vyzvedá od vnukov aj to najväčšie tajomstvo... Identifikovali sme len niekoľko typov starých mám.

Byť starou mamou nie je jednoduché – ani pre ňu, ani pre zvyšok rodiny. Novopečená stará mama sa musí najskôr zžiť so svojou novou rolou a postupne si vytvorí svoj vlastný štýl v prístupe k vnúčatám.

Objavovať nanovo vlastnú mamu

Po narodení dieťaťa zistíte, že vaša mama sa veľmi rýchlo zblázni do svojho malého vnúčaťa – aj keď ste viac-menej očakávali, že jej padne ťažko vyrovnávať sa so svojím novým statusom babky. Veľa žien, ktoré trpeli chladným, dištancovaným vzťahom matka – dcéra, spoznáva po narodení vlastných detí svoju mamu z novej, oveľa nežnejšej a veľkorysejšej stránky, než akú u nej poznali predtým.

Prečo si človek s mamou opäť rozumie

Po pôrode budete pravdepodobne cítiť to, čo cítila vaša mama, keď vám darovala život. Budete objavovať neopísateľný vzťah medzi matkou a dieťaťom a pre rodinu ste sa stali garanciou pokračovateľa rodu. Uvedomíte si, čo vám odovzdávala vaša mama, ale v spôsobe, akým budete svoje dieťa vychovávať, sa od svojej mamy budete líšiť. Váš vzťah sa narodením vášho bábätka od základu a definitívne zmení. Budete dúfať, že sa v budúcnosti budete môcť v ťažkých momentoch obrátiť na svoju mamu.

Žena doma: Mamka moja
Prečítajte si tiež:

Žena doma: Mamka moja

Nové staré mamy

„Moju mamu nemožno zabrzdiť!“ Táto metamorfóza ženy nad 50 už nie je žiadna teória, ale realita. S predlžujúcou sa dĺžkou života (a tým pádom aj neustále sa zlepšujúcim zdravotným stavom) zostáva žena dlhšie dynamická a aktívna. Šport, kino, vyjdenie si von s priateľmi, nové technológie: naše mamy surfujú so stále väčšou istotou na vlnách moderného života. A to sa odráža aj na ich interpretácii roly starej mamy. Dnešné staré mamy zdieľajú so svojimi vnúčatami inú formu blízkosti ako kedysi.

Geografická vzdialenosť do vnúčat

Kedysi bývali rodičia, deti a starí rodičia často spolu – ak aj nie v tom istom dome, potom minimálne v tom istom meste. Dnes je takáto extrémna blízkosť zriedkavá. To však neznamená, že dnešné staré mamy vidia svoje vnúčatá iba občas:

Podľa našej miniankety ¾ starých mám videlo za posledných 7 dní aspoň jedno zo svojich vnúčat. Geografická blízkosť starej mamy síce ovplyvňuje spôsob aktivít, ktoré so svojimi vnúčatami uskutočňujú, nemení však nič na jej účasti v ich živote. Aj pri tisíckilometrovej vzdialenosti si môžu vybudovať starí rodičia so svojimi vnúčatami nádherný vzťah. Ako na to?

Fotka nad prebaľovacím pultom    

Je samozrejmé, že vnuci a starí rodičia by sa mali vidieť aspoň občas. Ale nie je dôležitá len priestorová blízkosť – ale i blízkosť vnútorná. A tú možno podporovať. Začať môžeme už vtedy, keď sú deti ešte celkom malé – napríklad prostredníctvom fotografií.

Ak rodičia zavesia nad prebaľovací pult malú galériu fotografií, môžu bábätku rozprávať: „Pozri, to sú stará mama a starý otec“ – potom sa v každom z týchto momentov vytvára vzťah. Rovnako je to, ak rodičia často rozprávajú o starých rodičoch a tým dávajú najavo: „Títo ľudia sú pre nás dôležití – a dôležití sú aj pre celú rodinu.“ Deti vnímajú túto vnútornú prepojenosť aj vtedy, ak sú ešte malé.

Telefonovanie so starými rodičmi

Pri telefonickom rozhovore môžete zapnúť reproduktory – vtedy bude aj dieťa počuť hlasy a zoznámi sa s nimi. Neskôr, keď už bude vedieť povedať pár slov, môže, samozrejme, telefonovať so starou mamou alebo starým otcom samo. Držať mobil alebo telefónne slúchadlo v ruke – to je pre deti vzrušujúce a dvíha im to sebavedomie. Najlepšie je ale tiež zapnúť reproduktory, aby mohli rodičia „prekladať“ alebo moderovať. Dieťa cíti, že stará mama a starý otec sú tu, majú oň záujem, teda nie sú „ďaleko preč“.

Pevné rituály

Ideálne je, keď sa postupom času rozvinú medzi starými rodičmi a vnúčatami pevné rituály. Takýmto rituálom môže byť napríklad to, keď starý otec zakaždým, keď prídu vnúčatá na návštevu, vyberie drevené vláčiky.

Rodičia by nemali potom urobiť takú chybu, že by kúpili takú istú železnicu aj domov len preto, že si ju deti obľúbili – táto hračka by mala zostať privilégiom starého otca. Potom má dieťa niečo, na čo sa mimoriadne teší –  a na čom sa dajú stavať ďalšie kontakty.

Fejtón: Dedko, ktorého milujeme
Prečítajte si tiež:

Fejtón: Dedko, ktorého milujeme

Aktívne podporovať vzťah so starými rodičmi

Pri tomto všetkom je ale dôležité, aby rodičia a starí rodičia vedome a cielene podporovali budovanie vzťahu – a síce v oboch smeroch. Mamy a otcovia by mali svojim rodičom priblížiť život detí napr. prostredníctvom fotografií alebo rozprávaním zážitkov s deťmi – a dať im tak šancu, aby sa obrazom aj obsahom podieľali na ich vývine. Aj zaobstaranie si webkamery, ktorá pri telefonáte prenáša i obraz, môže byť dobrou možnosťou na udržiavanie živých kontaktov.

Spoločné zážitky podporujú vzťah

A keď potom príde na rad návšteva, mali by si nájsť všetci dostatok času – ale ideálne je, keď podniknú starí rodičia niečo s vnukmi aj osamote. Tak si môžu vytvoriť vlastné skúsenosti, majú svoje vlastné zážitky. A tie sú často oveľa intenzívnejšie, ako keby sa všetci spolu stretávali každý týždeň.

Blízkosť k vnúčaťu

Medzi starou mamou a vnúčaťom vzniká vzťah veľmi rýchlo. Tak napríklad pre 8 z desiatich vnukov je extrémne dôležité porozprávať sa so skúsenou starou mamou o ich obavách a skúsenostiach pred nástupom do školy. Ale aj kamaráti, prázdniny, minulosť a detstvo rodičov alebo život „kedysi“, na ktorý si stará mama tak dobre spomína, sú obľúbenými témami rozhovorov.

Spoločné aktivity so starými rodičmi

„So staršími vnúčatami veľa športujem: Chodíme plávať, hráme basketbal, stolný tenis alebo tenis... S mladšími si čítame rozprávky, hráme sa s bábikami alebo autíčkami...“ „Hitparáda“ spoločných aktivít starých mám so svojimi vnúčatami je nasledovná: prechádzky (7 z 10 starých mám), návšteva reštaurácie (najmä cez víkend), vyzdvihnutie detí zo školy a ich stráženie až do návratu rodičov, kultúrne aktivity a ... varenie!

Moja mama a mama môjho partnera

Vzťah k mame vášho partnera bude zákonite iný ako vzťah k vašej vlastnej mame, aj keď sa obe práve stali starými mamami. Narodenie dieťaťa môže byť vhodnou príležitosťou na priblíženie sa k svokre – alebo naopak môže viesť k novým napätiam, aj ak ste mali doteraz dobrý vzťah. Je váš vzťah k jeho mame zrazu plný podpichovaní, závistí alebo iných hádok? V tom prípade sa pokúste ihneď zastaviť takýto vývoj ešte predtým, ako situácia eskaluje.

Za normálnych okolností by ste sa aj tu mohli spoľahnúť na svoju vlastnú mamu, ktorá vám pomôže zmierniť situáciu alebo vás podporí pri obrane vašich práv, ktoré vám ako mladej mame patria.

Ako znormalizovať svokru?

Má váš partner veľmi blízky vzťah k svojej mame? Neodváži sa jej oponovať? Potom s ním príliš nepočítajte pri zvládaní konfliktov so svokrou. Výber mena, výživa, štýl obliekania bábätka... Toto všetko sa môže stať témou hádky. Postarajte sa o to, aby boli veci od začiatku jasné. Ale pokúste sa aj chápať, prečo je vaša svokra v záležitostiach novorodenca taká pochybovačná voči vašim spôsobom. Dajte priateľsky, ale isto, najavo, že tu ide o vaše dieťa, a nie dieťa vašej svokry.

Keď stará mama vychováva svojich vnukov

Výchova detí je záležitosťou rodičov. Starí rodičia sa síce tiež zaujímajú o túto tému, ale sú toho názoru, že im pri vnúčatách prináleží celkom iná úloha. Nepreukazujú už takú istú autoritu, ako keď boli sami rodičmi, ale dávajú skôr prednosť „spolupáchateľskému“ vzťahu so svojimi vnúčatami. Ide o efektívnu metódu, ako ďalej odovzdávať svoje vedomosti a ponúknuť podporu. Pre väčšinu starých mám je jasný rozdiel medzi ich rolou a rolou rodičov. Často sa pokladajú za doplňujúci prameň lásky a pozornosti, ktorá pomáha dieťaťu, aby sa mohlo ďalej rozvíjať.

Doplňujúca rola

Starí rodičia nemajú v súčasnosti rolu vychovávateľov – to znamená, že nenesú plnú zodpovednosť za svoje vnúčatá. To sa deje len v ojedinelých prípadoch. A napriek tomu vedú rôzne názory v otázkach výchovy nezriedka k menším problémom medzi starými rodičmi a rodičmi. V týchto prípadoch je nutné pokúsiť sa jasne zadefinovať roly zúčastnených. V ideálnom prípade sa tieto roly navzájom dopĺňajú: to sa môže preukázať ako veľmi užitočné napríklad v tínedžerskom veku, kedy sa vzťah medzi rodičmi a deťmi značne komplikuje.

Učme sa zo skúseností starých mám

Výchova dieťaťa sa neobmedzuje len na školské záležitosti a pravidlá správania sa. Dôležitú úlohu zohráva rozvoj osobnosti dieťaťa. Lebo dieťa sa konštruuje aj cez dialóg s dospelými: so svojimi rodičmi, učiteľmi, ale aj starými rodičmi! Odovzdávanie rôznorodých vedomostí, zručností, návykov a „rodinného bohatstva“ je extrémne dôležité pre osobnostný rozvoj každého dieťaťa!

Stará mama a aj starý otec si  často s vnúčatami pestujú pekný vzájomný vzťah, lebo im dávajú niečo, čo deťom veľakrát rodičia môžu poskytnúť len v obmedzenej miere: čas a nedelenú pozornosť. Väčší odstup k mnohým veciam a predovšetkým viac skúseností umožňujú niektorým starým mamám, aby boli pokojnejšie a vyrovnanejšie.

Okrem toho tvoria most do minulosti: „Stará mama, porozprávaj nám ešte raz, ako to bolo, keď mama rozbila okno susedom!“ Stará mama odpovedá i na otázky vlastného pôvodu vnúčat a na otázky rodinného príbehu. V konečnom dôsledku pripomína narodenie dieťaťa alebo vnúčaťa vždy kolobeh života a pominuteľnosť vlastného života.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: