VOJTOVÁ METÓDA: Deti pri nej plačú, ale netrpia

Petra Hladká | 21. Jan 2020
VOJTOVÁ METÓDA: Deti pri nej plačú, ale netrpia

Prečo je Vojtova metóda taká účinná? Pri akých problémoch môže pomôcť a prečo ju necvičiť podľa videí na internete?

Aj na tieto otázky odpovie Mgr. Edita Vlkovičová, fyzioterapeutka so špecializáciou na detskú rehabilitáciu, známa ako FyzioMama.

vojtová metóda

Čo to je Vojtova metóda a čo je jej podstatou?

Vojtova metóda je spôsob cvičenia s bábätkami, deťmi i dospelými. Pomocou presne určenej polohy, do ktorej dieťa uložíme a spúšťovej zóny (bodu) na tele, ktoré stimulujeme miernym tlakom,  vyvoláme reflexný pohyb celého tela, ktorým „oslovíme“ nervovú sústavu, a tým ovplyvníme aj pohybový (motorický) prejav dieťatka. 

Za týmto cvičením stojí český detský neurológ, profesor MUDr. Václav Vojta, ktorý počas života odišiel s rodinou do Nemecka. Jeho potomkovia pokračujú v otcových šľapajach... V čom je tajomstvo jeho metódy?

Profesor Vojta vytvoril nielen efektívny spôsob terapie, ale tiež veľmi prepracovaný diagnostický systém, ktorý vie veľmi skoro odhaliť motorické problémy u bábätka.

Vojtova metóda v podstate pracuje „len“ s tromi reflexnými modelmi (tri základné cviky) – reflexné otáčanie 1. a 2. fáza a reflexné plazenie. Paradoxne nimi vôbec netrénujeme otáčanie ani plazenie vpred.

Celá motorika dieťaťa je totiž geneticky naprogramovaná, teda všetky pohyby a schopnosti sa dieťatko neučí, ale aktivujú sa mu automaticky s postupným dozrievaním nervovej sústavy. Ak je však tento proces zablokovaný, obmedzený, prerušený, Vojtova metóda – práve vďaka reflexným modelom – pomôže aktivovať svalové reťazce presne tak, akoby boli aktivované prirodzene. A tým postupne odstraňuje blokády, obmedzenia, a doslova bombarduje nervovú sústavu.

Vojtova metóda - rehabilitácia
Prečítajte si tiež:

Vojtova metóda - rehabilitácia

Ako je to možné, že pár cvikov  Vojtovej metódy má taký efekt?

Je to jednoduché... Každá jedna nová schopnosť dieťatka je prípravou na ďalšiu. A celá motorika sa skladá z množstva drobných dielčích modelov. Pri Vojtovej metóde aktivujeme v jednom cviku niekoľko motorických modelov naraz. Preto má také širokospektrálne využitie. Laicky povedané, jedným cvikom cvičíme celé telo, nielen jednu časť. Napríklad pri jednom cviku aktivujeme čiastkové modely pohybu, ktoré bude dieťatko potrebovať napríklad v 6. mesiaci alebo v 3. roku, aj keď ma reálne 3 mesiace. Všetky motorické modely či už prirodzene v motorickom vývoji (alebo aj pri cvičení Vojtovej metódy) smerujú k jednému cieľu, a tým je pohyb vpred po dvoch končatinách, teda k samostatnej chôdzi. 

Komu je Vojtova metóda určená?

Väčšinou ide o neurologických pacientov, kde bola nervová sústava nejakým spôsobom poškodená. U detských pacientov sa najviac skloňuje pri centrálnych tonusových alebo koordinačných poruchách, pri prejavoch zvýšeného alebo zníženého svalového napätia (tonusu) pri oneskorení motorického vývoja všeobecne alebo pri výrazných odchýlkach od ideálneho pohybového prejavu dieťatka. 

vojtová metóda

Prečo sú predčasne narodené deti častými adeptami na cvičenie vojtovej metódy?

Vojtova metóda sa využíva aj pri predčasne narodených deťoch, veľakrát aj preventívne, práve kvôli nedozretiu nervovej sústavy, kde nikto nevie predpokladať, či a ktorý motorický model môže chýbať v procese dozrievania mozgu.

Často je využívaná aj ako podporná terapia pri ortopedických odchýlkach. Napríklad pri skrátení kývača krku alebo pri polohových deformitách nožičiek, po zlomenine kľúčnej kosti. U posledného spomínaného, pokiaľ ide o čisto ortopedickú odchýlku, je reálne možné, že riešime svalový systém – aby sa narovnal krk či nožičky, ale pritom stimulujeme „zdravú“ nervovú sústavu. A vtedy to môže dieťa posunúť vpred v motorike o niečo rýchlejšie. 

Môže preventívne precvičovanie Vojtovou metódou urýchliť vývoj dieťatka? 

V podstate áno, no nie je to pravidlo. Nervová sústava je plastická a u každého sa môže rovnaké funkčné poškodenie prejaviť úplne inak, a teda aj inak zareaguje na terapiu. Preto niektoré deti cvičia pár týždňov, iné mesiace až roky. Frekvencia sa mení podľa veku. Napr. novorodenec by mal cvičiť reflexne 4-krát denne po 5 minút, staršie deti 3-krát denne 15 minút.

Rodič teda musí aktívne spolupracovať a cvičiť s dieťaťom pravidelne doma. 

Mnohé mamičky Vojtovú metódu odmietajú, lebo pri nej deti plačú...

Pri stimulácii jednotlivých spúšťových zón je dieťatko držané v predpísanej polohe a zároveň robí reflexne isté pohyby, ktoré nedokáže zastaviť... A toto je dôvod, prečo deti zvyčajne pri terapii plačú. V žiadnom prípade by však Vojtova metóda nemala byť spájaná s bolesťou. Práve naopak, ak by sme do zón veľmi tlačili, dieťa by reagovalo na bolesť a reflexný model by sa nespustil alebo by prešiel do únikových mechanizmov, ktoré môžu stav, naopak, zhoršiť.

Preto je dôležité, aby rodič cvičil pod vedením terapeuta, aby bolo dieťa aj spôsob cvičenia s ním kontrolované v pravidelných intervaloch. 

Cviky Vojtovej metódy možno nájsť aj na internete. Môže cvičenie podľa takýchto videí urýchliť vývoj dieťatka?  

Je absolútne nevhodné cvičiť Vojtovu metódu podľa videí na internete. Každé dieťa je iné, na každé môže fungovať iná spúšťová zóna (na tele sú ich desiatky), tiež reakčný čas a citlivosť je u každého jedinca iná.  Ďalej ide aj o spomínané únikové mechanizmy, ktoré musí vedieť terapeut (teda aj rodič) zrušiť, aby bola terapia efektívna. 

Na koho sa obrátiť, ak máme pocit, že s vývojom nášho bábätka nie je všetko v poriadku? 

Vojtovu metódu indikuje najčastejšie neurológ alebo rehabilitačný lekár. Momentálna legislatíva fyzioterapeutom oficiálne neumožňuje indikovať hocijakú terapiu, preto ju vykonávame len na základe odporúčania lekára.

Ak aj k nám do nášho poradenského a pohybového centra FyzioMama príde rodič s dieťatkom, u ktorého by bolo vhodné začať terapiu, najskôr ich vedieme cestou správnej manipulácie a handlingu s dieťatkom a až po potvrdení od lekára aplikujeme i terapiu. V praxi sa nám osvedčuje kombinácia metodík – nie som zástanca len jednej špecifickej terapie – a pracujeme s každým dieťatkom rôzne podľa stavu, veku a indikácie.

Využívame nielen Vojtovu metódu ale aj Bobath koncept, Handl koncept, DNS metódu, ACT koncept, baby masáže, kraniosakrálnu terapiu, baby gymnastiku a iné. Každý z mojich kolegov fyzioterapeutov má svoj spôsob terapie. Všetci však máme rovnaký cieľ, a tým je zlepšenie stavu dieťatka a jeho plynulé napredovanie.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: