Bobathova metóda - rehabilitácia

MUDr. Monika Antošová | 12. máj 2020
rehabilitácia, Bobath, bobathova metóda, rehabilitacia, bobathova metoda poškodenie mozgu, centrálna tonusová porucha

Bobathova metóda je nielen spôsob rehabilitácie ale aj spôsob určitého celkového prístupu k dieťaťu s poruchou motorického vývoja.

Spočíva v poznaní, že pri zmenenom svalovom napätí sval nie je schopný urobiť normálny pohyb.

Cieľom je predovšetkým dosiahnuť relaxáciu svalového napätia pomocou polohových a pohybových reflexov, ktorými sa telo, alebo časť tela dostáva do polohy opačnej ako je nesprávna. Týmto sa dieťa odučí nesprávny pohyb a učí správny. Tento spôsob sa používa pri všetkých denných  aktivitách napríklad aj pri písaní, kreslení, rozprávaní, jedení.

Čo je základom Bobathovej metódy

Základom celej Bobathovej metódy je poznanie svalového napätia a stanovenie jeho zmeny. Ak dieťa má zmenené svalové napätia či v zmysle zníženého napätia lebo zvýšeného napätia, následkom je vždy nesprávny pohyb. Ak dieťa opakovane vykonáva tento nesprávny pohyb, zafixuje si ho. Preto je dôležité upraviť svalové napätie a nacvičiť správny pohyb.

Dieťa, ktoré má správne svalové napätie je aktívne, spontánne dobre pohyblivé, učí sa bez problémov novým pohybom a zručnostiam. Dieťa so zmeneným svalovým napätím vynakladá na nesprávny pohyb oveľa vyššiu námahu, rýchlo sa unaví, nezískava nové zručnosti tak ľahko a správne ako dieťa s normálnym svalovým napätím.

Kto vedie cvičenie

Cvičenie vedie skúsený fyzioterapeut. Doma samozrejme cvičia rodičia. Bobathova metóda je nielen rehabilitácia, ale je to celodenná starostlivosť alebo celodenný prístup k dieťaťu. Rodičia sa naučia ako zdvíhať dieťa, ako ho nosiť, polohovať. Dôležitý je pozitívny a motivačný prístup k dieťaťu.

Čo je cieľom Bobathovej metódy

Cieľom je uvoľniť svalstvo a pomocou určitých postupov  naučiť správny pohyb. Vždy je potrebné zabrániť vzniku deformáciám kosti, kĺbov, ktoré hrozia napríklad pri nesprávnom používaní skráteného svalu, alebo nepoužívaní svalu. Sval, ktorý má znížené alebo zvýšené napätie sa mení, dochádza k zmene jeho funkcie, ktorá ovplyvňuje aj kostru.

Podstata Bobathovej metody

Základom je dôkladne vyšetrenie dieťaťa neurológom, rehabilitačným lekárom, stanovenie poruchy, zistenie svalového napätia, stanovenie postupov. Tak ako pri každej rehabilitácii je nutné pravidelné cvičenie a dobrá spolupráca fyzioterapueta a rodiča.

Pre dobrý účinok metódy by mali byť splnené nasledujúce predpoklady:

  • Dieťa musí byť schopné porozumieť terapeutovi- jeho dotykom, stimulom, poprípade aj reči. Len za predpokladu dobre fungujúceho dialógu medzi dieťaťom a terapeutom, môžeme očakávať dobrý výsledok.
  • Dieťa pri tejto metóde učíme samostatnosti v pohybe ale aj k samostatnému rozhodovaniu a samostatnej starostlivosti, čo sa týka denného režimu- umývanie, jedenie, pri hre, pri písaní.
  • Je rozdiel v prístupe podľa veku dieťaťa. U malého dieťaťa ovplyvňujeme spontánne pohyby,  staršie dieťa učíme ovládať pohyby a správanie vôľou.
  • Bobathova metóda sa netýka len fyzioterapeuta ale aj napríklad ergotrapeuta (učí dieťa správnym postojom, držaniu tela v rôznych situáciách), stará sa o jemnú motoriku, logopéd- pooužívaním tejto metódy nacvičuje  správne dýchanie, správnu artikuláciu, hlasový vývin. Je tu potrebná koordinácia rôznych odborov a odborníkov, ktorí poznajú Bobathove liečebné postupy.
  • Prístup k dieťaťu je vždy individuálny, zameraný na konkrétne dieťa a na jeho konkrétne potreby.
  • Bobathova metóda je 24 hodinová liečba. Zúčastňujú sa jej všetci, ktorí sa starajú o dieťa. Cieľom je znížiť prejavy nesprávnych návykov (či už v pohybe alebo v dennom režime) a nácvik správnych návykov, správneho používania svalov.
Vojtova metóda - rehabilitácia
Prečítajte si tiež:

Vojtova metóda - rehabilitácia

Pre ktoré deti je vhodná Bobathova metóda

Metóda je vhodná pre predčasne narodené detí a pre všetky deti, u ktorých došlo k poškodeniu mozgu pred narodením alebo v krátko po pôrode,  pre deti s detskou mozgovou obrnou.

Aké postupy sa používajú

Najdôležitejší je tzv. handling. Do handlingu patrí napríklad zdvíhanie dieťaťa z postieľky, jeho ukladanie do postieľky, kočíka alebo sedačky, manipulácia pri obliekaní, vyzliekaní, pri kŕmení, hre, pri prebaľovaní, kúpaní. Pri všetkých týchto aktivitách sa dbá na správnu manipuláciu.

Vždy sa dbá na správnu polohu. Práve v tomto sa vyžaduje veľká dôslednosť nielen fyzioterapueta ale aj rodiča. Pri Vojtovej metóde sa cvičí 3-4x denne. Pri tejto metóde sa postupy prevádzajú mnohokrát denne, pri každom pohybe, pri každej manipulácii sa majú dodržiavať správne postupy, aby sa dosiahla správna koordinácia pohybov.

Vždy na začiatku je potrebné dôkladné vyšetrenie dieťaťa, na základe ktorého sa určia liečebné postupy.

Rehabilitačné pomôcky

Pri tejto metóde sa využívajú rôzne pomôcky, napríklad lopta, valec, lavička, špeciálne sedačky, stojany na udržanie polohy v stoji, špeciálne topánky, vložky, rôzne ortézy na horné a dolné končatiny. Aj tu sa využíva aktívny pohyb dieťaťa a pomôcky sa používajú v obmedzenej miere, tak aby si dieťa nezvyklo na veľkú podporu. To znamená, vždy len toľko, koľko je nevyhnutné. Používajú sa len vtedy, ak dieťa nie je schopné samo vytvoriť správnu funkciu a je potrebné ho to v úvode naučiť za použitia pomôcky.

Dôležité

Veľmi dôležitá je pravidelnosť, motivácia dieťaťa a koordinovaná spolupráca viacerých odborníkov a rodičov.