Tretina detí má problémy so spánkom: Pomôže vyšetrenie v spánkovom laboratóriu?

Dagmar Baluchová | 16. Apr 2020
problémy so spánkom

Spánkové poruchy môžu odhaliť epilepsiu i choroby srdca.

Na Slovensku máme viacero spánkových laboratórií, no iba jedno je pre deti – Detské spánkové laboratórium Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin.

S akými diagnózami sa v ňom stretávajú najčastejšie a ako môžu ovplyvniť zdravie  i prospech detí v škole?

Na naše otázky odpovedali MUDr. Peter Ďurdík, PhD. a MUDr. Anna Šujanská.                                        

V súčasnosti má čoraz viac dospelých poruchy spánku. Málokto však tuší, že na Slovensku máme v tomto smere pomoc aj pre deti. Môžete nám priblížiť, ako vzniklo toto centrum?

Detské spánkové laboratórium Kliniky detí a dorastu Univerzitnej nemocnice Martin je od roku 2010 jediné akreditované pracovisko Slovenskou spoločnosťou spánkovej medicíny Slovenskej lekárskej spoločnosti a v rámci celého Slovenska zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu detí s poruchami spánku od narodenia po dovŕšených 19 rokov. Pracovisko disponuje skríningovými vyšetrovacími možnosťami, dvoma kompletne vybavenými lôžkami pre denné aj nočné videopolysomnografické vyšetrenie a jednou mobilnou videopolysomnografickou jednotkou, ktorá umožňuje realizáciu vyšetrenia spánku aj priamo na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Ročne zrealizujeme takmer 250 ambulantných a 200 celonočných videopolysomnografických vyšetrení. 

Aké poruchy spánku sa objavujú u detí najčastejšie? Je to námesačnosť, nočné desy alebo...?

Celková prevalencia porúch spánku a bdenia sa v detskej populácii udáva okolo 20 – 30 %, čo predstavuje takmer jednu tretinu všetkých detí. Výskyt spánkových porúch sa mení i v závislosti od veku. Najčastejšie sa stretávame so spánkovými poruchami dýchania, najmä chrápaním a s tým spojeným obštrukčným spánkovým apnoe, nespavosťou – insomnia, parasomnie (námesačnosť, nočné mory, nočné desy). 

Spánok
Prečítajte si tiež:

Spánok

Kedysi sme apnoe vnímali viac ako problém dospelých. To už neplatí. Ako sa prejavuje u detí?

Chrápanie a obštrukčné spánkové apnoe je charakterizované zúžením v oblasti horných dýchacích ciest, ktoré vedie k narušeniu normálneho dýchania počas spánku a k typickým príznakom počas dňa – dieťa je hyperaktívne, trpí poruchou pozornosti, správania a v súvislosti s tým sa mu zhoršuje aj školský prospech. To si však rodičia iba málokedy spoja s nekvalitným spánkom. 

Zástavy dýchania v detskom veku nie sú až také časté, skôr sa poruchy prejavujú plytkým dýchaním, ktoré si rodič len ťažko všimne. U detí je najčastejšou príčinou apnoe zväčšenie nosných a krčných mandlí, s čím súvisí aj terapia – odstránenie nosných mandlí a súčasné zmenšenie alebo odstránenie krčných mandlí. K správnej indikácii je nevyhnutná realizácia celonočného videopolysomnografického vyšetrenia. Centrálne apnoické udalosti sa vyskytujú hlavne v novorodeneckom a dojčenskom období a veľmi úzko súvisia s tzv. ALTE – udalosť zjavne ohrozujúca život. 

Malé deti však často ťažko zaspávajú, alebo sa prebudia  a nemôžu zaspať. Čo s tým?

Insomnia (nespavosť), ktorá je charakterizovaná predĺženou latenciou zaspatia, poruchou kontinuity spánku, opakovanými epizódami prebudenia so sťaženým opätovným zaspávaním sa často vyskytuje hlavne u dojčiat a batoliat pri nesprávne naučených asociáciách (zlých predspánkových a spánkových návykoch). Veľkú skupinu porúch spánku v detskom veku predstavujú aj parasomnie, ktoré rozdeľujeme na NREM parasomnie (prebudenie so zmätenosťou, nočné desy, námesačnosť) a REM parasomnie (nočné mory). V diagnostike parasomnie je nevyhnutné pomocou celonočného videopolysomnografického vyšetrenia oddiferencovať hlavne nočnú epilepsiu.

Kedy by rodičia nemali váhať a mali by vyhľadať odborníkov?

Vzhľadom k závažnosti neliečených porúch spánku a bdenia v detskej populácii je úlohou obvodných pediatrov v rámci pravidelných prehliadok pýtať sa rodičov na to, aké typické denné i nočné príznaky majú ich deti. Ak sa objaví klinické podozrenie na poruchu spánku a bdenia, dieťa by malo podstúpiť komplexné vyšetrenie v špeciálnych detských spánkových centrách. 

Ako prebieha prvé vyšetrenie u vás? 

Prebieha ambulantne, objednávacie termíny sú 2 až 4 týždne, elektronicky i telefonicky. Potrebný je výmenný lístok od obvodného lekára alebo odosielajúceho špecialistu a zdravotná dokumentácia. Podľa vstupného ambulantného vyšetrenia a typu spánkovej poruchy sa dopĺňajú ďalšie špecializované vyšetrenia (napr. neurologické, otorinolaryngologické, imunoalergologické a iné). Zlatým štandardom je celonočné videopolysomnografické vyšetrenie v spánkovom laboratóriu, ktoré sa v súčasnosti považuje za jedinú objektívnu metódu na potvrdenie alebo vylúčenie porúch spánku a bdenia u detí. Čakacie doby na videopolysomnografické vyšetrenie sú aktuálne 1 mesiac. Počas vyšetrenia u detí do 6 rokov života alebo u ťažko chorých detí je možnosť prítomnosti rodiča počas celej noci. 

Práve na ťažko choré deti sa chcem opýtať. Je ťažké nadviazať s nimi spoluprácu?

Náš personál má bohaté skúsenosti s vyšetrovaním detí s DMO, autizmom, neuromuskulárnymi ochoreniami, ADHD ap. Samotné vyšetrenie prebieha formou hospitalizácie na Klinike detí a dorastu JLF UK a UNM a je plne hradené zdravotnou poisťovňou. Celý spánkový rituál dieťaťa sa snažíme čo najviac priblížiť podmienkam v jeho domácom prostredí.

Detský pacient má síce počas vyšetrenia na tele viaceré elektródy a káble, samotné vyšetrenie však vôbec nebolí a deti to spolu s naším personálom zvládajú veľmi dobre. A u mnohých detí práve videopolysomnografia odhalí poruchy dýchania, okysličovania tela, chrápanie, dokonca i poruchy srdca, abnormálne pohyby končatín, kvalitu spánku. Zistiť možno aj  abnormality v aktivite mozgu a ďalšie zmeny. Následné kontrolné vyšetrenia závisia od typu zistenej spánkovej poruchy.

Do akej miery vidíte vplyv nárastu porúch spánku u obéznych detí? O dnešnej detskej generácii sa hovorí, že sa menej hýbe a je viac závislá od moderných technológií.

Detskí obézni pacienti patria medzi vysoko rizikovú skupinu pre možný vznik závažných spánkových porúch dýchania. Obezita, ktorej percentuálne zastúpenie celosvetovo, ale i u nás v detskej populácii neustále narastá, nielen spôsobuje, ale i prehlbuje spánkové poruchy dýchania. Ich následkom je nekvalitný, prerušovaný spánok, poruchy ventilácie počas spánku, zmeny dýchacích plynov, ktoré následne vedú k poruchám regenerácie buniek, metabolizmu či srdcovo-cievnym ochoreniam už v skorom detskom veku.

Vzhľadom k závažnosti prítomných komorbidít u dieťaťa s obezitou, ako sú v neposlednom rade aj spánkového poruchy dýchania, by takéto dieťa malo byť komplexne vyšetrené a následne správne manažované v špecializovanom detskom spánkovom laboratóriu. Včasná diagnostika a terapia, kde z pohľadu spánkovej medicíny dominuje redukcia hmotnosti a neinvazívna ventilačná liečba, môžu veľmi významne ovplyvniť kvalitu života nielen dieťaťa, ale i celej rodiny. A na to by nemali rodičia zabúdať a nemali by podceňovať výživu dieťaťa i jeho hmotnosť.

Užívajú deti na poruchy spánku lieky, alebo sa napr. liečbou primárneho ochorenia automaticky zlepšuje aj ich spánok? 

Liečba porúch spánku a bdenia v detskom veku je komplexná, zahŕňa nefarmakologickú, farmakologickú, chirurgickú i ventilačnú liečbu. Jej výber závisí od typu spánkovej poruchy. Ak je nejaké primárne ochorenie zodpovedné za príčinu porúch spánku, veľmi dôležitá je práve jeho liečba, a tým sa zlepší aj samotná kvalita spánku (napr. liečba epilepsie, úrazov hlavy, porúch srdcovej činnosti a iné). Pokiaľ je ale primárnym ochorením spánková porucha, tak ju treba, samozrejme, liečiť.

Pri obštrukčnom spánkovom apnoe liečba závisí od dominantnej príčiny zúženia horných dýchacích ciest, často je to práve chirurgická liečba – odstránenie nosných a krčných mandlí, ktorá je kombinovaná s imunoalergickou liečbou, ortodontickou liečbou, redukciou hmotnosti, orofaryngeálnymi cvičeniami a v prípade potreby aj nočnou neinvazívnou ventiláciou. Dôležité je, že po uvedenej chirurgickej liečbe môžu poruchy dýchania pretrvávať v 30 % a u obéznych detí až v 60 – 70 %. Preto je nevyhnutná kombinovaná liečba, kontrolné vyšetrenie a sledovanie v detskom spánkovom laboratóriu. Ostatné poruchy dýchania si práve často vyžadujú neinvazívnu ventilačnú podporu počas spánku.

V sledovaní máme i detských pacientov s vrodenými poruchami dýchania, napr. Ondinina kliatba, ktorí si práve vyžadujú ventilačnú podporu.

Pri ďalších poruchách spánku, ako sú hlavne insomnie alebo parasomnie, liečba začína hlavne režimovými opatreniami – spánkovou hygienou. Princípom je postupná úprava spánkoch návykov. Iba pri ťažkom priebehu je podávaná farmakologická liečba. 

Na záver, čo by ste poradili rodičom v snahe zlepšiť spánkový režim u detí?

V detskom veku je práve nedostatočná spánková hygiena jednou z najčastejších príčin porúch spánku. Dôležité je hlavne zachovať pravidelnosť denného režimu a spánkových návykov dieťaťa, najmä posledné dve hodiny pred zaspatím, ktoré by mali mať približne rovnaký charakter, nemali by byť vyplnené televízorom, tabletom, počítačom, mobilom.

Deti sa odmalička rýchlo učia hlavne tým nesprávnym návykom pred spaním, povolenia alebo ústupky sa potom často stávajú potrebou. Dôležitá je aj strava dieťaťa, večera by mala byť minimálne 2 hodiny pred spaním, mala by byť ľahšie stráviteľná. Dostatočná denná fyzická aktivita dieťaťa veľmi pozitívne vplýva na spánok. Ak má nočné desy, treba sa ho snažiť upokojiť, nebudiť ho počas udalosti a ráno ho skôr pochváliť za pekný a pokojný spánok, ako sa dpýtať na zlé sny, teda pozitívny psychologický prístup.

Zmeny v spánkových návykoch však treba zavádzať pomaly a postupne s veľkou trpezlivosťou, väčšinou jednu zmenu v priebehu niekoľkých týždňov. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: