Školské „trampoty“: čo robiť, ak to medzi vaším dieťaťom a učiteľkou škrípe?

Redakcia | 14. Sep 2018
Školské „trampoty“: čo robiť, ak to medzi vaším dieťaťom a učiteľkou škrípe?

Čo robiť, ak horúca láska k učiteľke rýchlo vychladne? Čo podniknúť, ak je škola čoskoro „blbá“, učiteľka „hlúpa“ a dieťa opakuje: „Viac tam nepôjdem!“?

Problémy s učiteľkou by ste však nemali riešiť za školáka sami

Známy psychológ Jean Piaget tvrdí: „Ten, kto prezradí dieťaťu riešenie problému, okráda ho o jeho vlastné skúsenosti.“

Nepreberte hnev od dieťaťa a neprivlastňujte si ho. Nemusíte okamžite ani utekať do školy. Najskôr si dieťa vypočujte a pokúste sa chápať, aké pocity ho ovládajú.

Nasledujúce rady vám pomôžu podporovať dieťa pri tom, keď sa dostane do problematického vzťahu so svojou učiteľkou

Ak vaše dieťa cíti, že je k nemu jeho prvá učiteľka nespravodlivá, môžete spor a problémy zvládnuť nasledovne:

  • Vypočujte si sťažnosti dieťaťa a pátrajte po presných príčinách a okolnostiach konfliktu.
  • Ukážte, že chápete jeho pocity, aj keď s nimi možno nesúhlasíte.
  • Nedržte hneď stranu dieťaťu a vyhnite sa predčasnému prerieknutiu viny – napr. „To nebolo od tvojej učiteľky pekné“.
  • O pani učiteľke hovorte vždy s rešpektom, aby k nej dieťa nestratilo úctu.
  • Pri vhodnej príležitosti dieťaťu rozprávajte, čo sa vám na jeho učiteľke páči.
  • Pri vážnych ťažkostiach uskutočnite rozhovor v trojici – vy, dieťa a učiteľka. Takto možno vyriešiť mnohé problémy a nájsť vhodné kompromisy pre všetky zúčastnené strany.
  • Majte vždy na zreteli, že aj keď má dieťa problémy s učiteľkou, musí chodiť do školy. Chýbanie na vyučovaní problémy nevyrieši.
  • Udržiavajte kontakt s učiteľkou skôr, ako sa vyskytne problém. Zúčastňujte sa školského života do tej miery, ako vám to čas umožňuje. Tak sa dajú vyriešiť možné konflikty oveľa lepšie.
  • Pokojne pochváľte pani učiteľku vtedy, ak s deťmi urobila niečo pekné. Povedzte jej, čo sa vám na jej spôsobe vyučovania mimoriadne páči. 
Učiteľky a učitelia sú tiež len ľudia a majú svoje silné i slabé stránky. Ale v škole sú profesionálmi a vedia, čo robia. Jedno je však isté: Aj oni milujú „svoje“ deti a chcú im zo srdca pomáhať, aby bol ich štart v škole čo najúspešnejší.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: