Sexualita by nemala byť tabu - ako viesť rozhovor s deťmi?

Mgr. Eva Valentíny | 3. november 2022
Sexualita a tabu témy

Ako často sa rozprávate so svojimi deťmi? Tak naozaj a úprimne; dialógom, ktorý má istú hĺbku... Ako často sa s nimi rozprávate o intimite, dôvere, ich vlastnom tele? Ak veľmi málo alebo vôbec, niet sa čo čudovať. Generácia našich mám považovala takéto rozhovory za TABU.

Je na nás, aby sme sa nebáli otvoriť „Pandorinu skrinku“ a rozprávať sa s našimi deťmi o tom, čo ich trápi aj v tejto oblasti. 

Rozprávate sa s deťmi na TABU témy?

Na začiatku by som rada zdôraznila, že nepochádzam z rodiny, v ktorej by sa o sexualite, rozdielnosti pohlaví, postoji ku vlastnému telu či dokonca praobyčajnej menštruácii nejak zvlášť hovorilo. Čo som potrebovala či chcela vedieť sa ku mne nejakým kanálom dostalo; tým to haslo.

Z uvedeného dôvodu som sa pri vlastných deťoch do týchto tém príliš nehrnula. Ak mám byť celkom úprimná, prvý rozhovor s nimi mi naordinovala pani učiteľka. Vraj je už čas, lebo môjho syna už všeličo zaujíma... A tak som začala študovať a zistila som, že svet sa zmenil. Primárne v tom, že ak sa so svojimi deťmi nerozprávate vy, bude sa s nimi rozprávať niekto iný. A žiaľ, nielen rozprávať... 

Dnešné osemročné deti často videli veci, pred ktorými by ste si prižmúrili obe oči aj vy. Každé dieťa cíti potrebu s rodičom prebrať všetko, s čím sa v živote stretne (sexualitu nevynímajúc). Tieto rozhovory pre dieťa znamenajú dokonca až tak veľa, že ľudia, ktorí v živote zápasia so závislosťou od pornografie či pracujú v sexpriemysle tvrdia, že im pri dospievaní nenahraditeľne chýbal rozhovor s inou dospelou osobou.

Sexualita by nemala byť tabu

Niektorí ľudia sú presvedčení, že sexualita je prevažne súkromná pudová záležitosť. Ako rodičovi by vám však nemalo záležať len na neskoršom výbere vhodnej antikoncepcie či prevencii pred sexuálnymi chorobami. Sexuálna výchova sprevádza osobu celým životom. Rodič by mal teda citlivo a vhodne sprevádzať dieťa aj v tejto oblasti. Vyžaduje si dospelých, ktorí trpezlivo načúvajú deťom a mladým ľuďom. Priznajme si však, že je ťažké zodpovedať detské otázky tak,  aby sme im nepovedali všetko naraz. Je treba voliť správny slovník a správny čas. V atmosfére vzájomnej citovej náklonnosti povedať to, z čoho sa možno potom budú obe strany chvíľku červenať. 

Sexualita a tabu témy

Rozhovor s deťmi na tému sexuality a ich vlastného tela by mal byť predovšetkým:

Úprimný a otvorený

Ak taký nebudete, každé dieťa vás prekukne. Buď sa s vami nebude otvorene rozprávať alebo rozhovor celkom odmietne. Ak sa cítite neisto či trápne, pokojne to pred deťmi priznajte. Deti pocítia úľavu, pretože sa pravdepodobne cítia veľmi podobne. Môžete priznať aj to, že aj keď sa s vami o týchto témach v detstve nikto nerozprával, im to chcete uľahčiť. Deti tak pocítia, že ste tu pre ne kedykoľvek, keď budú mať potrebu opýtať sa na niečo dôverné.

Rešpektujúci voči všetkým emóciám, ktoré dieťa v tejto oblasti cíti

Ako sprevádzajúci svetom ľudskej sexuality a dospievania detí by ste si mali uvedomiť, že neexistujú žiadne správne a nesprávne emócie, ale len primerané alebo neprimerané emócie ako odpoveď na podnety, ktoré ich vyvolali. Preto žiadnu emóciu nemožno súdiť alebo trestať, potláčať alebo odmietať; každú emóciu, bez ohľadu na vek osoby, ktorá ju prežíva,  treba prijať a empaticky precítiť. 

Vekovo primeraný

O tom, že treba hovoriť úprimne, ale nie ihneď o všetkom, už viete. Literatúry v tejto oblasti odstupňovanej podľa veku je dnes neúrekom. Špeciálne viem odporučiť knižku Láske sa treba učiť (Ezio Aceti a Stefania Caglianiová), ktorá je rozdelená do dvoch vekových úrovní. Kniha vám pomôže tému začať. Po prečítaní kapitoly si však vždy nechajte dostatok času na doplňujúce otázky. Tínedžeri, ktorých sa pýtali, kedy je vhodné začať sa s rodičmi rozprávať o sexe, však tvrdia jedno: „Neodkladajte tento rozhovor na obdobie, keď vaše deti vedia viac ako vy sami. Je to vtedy pre obe strany veľmi trápne“.  Asi niet, čo dodať.

Rozdiely medzi pohlaviami - sexualita

Deti si ich uvedomujú už vtedy, keď sa prvýkrát začnú hrať na lekára a sestričku (teda asi vo veku od 3 do 5 rokov). V tomto veku je dôležité hlbšie poznať rozdiely medzi pohlaviami a naučiť sa správne pomenovávať intímne oblasti. Sexuológovia veľmi odporúčajú pomenovania penis a vagína. Mne osobne sa pred deťmi naozaj ťažko derú z úst. Ak ste na tom rovnako, buďte radšej autentický ako lexikálne správny. 

Vo veku od 4 do 6 rokov by ste už naozaj mali prestať hovoriť o bocianoch a bez hanby vysvetľovať anatómiu ľudského tela. Informáciu o spermii a vajíčku pravdepodobne vezmú rovnako normálne ako to, že krava dáva mlieko a Zem sa točí okolo Slnka. V zásade by ste im ale mali tieto záležitosti ozrejmovať vtedy, keď sa o ne zaujímajú. Po tomto období máte zhruba 5 rokov na to, aby ste ozrejmili vašim deťom všetko, čo z hľadiska sexuálnej výchovy považujete za vhodné v sexuálnych témach.

Ak si túto „rodičovskú“ povinnosť nesplníte do 12 rokov, riskujete, že ich sexuálny život  začne oveľa skôr, ako ste mali v pláne. No a v takých situáciách toho už doma naozaj veľa nenarozprávate...

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: