Očakávajte od detí to najlepšie!

redakcia | 30. Jan 2018
Očakávajte od detí to najlepšie!

"Zvládneš to", alebo "Na to nemáš". Ktoré z týchto spojení používate pri deťoch? To, ako im vy sami dôverujete a čo od nich (ne)očakávate, má veľký vplyv na to, ako budú (ne)úspešné.

Do akej miery sú naše presvedčenia o vlastných deťoch napĺňajúcimi sa „proroctvami“, ktoré ich ovplyvňujú? V roku 1965 sa psychológovia Robert Rosenthal a Lenore Jacobsonová zamýšľali nad tým, ako môžu očakávania učiteľov – bez ohľadu na skutočný talent či danosti – žiakom pomáhať, alebo ich, naopak, brzdiť v rozvoji. Vymysleli si preto jednoduchý experiment.

Školský experiment potvrdil: pozitívne očakávania deti motivujú

V šiestich ročníkoch základnej školy v San Franciscu dali na konci školského roka deťom inteligenčný test. Ich učiteľom povedali, že test identifikuje deti, ktoré sa v blízkej budúcnosti výrazne akademicky zlepšia. V skutočnosti boli mená „sľubných detí“ vybrané náhodne, a jediný rozdiel medzi vybranými a nevybranými deťmi bol v očakávaniach učiteľov.

školské výsledky

Keď ku koncu nasledujúceho školského roka výskumníci opäť otestovali všetkých šesť ročníkov, výsledky prekvapili ešte aj ich samých.

U detí, od ktorých učitelia očakávali intelektuálny pokrok, namerali vyššie IQ než u detí, od ktorých učitelia pokrok neočakávali. Najdramatickejšie sa nárast IQ prejavil u najmladších detí, v prvom a druhom ročníku, kde IQ oproti kontrolnej skupine narástlo v priemere o 15 (prváci) a 10 (druháci) bodov.

„U detí, od ktorých učitelia očakávali intelektuálny pokrok, namerali vyššie IQ než u detí, od ktorých učitelia pokrok neočakávali.“

Dôverujte svojim deťom

Vidíme, ako málo stačilo na to, aby sa deťom začalo viac dariť v škole – nič viac a nič menej ako zmena v očakávaniach ich učiteľov.

Aj ako rodičia máme o svojich deťoch množstvo očakávaní a predstáv. Janka je plachá, Peťko je introvert, Alex je šikovný v športe, ale génius z neho nebude. Možno by stálo za to zamyslieť sa, ako tieto vlastnosti sami posilňujeme, alebo dokonca vytvárame tým, čo si o deťoch myslíme a ako sa k nim správame.

Zdroj: Rosenthal, R., & Jacobson, L. (1968). Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils' intellectual development. Holt, Rinehart & Winston.
ODMENY: TIPY na bodovací systém
Prečítajte si tiež:

ODMENY: TIPY na bodovací systém

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: