Láskou a pozornosťou k vyššiemu IQ detí

Michaela Klamová | 4. december 2023
Láskou a pozornosťou k vyššiemu IQ detí

Podnetné prostredie a emocionálna podpora je základom pre vývoj mozgu u detí.

 Výskumníci v Spojených štátoch a Nemecku nadviazali na minulú štúdiu (ext. zdroj štúdia) z Rumunska, aby po prvý raz ukázali, ako môže výchova dieťaťa v priebehu rokov ovplyvniť výkon ich mozgu.

 Skúsenosti a zážitky z detstva ovplyvňujú IQ

V roku 2000 odštartovala známa bukureštská štúdia, ktorá sledovala kognitívny vývin opustených detí v Rumunsku. Porovnávaním ich kognitívnych schopností sa zistilo, že deti vyrastajúce v ústave mali vo veku 18 rokov nižšie IQ ako deti vyrastajúce v pestúnskej starostlivosti. Na túto štúdiu nadviazali výskumníci z Nemecka a Spojených štátov a našli vzťah medzi mozgovými vlnami a výškou IQ. Dokazujú tak, že skúsenosti a zážitky raného detstva dlhodobo ovplyvňujú kognitívny vývoj. 

Emocionálna podpora a vyššie IQ

Pokojová mozgová aktivita dieťaťa do veku približne 10 rokov sa vyznačuje menším počtom nízkofrekvenčných alebo pomalých mozgových vĺn, a vyšším počtom vysokofrekvenčných alebo rýchlych mozgových vĺn. Pomalé vlny bývajú spájané s prerezávaním nepotrebných nervových spojení, vďaka čomu je mozog efektívnejší. Ak sa však vyskytuje pričasto, môže to byť pre mozog škodlivé. Takéto ovplyvnenie neurokognitívneho vývoja môže spôsobiť práve nedostatočná emocionálna podpora a slabá kognitívna stimulácia, ktorú deti v detských domovoch zažívajú. Osemnásťročné deti z bukureštskej štúdie, ktoré mali nižšie IQ, mali ako batoľatá viac pomalých mozgových vĺn. 

Predchádzajúce štúdie tiež zistili, že pomalšie mozgové vlny sú obzvlášť citlivé na environmentálne faktory, ako je chudoba alebo sociokultúrne nevýhody. Tento výskum je však prvým, ktorý spája pomalé mozgové vlny v detstve s dlhodobými kognitívnymi vplyvmi v ranej dospelosti.

Jedného dňa vďaka nim možno budeme schopní včas identifikovať deti so zvýšeným rizikom zlého kognitívneho vývoja a včasnou intervenciou pomôcť predísť poruchám učenia. 

Zdroj: www.sciencealert.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: