Nemôžeme tolerovať agresivitu: Zľahčovanie problémov dieťaťa sa môže skončiť tragédiou

Redakcia | 27. november 2023
Nemôžeme tolerovať agresivitu: Zľahčovanie problémov dieťaťa sa môže skončiť tragédiou

Tragédia, ktorá sa udiala pred pár dňami na škole v Parchovanoch šokovala spoločnosť. Ako je možné, že 15 ročnému chlapcovi v krízovom momente nikto nedokázal pomôcť? Ako je možné, že sa udalosť stala na pôde školy, ktorá by mala byť bezpečným miestom pre deti?

Okolnosti tejto tragédie sa vyšetrujú a závery budú známe po skončení vyšetrovania. Opäť a ešte nástojčivejšie sa objavuje problém šikany, ktorá je veľmi komplexným problémom a ak sa zamietne pod koberec už pri prvých náznakoch, môže mať takéto zdrvujúce následky.

Spoločenská tolerancia agresivity

Prečo tolerujeme agresivitu, nielen fyzickú, ktorá je viditeľná, ale najmä psychickú tichú šikanu, s ktorou sa nielen deti ťažko vyrovnávajú?

Netolerujeme aj my dospelí agresívne „frajerské“ správanie na pracovisku, v politike, v spoločnosti ako takej? Sme schopní a dostatočne sebavedomí na to, aby sme na takéto správanie poukázali a povedali  - toto nie? Nezamieňame si dravosť, o ktorej sa dnes hovorí skôr v pozitívnom zmysle s agresivitou a manipulatívnym správaním? Keď sa poprední politici, podnikatelia a mecenáši správajú neprimerane a za hranicou slušnosti, dokážeme ich správanie zastaviť tým, že ho minimálne nebudeme tolerovať? 

Sami sme často ticho, keď sa ho dopúšťa náš nadriadený, sme ticho, keď sa deje v politike, mlčíme, keď vieme, že sa aj nám môže stať zle, ak otvoríme ústa, keď ukážeme prstom. Kde potom majú nájsť silu a odvahu deti?

Nemôžeme sa tváriť, že sa nič nedeje. Škola sa nemôže tváriť, že sa nič nedeje

Každá škola má povinnosť zabezpečiť bezpečnosť dieťaťa na škole a nie zľahčovať alebo ignorovať problém. Každá škola má vypracované smernice, podľa ktorých by mala postupovať v prípade šikany a rodič by mal tieto smernice poznať a trvať na ich dodržaní. Nie je možné, aby sa rodič s problémom stiahol, lebo zasahuje "vyššia moc", má strach, aby jeho dieťaťu nebolo ublížené ešte viac.  

Nemôžeme tolerovať agresivitu: Zľahčovanie problémov dieťaťa sa môže skončiť tragédiou

Ako rozpoznať, že je dieťa šikanované:

  • Zmeny v správaní: Ako dobre poznáte svoje dieťa? Máte oči a uši otvorené, aby ste postrehli, že sa niečo deje? Nie každá obeť šikany je schopná o tom, čo sa deje, hovoriť. Cíti vinu a hanbu. Všímajte si výrazné zmeny v správaní svojho dieťaťa, ako sú náhle zmeny nálady, úzkosť, depresia alebo odmietanie ísť do školy, môže to byť signál problému.
  • Fyzické príznaky: Modriny, roztrhané oblečenie alebo iné fyzické stopy môžu byť dôkazom fyzickej šikany. Dieťa môže odmietať fyzickú aktivitu, schováva svoje telo.
  • Sociálna izolácia: Šikanované deti často začnú strácať záujem o sociálny život a môžu sa izolovať od vrstovníkov. Nemajú záujem o školské a mimoškolské aktivity, nekontaktujú sa so spolužiakmi a kamarátmi. Vyhýbajú sa spoločnosti. 
  • Zhoršenie  akademických výsledkov: Prílišný tlak a stres spojený so šikanovaním môžu viesť k zhoršeniu známok s straty záujmu o školu.
  • Zmeny v stravovaní: Niektoré deti môžu reagovať na šikanu zmenou svojich stravovacích návykov, buď stratou chuti do jedla alebo prejedaním. Manipulácia s jedlom je príznakom stresu.

Ako komunikovať s dieťaťom o šikane:

Uistite sa, že máte so svojim dieťaťom otvorený a dôveryhodný vzťah, kde sa môže podeliť o svoje pocity bez obáv. Namiesto všeobecných otázok sa pýtajte na konkrétne situácie. Napríklad: "Môžeš mi povedať o to, čo sa stalo v škole, čo ťa trápi?" Ak dieťa začne hovoriť o šikane, počúvajte pozorne, dieťa potrebuje vedieť, že mu rozumiete a že mu veríte. Situáciou začnite riešiť so školou. 

Čo môžete ako rodič urobiť:

  1. Konzultujte problémy so školou: Spolupracujte so školou a odborníkmi na riešení tejto situácie. Sledujte vývoj situácie a ak sa nezlepší, oslovte ďalšie orgány a inštitúcie. 
  2. Podporujte dieťa: Poskytnite dieťaťu ochranu a podporu, povzbudzujte ho, aby hovorilo o svojich pocitoch a situácii. Môžete sa obrátiť aj na psychológa. 
  3. Učte sociálne zručnosti: Pomáhajte dieťaťu rozvíjať sociálne zručnosti a stratégie, ako sa vyrovnať s konfliktnými situáciami. 
  4. Nepodceňujte problém: Šikana môže mať dlhodobé dôsledky na duševné zdravie. Nezabúdajte, že to je vážny problém a vyžaduje si náležitú pozornosť.

Nemôžeme zostať ticho, hluchí a slepí voči tomu, čo sa deje nášmu dieťaťu, lebo neskôr môže byť príliš neskoro. 

Téme šikany a kyberšikany sa venujeme v našich podcastoch v KLUBE MAMA a ja. Nájdite si čas a nahliadnite na túto problematiku očami odborníka. Podcasty môžete počúvať/sledovať TU

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: