Diskutujte s deťmi aj o filozofických témach

Michaela Klamová | 17. apríl 2023
Diskutujte s deťmi aj o filozofických témach

„Malo by sa darovať zdravé srdce niekomu, kto sa o seba nestará?“, „Je v poriadku obmedzovať niekoho na slobode?“ Zaujímajte sa o názor detí, naučia sa argumentovať.

S predmetmi typu filozofia sa zväčša stretávame až v neskoršom veku, ak vôbec. Podľa odborníkov zo Spojeného kráľovstva však môže mať na deti neuveriteľný dopad (ext. zdroj štúdia).

Filozofia aj pre najmenších

Ako testovacie subjekty si vybrali asi 3 000 detí vo veku 4 až 5 rokov, ktoré sa zúčastnili série lekcií venovaných diskusiám o filozofických konceptoch (ext. zdroj wiki), kde sa učili napríklad aj o uvažovaní a povahe reality. Zahŕňali aj dialógy a otázky zamerané na filozofické otázky a skúmanie pojmov ako pravda, spravodlivosť, poznanie, priateľstvo či spravodlivosť.

Detí sa pýtali aj otázky typu: „Malo by sa darovať zdravé srdce niekomu, kto sa o seba nestará?“, „Je v poriadku obmedzovať niekoho na slobode?“ či „Môžu ľudia nosiť náboženské symboly v práci?“ 

Diskutujte s deťmi 

Cieľom filozofických lekcií bolo rozvíjať u detí sebadôveru klásť otázky, vytvárať argumenty a dokázať viesť vzájomnú diskusiu. Prekvapivé však bolo, ako tieto lekcie ovplyvnili deti aj v iných oblastiach.

Deti, ktoré sa filozofických lekcií zúčastnili, sa zlepšili v matematike, čítaní a písaní. Oproti svojim rovesníkom, ktorí lekcie neabsolvovali, boli vo svojich schopnostiach popredu približne o dva mesiace. Najväčší nárast vo svojich schopnostiach mali najmä znevýhodnené deti, ktoré boli popredu o tri až štyri mesiace. Lekcie hodnotili pozitívne aj učitelia.

Podľa nich poskytli žiakom príležitosť rozvíjať kultúru počúvania, myslenia, rozprávania a používania logických argumentov. V neposlednom rade bolo priaznivý vplyv cítiť aj na sebadôvere, trpezlivosti a sebaúcte detí.

Zdroj: www.sciencealert.com

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: