Čo vám o dieťati povie jeho kresba?

Redakcia | 15. Sep 2017
Čo vám o dieťati povie jeho kresba?

Detské kresby nám dokážu veľa povedať o tom, čo naše deti prežívajú, čo ich teší, alebo naopak, z čoho sú smutné.

Aby ruka v škole poslúchala

Kresbami často vyjadrujú to, čo nedokážu povedať slovami, a preto by sme mali venovať každému výtvoru našej ratolesti patričnú pozornosť.

Približne vo veku piatich rokov už dieťa dokáže nakresliť tzv. obsahovú kresbu, čo znamená, že je schopné konkrétnu úlohu výtvarne zachytiť alebo dokáže ešte pred začatím kreslenia opísať to, čo sa chystá dať na papier.

Prečítajte si: Čo vám odhalí detská kresba?

Čo môže, ale nemusí znamenať detská kresba?

  • Dieťa kreslí osoby také veľké, aký význam im pripisuje.
  • Nápadne veľká osoba môže znamenať dôležitosť alebo i strach a žiarlivosť.
  • Deti, ktorým je dožičená prílišná pozornosť, kreslia seba ako najväčšiu postavu.
  • Ak sa dieťa kreslí ako najmenšie, môže to byť dôsledkom toho, že sa cíti izolované alebo odmietané.
  • Ak na obrázku nakreslí ideálnu situáciu, napr. rodinu, nemusí ísť vždy o skutočnosť, môže to byť aj jeho želaním.
  • Ak je mama na obrázku väčšia ako otec, znamená to jej dominantné postavenie v rodine.
  • Ak si dieťa s niekým nerozumie alebo s ním nedokáže komunikovať, v kresbe mu vynechá ústa alebo uši.
  • Ak je nejaká osoba podrobne zobrazená, u dieťaťa je obľúbená alebo predstavuje pre neho autoritu.

10 spôsobov, ako naučíte dieťa kreativite

Venujte kresbe dieťaťa dostatočnú pozornosť

Nezabúdajme po každej kresbe na rozhovor s dieťaťom, v ktorom dieťa vysvetľuje osoby a javy na obrázku a kedy máme možnosť pýtať sa na prípadné nejasnosti.

Analýzou detskej kresby sa zaoberajú psychológovia, ale aj učitelia, ktorí to využívajú ako dobrý zdroj na poznanie žiaka. Rodičia by teda nemali robiť závery na základe jednej kresby.

Hry na rozvíjanie tvorivosti a samostatnosti

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: