Naučte deti správne písať: Aby ruka v škole poslúchala

Redakcia | 6. Sep 2018
Naučte deti správne písať: Aby ruka v škole poslúchala

Radosť naučiť sa písať a úspech dieťaťa v učení závisí od mnohých predpokladov. Koncepcia vyučovania v škole je založená na učení sa prostredníctvom častého a presného opakovania. Niekedy však práve úsilie naučiť sa efektívne písať zlyháva.

Rodičia ale môžu jemnú motoriku detí podporovať už odmalička. Pomocou hry – triedením, ukladaním geometrických tvarov vykonávajú pohyby, ktoré im neskôr pomôžu pri písaní. Školákom zasa pomôžu ergonomicky tvarované ceruzky či perá.

Prečo je ruka prváka pomalá?

Výskum písania v prvých ročníkoch základných škôl odhalil u žiakov to, že hoci väčšina mala sľubné pohybové schopnosti ruky, písali veľmi pomaly. Chýbajúce kinestetické cítenie pohybu tak negatívne ovplyvňovalo pohybové učenie. Expert na ergonómiu písania z Mníchova Dr. Christian Marquardt:

„Nové technológie, ako je napr. počítačová analýza pohybov, alebo grafické tabuľky, poukazujú na to, že pohyby sa učia viac kinesteticky (učenie vykonávaním), než častým a pomalým opakovaním dokonalého modelu.“ V praxi to znamená, že dieťa by sa malo učiť tvary písmen zároveň s dynamikou, a hoci to spočiatku nebude krasopisné, na záver procesu učenia písania sa to určite zlepší.

Úspech pri učení písania závisí od správnej:

 • motivácie a podpory,
 • techniky písania,
 • ceruzky a pera,
 • správneho typu písma.

Čo môžu rodičia urobiť, aby učenie písania bolo zábavné?

PREDŠKOLÁCI

Doprajte deťom priestor pre kreativitu

Kreslenie podnecuje rozvoj jemných motorických zručností. Farebné ceruzky a omaľovanky sú zábavné, veselé a v deťoch zapália iskru záujmu. Nestačí však deti za to, čo nakreslili alebo opísali, iba pochváliť. Rodičia by ich mali nabádať k samostatnému rozvoju, a to kreslením napr. osmičiek, ktoré vedú k plynulému pohybu ruky.

Nechcite od detí priveľa

Ak nechcete svoje dieťa frustrovať, nezaťažujte ho pri kreslení tvarmi, ktoré sú preň ťažké. Povedie to k odmietaniu kreslenia, no práve radosť je najväčším motivačným faktorom. Ak si dieťa kreslenie neobľúbi, ťažko sa nadchne pre písanie.

Sledujte, akým spôsobom vaše dieťa drží peroKeď dieťa začína kresliť alebo písať, rodičia by mali sledovať spôsob, akým drží pero. Ruka by mala byť uvoľnená, pretože kŕčovité držanie tela bráni plynulému pohybu. Napätie a priveľký stisk je pre ruku veľmi namáhavý. Kŕčovité držanie pera alebo ceruzky znamená aj to, že dieťa sa snaží byť priveľmi precízne. Čím je kreslenie rytmickejšie, tým viac je ruka uvoľnenejšia a celý proces zábavnejší.

Využívajte tvary, ktoré dieťa dobre pozná

Dôverne známe tvary sa môžu stať predlohou pre písanie tvarov písmen. Mnoho písmeniek môže dieťa vytvoriť z tvarov, ktoré sa už naučilo. Napr. „O“ má rovnaký tvar ako veľkonočné vajce, „A“ je ako strecha domu, „P“ môže byť palička a polovica balónu. Písmenká vďaka obrazovým pomôckam prestávajú byť abstraktné, ale sú dobre zrozumiteľné pre zapamätanie.

Školáci

Pero kupujte spoločne
Rodičia by školské pomôcky mali vyberať s dieťaťom spoločne. Čo všetko by malo spĺňať pero malého školáka? Pero by ste mali vyberať v obchodoch, kde si dieťa môže vyskúšať, ako mu padne do ruky. Samozrejme, dieťaťu sa musí aj páčiť, ale rodičia by si mali na pere ešte všímať: tvar, jeho veľkosť a váhu, povrch, špičku pera a najmä, či má mäkkú zónu úchopu. Práve mäkká zóna úchopu podporuje uvoľnené držanie. Tak vyberiete pero, ktoré bude dieťa používať s nadšením.

Tvar písmen vytvára rytmus
Deti by sa nemali učiť písať ako roboti. Dôležitá je pre ne zmena. Iba obyčajné opakovanie písmen a tvarov nestačí, dôležitý je rytmus. Všimnite si, že plynulé pohyby pri písaní u dospelého majú akúsi „melódiu“. Preto by mali rodičia spolu s deťmi hľadať rytmus a precvičovať ho.

Zaoberajte sa chybami
Ten, kto sa učí, nevyhne sa chybám, a tak je to aj pri písaní. Motorické schopnosti nie je možné vylepšovať bez chýb. Napr. pri precvičovaní správnej veľkosti písmena sa môžu rodičia o veľkosti toho-ktorého písmenka rozprávať, písať a nachádzať správny rozmer. Dieťaťu to pomôže porozumieť rozdielom.

Poukazujte na schopnosti svojho dieťaťa
Je dôležité, aby ste nepokazili dieťaťu radosť z učenia písania. Preto je veľmi dôležité precvičovať nielen to, čo mu robí problémy, ale aj to, čo už hravo dokáže. Pomôže mu to zdokonaliť si svoje schopnosti a aplikovať ich na problémové oblasti. Rovnováha je v tomto prípade dôležitá.

Komunikujte s deťmi otvorene
Rodičia by sa mali so svojimi deťmi vedieť rozprávať o škole otvorene a bez nátlaku. Len tak môžu včas rozpoznať problémy a s deťmi ich začať riešiť. Ak napriek tomu ťažkosti s písaním a následne s učením pokračujú, mali by vyhľadať profesionálnu pomoc detského psychológa či výchovného poradcu.

Výber správnych písacích a kresliacich potrieb
Napriek množstvu času, ktorému sú deti v škole každodenne vystavené, sa neustále zabúda na fakt, že deti potrebujú vhodné pracovné (školské) pomôcky či pracovné prostredie. Následkom je chybné držanie tela, spôsobené nielen nevyhovujúcim vybavením, ale aj nedostatočným pohybom. Rovnako aj nesprávne perá či ceruzky môžu preťažovať svaly ramena a ruky a takto viesť k zdravotným problémom.

Vhodné písacie potreby sú:

 • mäkšie ceruzky a farbičky v ergonomickom tvare s trojuholníkovým tvarom pre zdravý úchop a s plôškami pre správne uloženie prstov na ceruzke
 • trojhranné ceruzky, fabričky, štetce, ktoré majú ergonomický tvar a každá strana slúži na oporu jedného prsta, so šírkou hrany 9 mm – rozmer odporúčaný pre školákov I. stupňa
 • perá a ceruzky s tvarovanou zónou úchopu
 • gumové alebo umelé násadky na písacie a kresliace potreby
 • strúhadlo ergonomicky tvarované zvlášť pre pravákov a ľavákov

Kvôli rozvíjaniu fantázie dieťaťa treba dbať aj na farebnú škálu písacích a kresliacich potrieb.

Nevhodné písacie potreby sú:

 • krátke ceruzky a farbičky
 • guľôčkové perá

Pri rozvíjaní grafomoriky je potrebné dodržiavať tieto zásady:

1.    Dbajte na správne držanie tela
Písanie je súhrn pohybov ruky, ramena a chrbta. Mali by ste sa uistiť, že postavenie ruky a ramena dieťaťa pri písaní nie je kŕčovité. Ruka s lakťom by tiež nemali tlačiť na podložku. Ruka by sa mala voľne pohybovať, len tak bude písanie plynulé.

2.    Zistite, či má vaše dieťa pri písaní správny úchop
Správny úchop je „štipkovitý“ a akýkoľvek úchop, ktorý sa líši od „štipkovitého“, je nesprávny. Najlepšie je držať pero medzi ukazovákom a palcom. Pero pri tomto úchope podopiera prostredník. Spojenie prstov a ruky by malo byť v strednej polohe tak, aby vznikol dostatočný priestor pre pohyb. Ak je spojený v inej polohe, svaly sa dostávajú do kŕča. Ale ak sa môžu prsty voľne pohybovať, písanie je tak viac uvoľnené.

3.    Pri písaní je dôležitá rýchlosť
Začiatky pomalého písania sa nezlepšia obyčajným opakovaním. Často sa stáva, že dieťa nie je schopné nájsť plynulý rytmus, pretože nedokáže zistiť, ako má jednotlivé písmenká spojiť. Pohotovejší pohyb je možné získať „trénovaním“ spojení medzi písmenami: „el“, „au“, alebo „ch“, pretože ich dieťa dokáže ľahšie spojiť ako napr. „nd“, „la“ alebo „ec“.

4.    Využite jednoduché spojenia
Zjednodušené spojenia majú veľkú výhodu oproti ostatným formám písania, najmä ak sa dieťa učí písať, pretože majú zreteľnú štruktúru a uľahčujú pohyb pri písaní. A navyše redukujú potrebu zmeniť smer písma medzi jednotlivými pohybmi. Spätne sú prevenciou proti kŕčom a bolestiam svalov.

Fotogaléria

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: