Ako spoznáme šikanované dieťa?

Redakcia | 4. máj 2022
Šikanované dieťa

Šikanovanie je veľmi zložitá problematika, ktorá je ťažko odhaliteľná a pritom veľmi nebezpečná. Dieťaťu dokáže ublížiť a spôsobiť mu vážne psychické problémy, ktoré ho môžu dohnať až k myšlienkam na samovraždu. Preto je dôležité šikanu čo najskôr odhaliť a zastaviť.

K školskému šikanovaniu dochádza v ústraní, napríklad v šatni alebo na WC, všade tam, kde nechodí pedagóg alebo niekto, kto by šikanu mohol zastaviť. 

Ako rozpoznať obeť šikany?

  • Dieťa je cez prestávky často samo a nejaví o neho záujem žiadny spolužiak.
  • Pri skupinových športoch je do družstva volené ako posledné.
  • Cez prestávku vyhľadáva spoločnosť učiteľov.
  • Pôsobí veľmi smutne, až depresívne.
  • Jeho osobné veci bývajú zničené, poškodené.
  • Po tele máva často modriny, odreniny, ktoré nedokáže vysvetliť.
  • Pred odchodom do školy ho často bolieva hlava alebo brucho.

Ak už na šikanu prídete, je dôležité sa citlivo s obeťou šikany porozprávať, pýtať sa dieťaťa, čo sa stalo, ako, kedy. Pokiaľ nechce rozprávať, nie je dobré nútiť ho do toho. Ak, naopak, chce rozprávať, je dobré neprerušovať ho a nechať ho rozprávať. Dieťa je potrebné uistiť o jeho ochrane a o tom, že urobíte všetko pre to, aby sa už nič podobné nezopakovalo.

Čo je šikana?

Pojem šikana pochádza z francúzskeho slova chicane a znamená zlomyseľné obťažovanie, týranie, fyzické alebo psychické ubližovanie či atakovanie.

V anglicky hovoriacich krajinách sa označuje termínom bullying (ext. zdroj wiki). Sácanie, bitky, vyhrážanie sa, schovávanie oblečenia, posmievanie, ignorovanie, vydieranie, nepravdivé obviňovanie, zhadzovanie, posmešky zamerané na výzor, členov rodiny, oblečenie... Toto všetko môže byť šikana. Typické je, že jeden alebo viacerí útočníci majú vo výhľade dlhší čas tú istú obeť, ktorá sa cíti permanentne ponižovaná a bezradná, v najhorších prípadoch môže utrpieť jej sebavedomie trvalé škody.

Šikanovanie zanecháva rany na duši

V mnohých prípadoch je nevyhnutné navštíviť aj psychológa, ktorý pomôže dieťaťu prekonať túto traumu. Šikanovanie, totiž, môže na detskej dušičke zanechať veľké jazvy. 

Aby sa dieťa mohlo samo oslobodiť zo svojej role obete, musí byť jeho sebavedomie natoľko silné, aby sa vedelo brániť. Musí sa naučiť vyjadrovať sa jasne, zreteľne a útoky neprijímať iba tak. Ako to dosiahnuť?

V podstate ide o to, cielene hľadať a podporovať u slabších detí silné stránky, aby sa budovalo ich sebavedomie. Niektoré deti sa musia naučiť povedať „nie“, ak s nimi iní zle zaobchádzajú, alebo ich vyzývajú urobiť niečo zakázané.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: