Ako naučiť deti slušnému správaniu: Deti si osvoja to, čo vidia a počujú

Redakcia | 11. marec 2022
Ako naučiť deti slušnému správaniu: Deti si osvoja to, čo vidia a počujú

Môžeme dieťaťu dôverovať, že sa aj v tomto aspekte rozvinie a dospeje, až na to bude zrelé - podobne, ako sme mu dôverovali, že sa naučí chodiť a hovoriť? Prečo toľko ponáhľame na to, aby sa naše deti správali ako dospelí skôr, než naozaj dospejú?

Keď budete s dieťaťom zaobchádzať s láskou a rešpektom, naučí sa slušnému správaniu samo od seba, jednoducho preto, že bude chcieť šťastne žiť v našej spoločnosti.

Ako naučiť dieťa slušnému správaniu

Tento vývoj môžeme podporiť tromi postupmi:

1.Ak chcete naučiť dieťa vďačnosti, vyjadrujte svoju vďaku za jeho prítomnosť vo vašom živote: „To bola taká radosť, stráviť s tebou popoludnie.“ Ako sa budete správať k dieťaťu, takéto správanie si osvojí. Hovoriť dieťaťu, čo má povedať, nie je zdvorilé. Nepatrí to k správaniu, ktoré by ste ho chceli naučiť. Poďakovať dieťaťu za pomoc, byť k nemu láskavý a veľkorysý, to sú vaše kľúčové nástroje pri tejto výučbe.

2. Môžeme ísť príkladom pri našich interakciách s okolím tým, že vyjadrujeme vďaku, veľkoryso sa delíme a rokujeme s ostatnými láskavo. Deti si osvoja to, čo vidia, počujú a zažívajú okolo seba.

3. Aby sa vaše dieťa učilo slušnému správaniu s nadšením a malo radosť, že sa chová správne, potrebuje vidieť, že aj vy máte radosť, keď prejavujete druhým slušnosť a zdvorilosť. Potrebuje vidieť, že to myslíte naozaj, keď vyjadrujete vďaku a správate sa k ľuďom slušne.

4. Musíte mu poskytovať dostatok slobody a príležitosti, aby vyjadrilo svoje bolestné pocity. Deti, rovnako ako dospelí, môžu prežívať láskavosť a veľkorysosť najlepšie, keď nie sú pohltené zlými pocitmi. Keď mi dieťa povie: "Nenávidím svoju sestru", uznám jeho pocity a prijmem jeho emocionálny výbuch - len vtedy sa od týchto pocitov oslobodí a môže mať sestru zasa rado. Ak bolestné alebo zlostné pocity iba utlmíte, láska a láskavosť ustanú rovnako. Ide to ruka v ruke.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: