Ako naučiť deti poďakovať?

redakcia | 15. Dec 2017
Ako naučiť deti poďakovať?

K základným prejavom slušnosti patrí vďaka. Ďakujem je slovo, ktoré poteší a ocení. Vedia/chcú ho používať vaše deti?

Všetci rodičia chcú, aby deti ovládali aj pravidlá slušného správania sa a k tomu rozhodne patrí vedieť poprosiť či poďakovať. Je však predovšetkým na rodičoch, aby to svoje deti naučili.

Ďakujem a prosím sa deti naučia od rodičov

  • Buďte im príkladom. Deti veľmi rady napodobňujú, a preto čím častejšie uvidia, že prejavujete vďačnosť, tým častejšie ju budú prejavovať aj ony. Takže: nezabudnite poďakovať pani pokladníčke v obchode, alebo pánu šoférovi v autobuse za lístok, pochváliť dieťa za to, že sa chovalo slušne v kine.

  • Vyžadujte poďakovanie i za maličkosti
  • Je samozrejmosť očakávať vďaku za drahú vec, akou je napríklad hokejka, ale dbajte i na to, aby vám dieťa poďakovalo za pohár vody alebo za pomoc s prezliekaním.

  • Pokiaľ od dieťaťa čosi chcete, poproste ho o to.
  • Ak je to naopak, pripomeňte mu, ako treba o vec slušne požiadať.

    Naučte deti sláviť výnimočné dni, akými sú narodeniny, výročie svadby alebo Deň matiek, pretože aj to je spôsob poďakovania a prejavenia vzájomnej úcty.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: