Vývin reči: Dieťa potrebuje počuť slovo až 250-krát, aby ho dokázalo použiť

PhDr. Andrea Baranovská PhD. | 24. február 2023
Vývin reči

Rodičia by mali používať vo svojom slovníku slová, ktoré chcú, aby si dieťa osvojilo.

Vývin reči: Slovná zásoba a vyjadrovanie

 • Najdôležitejším pomocníkom pre rodičov je kniha. Obrázková – s veľkými a výraznými obrázkami – leporelá, v ktorých si môžu spolu s dieťaťom ukazovať obrázky a pomenúvať ich, prípadne sa zamerať na to, ako zvieratká robia ap.
 • Ďalším dôležitým faktorom pri rozvíjaní reči je opakovanie. Dieťa vo veku do 3 rokov potrebuje počuť slová stále znovu a znovu. Nebuďte teda prekvapení, ak bude od vás chcieť stále tú istú rozprávku dookola. Niektoré štúdie dokazujú, že dieťa potrebuje počuť slovo až 250-krát, aby ho dokázalo použiť vo svojom rečovom prejave.
 • Deti, ktorých rodičia s nimi často hovoria, mávajú lepšie jazykové a vyjadrovacie zručnosti ako deti, ktoré sú odkázané na elektronické pomôcky. Rovnako sa slovná zásoba u týchto detí rozvíja omnoho rýchlejšie a je bohatšia ako u detí, ktoré nemajú takú slovnú stimuláciu. 
Opravovať zlú výslovnosť?
Prečítajte si tiež:

Opravovať zlú výslovnosť?

Od 2. roku sa objavujú otázky

 • Kde je?
 • Čo to je?
 • Obávaná otázka Prečo? prichádza až po 3. roku života

Práve tieto otázky pomáhajú dieťaťu rozširovať si slovnú zásobu. Rovnako dochádza k tomu, že medzi 2. a 3. rokom sa u dieťaťa začínajú objavovať zdvorilostné formy komunikácie – najskôr sú skôr formou rozkazu – daj mi, ona chce ap. Konkrétne si deti zdvorilostné frázy začínajú uvedomovať až okolo 4. roku. Vo výchove to však znamená, že rodičia by mali používať vo svojom slovníku slová, ktoré chcú, aby si dieťa osvojilo, pretože aj keď nevie niečo vysloviť, neznamená to, že si to neuvedomuje. Dieťa funguje na opakovaní vzorov a toho, čo má pred sebou. 

Typické znaky pre reč dieťaťa medzi 2. – 3. rokom života: 

 • Rýchly nárast slov v slovnej zásobe – dieťa používa veľa podstatných mien – bábo, auto, loď, vlak..., najčastejšie využíva slová, ktoré sa priamo spájajú s jeho každodennými činnosťami – hrať, chodiť, mokrý, suchý, hladný, ona, on, v, na... Rovnako sa začnú vyskytovať – najmä na konci tohto obdobia, slová, ako veľa, mnoho ap. Začiatkom tretieho roka sa objavuje slovo MOJE.
 • Dieťa rozumie dvojúrovňovým inštrukciám – choď a dones topánky, zober bábiku a daj ju na posteľ. Rovnako začína odpovedať na otázky dospelého – kto je to? Čo je na obrázku? Kde je Marienka? A tiež vie, ako požiadať o pomoc.
 • Začína sa orientovať v každodennej rutine. Na základe určitých činností vie predpovedať, čo sa bude diať –  keď mu obliekate kabát, vie, že ide von ap.
 • Jeho reči začínajú rozumieť aj ľudia, ktorí nie sú z jeho blízkeho okolia.
 • Začína jednoduchú konverzáciu s vami – ohľadom vecí, ktoré robilo počas dňa.
 • Vie spojiť slová a vytvoriť krátke frázy – tato doma, mama obchod ap.
 • Spolu s rečou sa rozvíja aj hra a začína sa prejavovať viac hranie rolí – dieťa ukladá bábiku do postieľky, varí obed, umýva macíka ap. 

Vývin reči

Prečo rozpráva moje dieťa tak málo?

Dôvody môžu byť rôzne. Je potrebné najskôr sa zamyslieť nad tým, ako dlho sa s dieťaťom hráte, aké podnety a stimuly má vo svojom okolí, pretože sa môže stať, že dieťa vykazuje tieto znaky aj vtedy, ak je prestimulované a uťahuje sa do seba. 

Varovné príznaky – ak dieťa na konci tohto obdobia nedokáže niečo z nasledujúcich znakov, je potrebné vyhľadať odborníka: 

 • má veľmi obmedzenú slovnú zásobu – nedokáže vytvoriť dvoj- a viacslovné spojenie;
 • nevyjadruje verbálne alebo neverbálne pochopenie pokynov zo strany rodičov a nedokáže splniť ich jednoduché inštrukcie;
 • zo strany dieťaťa je nedostatočná odpoveď na interakciu s rodičmi a dospelými;
 • vyhýba sa očnému kontaktu s dospelými – aj známymi.

Štúdie dokazujú, že dieťa potrebuje počuť slovo až 250-krát, aby ho dokázalo použiť vo svojom rečovom prejave. Reč, podobne ako motorika, je veľmi dôležitým nástrojom pri socializácii dieťaťa a tiež pri rozvíjaní jeho myslenia. Nie nadarmo sa hovorí, že ako dieťa v ranom detstve rozpráva, tak aj rozmýšľa.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: