Ten váš ešte nechodí?

Redakcia | 26. júl 2021
Ešte nechodí?

Podobné otázky vedia potrápiť každého rodiča.

Obavy, ktoré máme v súvislosti s rýchlosťou dosahovania vývinových míľnikov našich detí často súvisia s presvedčením, že čím je dieťa rýchlejšie, tým je aj šikovnejšie, chytrejšie, inteligentnejšie... Je to skutočne tak? 

Kto skôr - súvisí skoré chodenie s intelektom?

V roku 2007 zverejnila univerzita v Cambridge výsledky výskumu, ktorý trval 53 rokov. V rámci neho monitorovali aj motorický vývin až 5 362 detí vo veku do 2 rokov. Zamerali sa na to, kedy dieťa začalo samo stáť, chodiť, ale aj na to, kedy sa mu prerezal prvý zub. Neskôr zhodnotili ich intelekt a vzdelanie vo veku 8, 26 a 53 rokov.

Rýchlosť, s akou deti dosiahli v ranom veku niektoré vývinové míľniky, podľa tejto štúdie v malej miere skutočne súvisela s ich neskoršou inteligenciou.

Napríklad deti, ktoré sa naučili skôr samostatne stáť, mali vo veku 8 rokov za každý mesiac predstihu o polovičku bodu IQ viac, než deti pomalšie. Súvislosť bola preukázaná aj s prvými krôčikmi bábätka. Naopak prerezávanie zubov s inteligenciou v 8 rokoch nesúviselo.

Vo veku 26 až 53 rokov vzťah medzi míľnikmi a IQ stále existoval, avšak bol menej významný. Keď však vedci zo vzorky vyradili deti, ktoré sa vyvíjali s výrazným oneskorením, súvislosť medzi vývinom a inteligenciou bola nižšia, v podstate zanedbateľná.

Ak dieťa začalo chodiť ako 9-mesačné, neznamená to, že je génius

Tento poznatok je veľmi dôležitý. Hovorí, že pokiaľ sa naše dieťa vyvíja v rámci normy, rýchlosť, s akou dosahuje míľniky v psychomotorickom vývine nie je rozhodujúca. Ak dieťa začalo chodiť ako 9-mesačné, neznamená to, že je génius.

Naopak, geniálne môže byť aj dieťa, ktoré začalo chodiť ako 15-mesačné. Dôležitejšie, než rýchlosť dosahovania jednotlivých vývinových míľnikov je celkové napredovanie bábätka.

Pre zdravie dieťaťa je tiež potrebné, aby vo vývine napredovalo tempom, ktoré mu vyhovuje a nepostupovalo príliš rýchlo, ak ešte nie je pripravené. Urýchľovanie je zbytočnou záťažou pre jeho telo i psychiku a mnohí odborníci poukazujú na to, že vedie aj k nesprávnym pohybovým návykom. 

Kedy by teda dieťa malo začať chodiť?

Prieskum realizovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou hovorí, že 90 percent detí začína robiť prvé samostatné krôčiky vo veku 10 až 14,4 mesiaca. Približne jedno zo sto detí však chodí až po dovŕšení 17,6 mesiaca.

Zdroje:  WHO Multicentre Growth Reference Study Group (2006). WHO motor development study: Windows of achievement for six gross motor development milestones. Acta Paediatrica Supplement, 2006. 450:86-95. 
Murray GK, Jones PB, Kuh D, et al. Infant developmental milestones and subsequent cognitive function. Ann Neurol, 2007. 62(2):128–136 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: