PREHĽAD jemnomotorických zručností dieťaťa

PhDr. Andrea Baranovská, PhD. | 13. jún 2020
Prehľad jemnomotorických zručností

Aké sú míľniky vývoja dieťaťa?

Vek, v ktorom by ich malo dieťa ovládať, a možné symptómy, ktoré by rodičia nemali podceňovať.

0 – 6 mesiacov

Míľnik

 • Snaha dosiahnuť predmety v zornom poli – 3 mesiace
 • Dobrovoľné uchopovanie predmetov – 3 mesiace 
 • Uchopovanie do oboch rúk do dlane – 3 mesiace
 • Uchopovanie do jednej ruky – do dlane – 5 mesiacov
 • Kontrolovanie úchopu – 6 mesiacov

Ukazovatele problému 

 • Zlý vývin svalstva a ich kontrola 
 • Oneskorenie schopnosti samostatne sa hrať – s vlastnými prstami, okolitými predmetmi
 • Zlý vývin zmyslov – viditeľný oneskorením interakcie s hračkami a objektmi okolo dieťaťa. 

6 – 12 mesiacov

Míľnik

 • Chytá, drží, vkladá predmety do úst
 • Riadene uvoľňuje predmety z rúk
 • Pinzetový úchop – medzi palec a ukazovák
 • Zbiera veci prostredníctvom pinzetového úchopu
 • Prekladá si predmety z jednej ruky do druhej
 • Púšťa a dvíha hračky Zlý vývin sily ruky a prstov – ochabnuté svalstvo

Ukazovatele problému

 • Zlá manipulácia s predmetmi – oneskorený nástup hry s predmetmi
 • Oneskorený senzorický vývin – najmä v dôsledku nedostatku senzorických podnetov.

1 – 2 roky

Míľnik

 • Postaví vežu z 3 kociek
 • Navlečie 4 krúžky na hanojskú vežu
 • Vkladá vkladačky
 • Otáča strany – väčšinou 2 – 3 súčasne
 • Čmáranie
 • Otáča kľučky
 • Pri kresbe pohybuje celou pažou, posúva ruky, a tým robí ťahy
 • Papá s minimálnou asistenciou
 • Je schopné komunikovať posunkami
 • Dokáže si trafiť lyžicou do úst
 • Drží si pohár a pije samostatne

Ukazovatele problému:

 • Oneskorený vývin rúk a úchopu
 • Neschopnosť najesť sa samostatne
 • Nehrá sa
 • Zlé manipulačné schopnosti – predmety mu padajú z rúk ap.

2 – 3 roky

Míľnik

 • Navlečie na šnúrku 4 veľké koráliky
 • Otáča jednotlivé strany v knihe
 • Používa nožnice – len na hrubú činnosť
 • Drží farbičky prstami – už nie v dlani
 • Pri väčšine aktivít používa jednu ruku
 • Pri kreslení sa objavujú kruhy, čiary aj vertikálne aj horizontálne
 • Hrá sa s plastelínou 

Ukazovatele problému

 • Je bez asistencie
 • Oneskorenie sebaobslužných aktivít – dieťa sa nevie najesť, obliecť.
 • Oneskorenie manipulácie s malými predmetmi
 • Odmietanie kresliť
 • Frustrácia pri manipulácii s malými predmetmi – výbuchy hnevu

3 – 4 roky

Míľnik

 • Postaví vežu z 9 kociek
 • Kreslí kruh
 • Napodobňuje nakreslenie kríža
 • Modeluje z plastelíny
 • Profiluje sa dominantná ruka
 • Strihá papier

Ukazovatele problému:

 • Oneskorenie kresliacich zručností
 • Frustrácia pri kreslení, strihaní – záchvaty hnevu
 • Labilný úchop kresliacich potrieb – nedostatočné ovládanie
 • Neschopnosť sebaobsluhy

4 – 5 rokov

Míľniky 

 • Strihá samostatne po čiare
 • Vie odkresliť štvorec 
 • Píše písmená
 • Dokáže odkresliť čísla
 • Vyprofilovaná lateralita
 • Oblieka a vyzlieka sa samostatne

Ukazovatele problému

 • Zlý úchop ceruzky
 • Problémy s manipuláciou s farbičkami
 • Neschopnosť samostatne sa obliecť – závislosť na rodičoch
 • Dôsledné vyhýbanie sa úlohám spojeným s jemnou motorikou – záchvaty hnevu a plaču, alebo stiahnutie sa do seba.

5 – 6 rokov

Míľniky

 • Vystrihuje jednoduché tvary
 • Odkreslí trojuholník
 • Vymaľúva predlohu
 • Správny úchop ceruzky
 • Dokáže kresliť obrázky s príbehom  

Ukazovatele problému

 • Zvýšená únava pri kreslení
 • Ťažkosti s napodobňovaním tvarov
 • Frustrácia a vyhýbanie sa kresleniu, strihaniu 
Tabuľka je len orientačná. Schopnosti a zručnosti dieťaťa je potrebné posudzovať veľmi individuálne a v prípade potreby sa poradiť s detským lekárom alebo psychológom. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: