Chronologický vývoj dieťaťa - 13.-16. mesiac života

Redakcia | 17. Jun 2009
hra sa babo s tatom chronologický vývoj, 13., 14., 15. a 16. mesiac

Čo dokáže vaše dieťa robiť v období 13. až 16. mesiacov? Čo môžete s dieťaťom robiť, ako podporíte jeho vývoj? Tipy na pohybové riekanky

Keď sa vaše dieťa naučí chodiť, máte pocit, akoby zo dňa na deň vyrástlo pred vašimi očami.

Čo môžete s dieťaťom vo veku 13 až 16 mesiacov života robiť?

 • Čítajte mu krátke, jednoduché rozprávky. Okrem iného čítanie podporuje chápanie sveta, slovnú zásobu a pamäť.
 • Podporujte jeho emócie.
 • Naučte ho „Urob môj“, požiadajte ho, aby pohladkalo macíka, bračeka, pobozkalo otecka.
 • Dávajte mu „malé úlohy“. Poproste ho, aby vám pomohlo pozametať, poukladať bielizeň do koša a pod. Nenájdete
  oddanejšieho pomocníka.

Čo dieťa dokáže?

 • Vie chodiť, urobí samo niekoľko krokov, ale ešte padá. Ak vaše dieťa ešte nechodí, netrápte sa tým – stále má dosť času, aby to zvládlo.
 • Dieťa sa usiluje chodiť hore schodmi.
 • Je čoraz zručnejšie pri jedení a často sa mu podarí trafiť lyžičkou do úst.
 • Schopnosť prejavovať svoje emócie u vášho batoľaťa rastie – šťastne a nahlas sa smeje, kýva hlavou „nie, nie, nie“, a hnevá sa, keď „nie“ počuje od vás.
 • Rado emócie prijíma – má rado, keď ho bozkávate, maznáte sa s ním. Ak má radosť, objíma vás.
 • Povie niekoľko slov, ktoré majú význam.
 • Pozná časti tela, obrázky v známej knihe a ukazuje na ne.

Pomôžte mu, aby chápalo vlastníctvo

V tomto veku je dieťa veľmi egocentrické, s čím súvisí aj to, že pokladá všetko za svoje. V jeho veku je to prirodzená vlastnosť, napriek tomu mu často hovorte, ako to s vlastníctvom je: „Toto je tvoje autíčko. Toto je Jankovo autíčko.“ Povzbuďte ho v chodení po schodoch. Schodište dieťa fascinovalo už dávno, ale teraz si naň trúfa. Povzbuďte ho, aby to vyskúšalo.

Prečítajte si aj:   To je moje!

Ak je to možné, urobte schody bezpečnými – vysteľte ich mäkkým kobercom alebo buďte pripravení pomôcť mu. Dieťa sa bude usilovať ísť hore schodmi a zistí, že dostať sa dolu je ťažšie, ako si myslelo. Povzbuďte ho! Po schodoch bude pravdepodobne liezť po všetkých štyroch alebo posúvať zadoček vždy po jednom schode. Ak sa mu nedarí, upokojte ho.

Dajte mu ceruzku a papier. Predveďte mu, ako možno ceruzkou zanechať na papieri stopy. Dieťa sa bude snažiť napodobňovať vás a robiť ceruzkou čiary.

Vhodné hračky pre batoľa vo veku 13 - 16 mesiacov

Na hru sú stále vhodné hračky, ktoré sa dajú do seba vkladať, jednoduché puzzle hračky, kocky, lopta, knižky, plyšové hračky, hračky na ťahanie a stabilné hračky, o ktoré sa dieťa môže oprieť.

Prvé autíčko

Okolo prvého roka je vhodný čas na to, aby dieťa dostalo svoje prvé autíčko. Ideálne je, ak vydáva zvuky, musí byť bezpečné (neuvoľňujú sa z neho malé súčasti), nerozbitné a netoxické. Zanedlho s ním bude po kolenách brázdiť po koberci a možno práve „brm, brm“ bude jeho prvým „zmysluplným“ slovom.

Zatĺkacia hračka

Dieťa baví zatĺkať kladivkom kolíky do dosky.

Detský telefón

Dieťa vidí, ako dvíhate telefón, dávate si ho k uchu, niečo do slúchadla rozprávate, a keďže vás rado napodobňuje, poteší ho, ak bude môcť telefonovať zároveň s vami.

Vkladačka tvarov

Dieťa už vie lepšie zasúvať rôzne tvary do otvorov.

Hudobný nástroj

Veľmi ho baví vyludzovať rôzne zvuky na hudobných nástrojoch.

Prečítajte si aj:  Hráme na hudobný nástroj

15. a 16. mesiac života dieťaťa - čo ešte dieťa dokáže?

Aj keď v tomto veku už vie väčšina detí povedať niekoľko jednoduchých slov, ešte vždy to nestačí na plynulú komunikáciu. Dieťa, aj to, ktoré ešte vôbec nerozpráva, dokáže však úplne jasne vyjadrovať svoje želania mimikou a gestami – keď chce hore, dvihne ruky, keď chce pomaznať, chytí vás za nohy, keď chce podať nejaký predmet, ukáže naň a povie veľmi naliehavé hm, hm...

Vie pomenovať časti svojho tela, obrázky v knihe, napodobňovať zvieratá (ako robí psík?) a snaží sa spolupracovať, keď ho vyzliekate či obliekate.

Pohybovo sa veľmi zdokonaľuje – vie bežať, kľaknúť si aj posadiť sa bez opory, liezť s pomocou po schodoch.

Je aj manuálne zručnejšie – dokáže postaviť vežu z troch či štyroch kociek, nakŕmiť sa, piť z pohárika, držať v každej ruke jeden malý predmet, tlieskať.

Chápe a sleduje rozprávky,ktoré mu čítate, a reaguje na známe postavy. Hnevá sa, ak nie je niečo podľa neho, a začína presadzovať svoj pocit nezávislosti.

Prečítajte si aj:  Deti rozprávky potrebujú

Čo môžete s dieťaťom robiť?

Vodná kĺzačka

 • tri hracie možnosti
 • pretekajúce nádobky
 • rôznych tvarov a farieb
 • plávajúce zvieratká, kĺzačka, prísavka na vaňu

Dieťa je čoraz komunikatívnejšie a dokáže jasne povedať svoje želanie.

Podporujte dieťa v samostatnosti

Umožnite mu čo najviac pohybu. Dieťa sa vám stále či aspoň chvíľami javí ako hyperaktívne, miluje pohyb, preto mu umožnite čo najviac pohybu. Postarajte sa v byte o bezpečný priestor, v ktorom sa môže voľne pohybovať, a buďte s ním čo najviac vonku. Ideálne v tomto veku na pobyt vonku sú veľké voľné plochy – lúky, prázdne futbalové ihrisko,veľká bezpečná záhrada a pod.

Podporujte ho, ak sa mu nedarí

Áno, je jednoduchšie a rýchlejšie urobiť to zaň, ale keď mu pomôžete, aby sa niečo nové naučilo, niekoľkonásobne sa vám toto úsilie vráti. Podporte ho, ak sa mu niečo nedarí. Keď sa dieťa snaží vsunúť do otvoru predmet a nepodarí sa mu to, o chvíľu bude zúfalé, môže plakať, kričať, hodiť sa o zem, rezignovať...

Prečítajte si aj:   Hry na rozvíjanie tvorivosti a samostatnosti

Nedovoľte mu, aby sa vzdávalo. Upokojte ho a povzbuďte, aby to ešte vyskúšalo, a ak treba, ešte raz mu trpezlivo ukážte postup.

Ukáže mu, ako sa vyzliecť a  obliecť

Keď prejaví záujem o obliekanie či vyzliekanie, trpezlivo mu ukazujte, ako si má navliecť ponožky, obuť topánky, dať svetrík a pod.

Zaobstarajte si veľkú mäkkú loptu a hrajte „futbal“. Precvičí si tak pohyby nôh a koordináciu. Loptu si môžete tiež kotúľať. Hrajte na hudobných nástrojoch, na detskom klavíri, bubne...

Vhodné hračky pre vek 13 až 16 mesiacov

 • skladačky,
 • puzzle,
 • vkladacie tvary,
 • stavebnice,
 • hračka na ťahanie,
 • rotoped,
 • bábiky a plyšové hračky,
 • detský telefón,
 • hračky do vane
 • rozprávkové knižky.

Pohybové riekanky

Deti milujú riekanky, najmä tie spojené s pohybom. Niekoľko sme ich pre vás pripravili:

Slniečko už ráno vstalo, (z drepu sa postavíme a 2x opíšte rukami kruh smerom von)
dobré ráno povedalo. (pokloníme sa 2x)
Nazrelo do okienka, (spojený palec s ukazovákom priložíme na oči ako okuliare a ukláňame sa do oboch strán, akože „nakúkame“)
kde spí malá Marienka. (spojíme dlane a položíme ich pod pravé líce ako vankúš a ukloníme sa na danú stranu, potom to isté na ľavú stranu)

Skáče žaba po blate, (v drepe robíme poskoky)
kúpime jej na gate. (v drepe si pobúchame striedavo rukami po zadku)
Na aké na také, (v drepe natiahneme ruky pred seba na zem a dvihneme zadok hore - urobíme mostík, dáme zadok dole a ešte raz celý pohyb zopakujeme)
na zelené strakaté. (z drepu sa prevalíme na zadok, zdvihneme nohy a kmitáme nimi)

Ide traktor do lesa, (sedíme na zemi a nohy máme natiahnuté pred sebou s pokrčenými
krútia sa mu kolesá (krútime volantom a pohybujeme sa po zadku vpred...)
Dve sú vpredu, (ukážme na pravej ruke dva prsty)
dve sú vzadu, (ukážme na ľavej ruke dva prsty)
netočia sa pre parádu. (krútime hlavou i rukami v predlaktí)
Rozvážajú pekne z polí
(ruky dáme k sebe a opíšeme nimi polkruh do strán smerom von)
zlaté žitko do stodoly.
(ruky pritiahneme zase k sebe, akoby sme si chceli niečo privlastniť)

Prečítajte si aj:  Aké je batoľa?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: